DR. SADIK AHMET

05 Ocak 2021 20:29 Murat Gedik
Okunma
1512
DR. SADIK AHMET

MURAT GEDİK
DR. SADIK AHMET

İnsanlar vardır mensup oldukları milleti için her türlü fedakârlığa katlanırlar. Onlar çileyi kendi şerefleri olarak sayarlar ve o çileyi yaşadıkça devleşirler. Türk tarihinde böyle yiğitler çoktur ve kıymetleri maalesef genelde pek bilinmez. Bu yiğitlerden biri de Batı Trakya Türklüğünün yiğit evladı Dr. Sadık Ahmet´tir.
Batı Trakya bugün Yunanistan sınırları içinde kalan bir Türk yurdudur; Dedeağaç, Gümülcine ve İskeçe önde gelen yerleşim yerleridir. Hun, Avar, Kuman-Kıpçak, Peçenek ve Uz (Oğuz) Türkleri bölgeye asırlar önce yerleşmişlerdir. 13’üncü asırda ise Anadolu´dan gelen Oğuz Türkleri yerleşmişlerdir. Günümüzde Türk sayısı bu bölgede 150 bin kadardır. Lozan Antlaşması sırasında bu bölgenin %80´i Türk iken, bugün bu oran %30´un altına düşmüştür. Türkler 19’uncu asrın başlarından itibaren katliamlarla beraber her türlü baskı ve yıldırma politikasına maruz kalmışlardır. Osmanlı Türk Devleti´nden koparılan bu Türk Yurdu´nun evlatları bugün bile Yunan devleti tarafından baskı altında tutulmaktadır.
Halen Yunanistan tarafından Türk olarak sayılmayan Batı Trakya Türkleri, Yunanistan onları Müslüman vatandaş olarak saymaktadır, haklı mücadelelerini hukuk çerçevesinde yürütmeye çalışmaktadırlar. Türkler etnik, dinî, iktisadi ve pek çok kültürel konuda büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Yunan Devleti Türk mallarını istimlak etmekte, Türklerin bir kısmı Yunan vatandaşlığından çıkarılmakta, Türkler kendi müftülerini seçememekte  vs.  Açıkçası Türkler Lozan’dan doğan haklarını bir türlü değerlendirememekte.
1947 yılında Gümülcine´nin Sirkeli köyünde dünyaya gelen Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerinin efsane evladı olarak tarih kitaplarında yerini almıştır. İlköğrenimini kendi köyünde tamamlayan Sadık Ahmet, orta ve lise öğrenimine Gümülcine’de Celal Bayar okulunda devam etmiştir. Tıp eğitimine Ankara Üniversitesinde başlayıp, Selânik Üniversitesinde devam etmiş olup buradan 1974 yılında mezun olmuştur. Yunan ordusunda askerlik hizmetinin ardından bir yıllık mecburi hekimlik görevi sonrası Batı Trakya’ya dönmüş ve Batı Trakya Türklerinin toplumsal sorunlarıyla ilgilenmiştir.
Sadık Ahmet başlatmış olduğu Batı Trakya´nın Türklük mücadelesini vefatına kadar sürdürmüştür. Dünyaya Batı TrakyaTürklerin sesini bir imza kampanyası ile 1985´te duyurmuş ve bundan dolayı 1986’da tutuklanmıştır.  1989’da milletvekili seçilen Dr. Sadık Ahmet´in milletvekilliği siyasi oyunlarla tanınmaz ve Batı Trakya´da “Türk” varlığından bahsettiği için tekrar tutuklanır. 26 Ocak 1990’da yapmış olduğu konuşmasında Batı Trakya Türklerine “Türk.” dediği için iki ay hapse girer. Aynı yıl yapılan seçimlerde ikinci kez milletvekili seçilen Dr. Sadık Ahmet soydaşlarının haklı davasında liderliğini devam ettirir. Bu seçimlere bağımsız olarak giren Sadık Ahmet, daha sonra Türklerin ilk siyasi partisini 13 Eylül 1991’de kurmuştur; Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi (DEB). 1993 yılında girdiği seçimde baraj engeli dolayısıyla milletvekili seçilememiştir. Yunan devleti bu baraj sistemini sırf Sadık Ahmet’e engel olması için hayata geçirmiştir. Yunan devletini hangi siyasi akım yönetirse yönetsin, Türkler bu topraklarda hep eziyet görmüş ve hâlen de görmektedirler. Lozan Antlaşması hiçe sayılır ve istedikleri diktayı Türklere uygularlar. Son doksan yılda 400 binin üzerinde Türk zorunlu olarak Türkiye´ye göç etmiştir. Oysa, Türkler hiçbir zaman Yunanistan Devleti’ne hainlik yapmamışlardır.
Sadık Ahmet, 24 Temmuz 1995´te bir trafik kazasında ve bunun bir suikast olduğu açıkça bellidir, hayata gözlerini yumarak Batı Trakya Türklerini yas içinde bırakmıştır. O sadece Batı Trakya’yı değil, tüm Türk dünyasını yasa boğmuş ve adını şanlı tarihinin sayfalarına ebedi olarak yazdırmıştır. Vefatı 24 Temmuz gününe denk gelmiştir, aynı gün 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştı. O antlaşmaya Yunan devleti hiç uymamış, başta Türkler olmak üzere bütün azınlıkların haklarını hiçe saymıştır. Osmanlı Devleti’nin zayıflaması ile kaybedilen topraklarda sadece Türkler değil, Makedon ve Arnavut gibi diğer azınlıklar da baskı altında yaşamaktadırlar. Dr. Sadık Ahmet evli ve iki çocuk babasıydı.