KÜNYE


ISSN: 2148-2632


Kurucusu

Berikan Yayınevi Adına

Cuma AĞCA


Sahibi

Berikan Yayınevi Adına

Ahmet Deniz AĞCA


 Genel Yayın Yönetmeni

Ahmet Deniz Ağca


 Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ahmet Deniz AĞCA


 Yayın Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK

Prof. Dr. Selçuk DUMAN

Prof. Dr. Temel ÇALIK

Doç. Dr. Mehmet GÜNAL

Yrd. Doç. Dr. Muhittin TAŞDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Korhan MASTI

Murat GEDİK

Kenan ÇARBOĞA

 

Haber Müdürü

Evin GÖKTAŞ


İstanbul Sorumlusu

Ahmet Deniz AĞCA


Sanat Yönetmeni

Fatma IŞIK


 Reklam ve Dağıtım Sorumlusu

Arif ŞAHİN


Hukuk Danışmanı

Av. Dr. Ahmet Korhan MASTI


 Yönetim Yeri

Cumhuriyet Mah. Bayındır 1 Sok. No: 15/1-2

Kızılay/ANKARA

  

Tel.: +90 312 232 62 18

Faks.: +90 312 232 14 99


 Baskı

Berikan Ofset Matbaası

Ergazi Mahallesi

Gersan Sanayi Sitesi 2306. Sokak Nu.: 70

Yenimahalle/ANKARA

Tel: +90 312 232 62 18-19


Dağıtım

Berikan Dağıtım

bilgi@berikandagitim.com

Kalaba Mah. Haneli Sk. Nu.:10/A Keçiören/ANKARA

Tel: +90 312 232 62 18

Belgegeçer: +90 312 314 14 49
 

Yayın Türü

Ulusal, Süreli, Aylık

Yurt İçi: 360

Kurumsal: 720 TL

Yurt Dışı: 110 €