TÜRK ÜLKÜCÜLERİNİN HUZUR İDDİASININ ÖZÜ NEDİR?

11 Mart 2024 12:56 Fatih OĞUZ
Okunma
23
TÜRK ÜLKÜCÜLERİNİN HUZUR İDDİASININ ÖZÜ NEDİR?

TÜRK ÜLKÜCÜLERİNİNHUZUR İDDİASININ ÖZÜ NEDİR?

Fatih OĞUZ

 

Tarihsel metotlara dayalı diyalektik düşünce ile son yüzyılı mukayeseedenler 20. asrın ilk çeyreğinde yaşananlar ile 21. asrın ilk çeyreğindeyaşadıklarımız arasında pek az fark olduğunu görecektir. Her iki zamandiliminde küresel çapta baş gösteren savaşlar, salgınlar, ekonomik krizler,doğa afetler, göç dalgası, devrimler, uluslararası yapılanmalar, rejimdeğişiklikleri gibi sonuçlar üst üste konulduğunda örtüşen tarafların baskıngeldiğini tespit etmek mümkün. Bu süreç içerisinde insanlık birçok savaştecrübesi yaşamış olmasına rağmen Birinci Cihan Harbi  olarak adlandırdığı karmaşık bir harp ilekarşı karşıya kaldı. İnsanlığın o tarihe kadar elde ettiği tüm disiplinlerininve yeniliklerinin tüm kabiliyeti ve kapasitesi kolektif biçimde uygulanmasınave tüm dünyayı sarsan ürkütücü sonuçlarına şahit olundu.

Birinci Cihan Harbi’ne ve sonuçlarına tanık olan Alman Düşünür WalterBenjamin bir yazısında mealen şöyle bir ifade kullanır: “Ancak barışı istiyorsanız,savaş hakkında da konuşmalısınız.”  Buifade Almanya’nın Münster şehrinde bulunan Tank Müzesi’nin duvarında yazılıdır.Benjamin hukuk tanımayan bir hâle dönüşen savaşlarının yapılmaması ve barışın gerçekleşiyorolması bakımından huzuru tesis edecek olan olasılı bir savaşta devreye girmesigereken caydırıcılıktan bahseder. Huzurun istikrarı sağlanması için üstün birgüce yaslanması zorunlu olduğu düşüncesi 20. asrın ortasından itibaren iyicekabul edilir oldu.  Ki asırlar önce Cicero“Barış, huzur içindeki özgürlüktür.” diyerek barışın ve özgürlüğün yeşerme vegelişme alanının huzur ortamı olduğunu vurgulamış. Dolayısıyla huzuru tesisedecek veya güç odakları dengeleyecek olan iradenin siyasi, iktisadi, sosyal,ticari ve askerî açıdan güçlü olması gerekmektedir. Burada bahsedilen güçbaşkalarının egemenliğine tahakküm eden, başkalarının yaşam alanına müdahaleeden, başkalarının emeklerini sömüren, haksızlık ve hukuksuzluk üzerinevarlığını inşa eden irade değildir. Adaletten,insanlıktan, kamu vicdanından ve hukuktan mahrum bir güç zulmün aparatı halinegelir. Böyle bir güç huzur değil huzursuzluğa gebedir. Huzursuzluğun içinde detalan vardır, katliam vardır, sömürü vardır. Dünyayı dört koldan sarankargaşa ve keder huzurun tüm alanlarını kurutmak üzere alana yayılmakta. Bunadirenen ülkeler var. Maruz kaldıkları sıkıntılara rağmen yaşanan onca mezalimve vahşete karşılık insanlığa ümit ve yaşanabilecek bir yarın vadetmektedir. Buülkelerin başında da Türkiye gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti isterinsan eliyle ister doğa müdahalesiyle olsun her türlü menfi gelişmelere karşıduyarlı ve imkân dâhilinde tüm kuvvetini seferber etmekte. Özelliklecoğrafyasında ve dünyada yeni bir huzurun tesisi kurulması bakımından yüksekbir gayret sarfetmekte. Türkiye’nin gayretinden mülhem Milliyetçi-Ülkücü HareketinLideri Sayın Devlet Bahçeli’nin zaman zaman yapmış oldukları açıklamalardahuzura vurgu yapması dikkate değerdir. Sosyal medya hesabı üzerinden 26 Şubat2021 tarihinde şöyle bir paylaşımda bulundu: “Huzur,tarih boyunca en fazla ihtiyaç duyulan, ulaşılması en çok arzu ve amaç edileninsani hâl ve hissedişin soyut tezahürüdür. Aklı başında her insan huzur ister,huzurlu bir hayat bekler. Huzur, tıpkı güvenlik gibi, tıpkı hürriyet gibiinsanım diyen herkesin hakkıdır.” (Bahçeli,2021) 2 Eylül 2022 tarihinde yine sosyal medya hesabı üzerinden büyükharflerle sadece “HUZUR” paylaşımında bulundu.

Sayın Bahçeli’nin insanlığa önerdiği bir huzurprojesi var. Kalkınan, ilerleyen ve yükselişe geçen bir Türkiye bu projenintaşıyıcısı, takipçisi ve uygulayıcısıdır. Devletlerin sadece kendimenfaatlerine dayalı sistemlerle ve politikayla huzuru tesis etmesi veya sürdürebilirhâle getirmesi mümkün olmadığını hep birlikte görüyoruz. Tüm güç birimlerikendi bünyesinde toplayarak mutlak güç sahibi olma pahasına sergilenendavranışlar minimum güce sahip milletleri, toplumları ve ülkeleri tedirginkılıyor. Orantısız bir güç denklemi içerisinde baskın konumda olanların hakkı,hukuku ve adaleti gözetmesini beklemek beyhude sayılmakta. Güven sarsılmakta veumutlar yara almakta. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir irade beyanı ortayakoyarak etkinliğini göstermesi özellikle bölgesinde yeni huzur ortamlarınınkonuşulmasını sağlaması önemli bir gelişmedir. Bunu daha ileriye taşımak içinTürkiye her alanda güçlü bir atılım gerçekleştirerek huzur ile sonuçlanacakulusal ve uluslararası ilişkilerinin önünü açacaktır. Türkiye’nin BMoturumlarında, diplomasi sahasında, insani yardımlarda; Afrika ülkeleri için, krizyaşayan ülkeler için, katliamlara maruz kalan halklar için verdiği mücadele veoluşturduğu gündeme bakıldığında dünya huzuru için ne kadar önemli olduğu veesaslı hizmetlere vesile olduğu görülecektir. Türk Ülkücülüğü huzuru inşa ve teminetmeye taliptir. Türk Ülkücülüğünün özünde barınan gelişmecilik ve ilimcilikumdelerinden üretilecek eserler, projeler ve yeni reformlar Türkiye’ninöncülüğünde oluşacak olan huzur bölgesinin en önemli besim kaynaklarıolacaklardır.

Kaynakça

Bahçeli, D. (2021, Şubat 26). MHP İnternet Sayfası:https://mhp.org.tr/htmldocs/mhp/4775/mhp/Milliyetci_Hareket_Partisi_Genel_Baskani_Sayin_Devlet_BAHCELI__nin_sosyal_medya_hesabi_twitter_uzerinden_yayinladiklari_mesajla.htmladresinden alındı.