MİLLÎ KARAKTER VE LİDERLİK

16 Ocak 2023 13:34 Fatih OĞUZ
Okunma
309
MİLLÎ KARAKTER VE LİDERLİK

MİLLÎKARAKTER VE LİDERLİK

FatihOĞUZ

 

Ülkemizingündemine baktıkça; bazen huzurlu bazen şaşkın ve üzgün oluyor insan. Huzuru “Önceülkem ve milletin sonra partim ve ben.” diyerek, yolundan şaşmadan yürüdüğümüzMilliyetçi Hareketin Lideri kıymetli büyüğümüz Sayın Devlet Bahçeli temsilediyor. Şaşkın ve üzgün oluyoruz çünkü, milletin muhalefet yapsınlar diyeTürkiye Büyük Millet Meclisine gönderdiği ama muhalefet yerine Türk ve Türkiyedüşmanlarının sözcüsü gibi davranan sözde parti başkanları bu duygularımızıtemsil ediyor. Devletimiz millî ve güçlü olması bu kesimleri ne hikmetserahatsız ediyor ve gayrimillî olmayı karakter hâline getirmiş olmaları, bizleridüşünceye sevk ediyor. Liderlik herkese nasip olmayan bir meziyettir.Atalarımızın liderliğin Gök Tengri tarafından kut olarak verildiğineinanırlardı. Liderin en temel özelliği ise millî karakteri en üstün seviyedetaşıyıp, temsil etmesiydi. Lider vatan sevgisini her şeyin üstünde tutardı.Ülkesinin, ülküsünün hatırı ve dahi hayrı için feda edemeyeceği hiçbir şeyyoktu.  Peygamber’imiz ise “Vatan sevgisiimandandır.” diyerek, inanlara vatanın mukaddesatını hatırlıyordu. Millî birkarakter taşımayandan topluma lider olmaz, olamaz. Günümüz siyaseti tam da böylebir durumda yapılıyor. Millî karakter taşıyan ve bu ilkelerden taviz vermeyen LiderDevlet Bahçeli farkı da böylece ortaya çıkıyor. Lider ve millî karakter üzerinedüşünürken, aklımıza Türk tarihi geldi. Ülkü uğruna vatan hatırına gözünükırmadan milleti için canını hiçe sayan Türk liderlerini ve teslimiyetten başkabir şey düşünmeyen gayrimillî unsurları ve zillete düşüp nefislerine hâkimolamayanları düşünmekten kendini almıyor insan.

Biztarihin ışığında, vatan sevdalısı Lider Devlet Bahçeli ile nefsine yenik düşenkoltuk sevdalıları ve teslimiyet meraklısı günümüz mandacılar arasındaki farkları,Türk tarihinin ibret verici sayfalarında değerlendirelim. Lider Devlet Bahçeliduruşu ve yüksek devlet anlayışı, ileri görüşü ve milletine olan derin sevdasınedeniyle Göktürk Hanı Bilge Kağan’a benzetilir. Çok da doğrudur. Ancak biz, DevletBey’in ülkü uğruna ülke hatırına verdiği mücadeleleri, vatanı ve bağımsızlıkuğruna verdiği mücadeleler ile kendinden sonra nesillere örnek olan Hun Kağanı Çi-Çi’ninMÖ 58 tarihindeki duruşu ile değerlendireceğiz.  Bugünkü koltuk sevdalılarını ve iktidarolabilmek için dış ülkelerden medet umanların, ülkemize milletimize karşı giriştikleriihaneti, tarihi referans vererek değerlendirelim. Hun Devleti bilinen ilk Türk siyasiteşekkülüdür. MÖ 209’da Mete Han ile devletleştiği genel kabul gören HunDevleti MÖ 58 tarihinde çeşitli sebeplerden dolayı zayıflar, bu tarihtedevletin başına iki kardeş arasından Ho-Han-Yeh geçer. Ekonomik sebeplerigerekçe göstererek Çin hâkimiyetini kabul etme görüşünü benimseyerek kurultaytoplar. Kurultayda sert tartışmalar olur, Çi-Çi ve hürriyete sevdalısıarkadaşları ise istiklalin feda edilmesini gülünç ve utanç vericibulurlar.  “Hunlar cesareti ve kuvvetitakdir ederler, bağımlı ve kölelik onlara en adi şey olarak gelir. At sırtındasavaşmak ve mücadele etmek süratiyle devlet kuruldu. Kavimler arasında kuvvetve otorite kazanıldı. Yiğit cengaverler ölünceye kadar savaşmalı ki,varlığımızı devam ettirebilelim. Gerçi şimdi, Çin bizden daha güçlüdür; fakatHun ülkesini ilhak edemez! Niçin kendimizi Çin’e bağımlı kalalım? Bu, ölmüşatalarımıza büyük hakaret olur. Biz ölsek de kahramanlığımızın şöhreti artacak.Oğullarımız ve torunlarımız daima devletin hâkimi olacaklar.” diyerek, ekonomiksebeplerden dolayı Çin’e boyun eğmeyi reddederler. Devlet ikiye bölünür. Ho-Han-Yehile taraftarları günlük saadetleri ve alacakları üst düzey için özgürlüklerinifeda ederler. Zamanla Çin’e köle olarak benliklerini kaybederler. Çi-Çi ise Çinile mücadeleyi sürdürür vatanı ve istiklali için son nefere kadar savaşarakhayatını kaybeder. Geriye ölümsüz bir isim ve ülkü bırakır. Günümüzegeldiğimizde, Türk devletini yabancı devletlere şikâyet edenler, yaptıkları herişte onlardan icazet alanlar, alacakları ekonomik destekle bağımsızlıklarınıfeda etmeye hazır olanlar, Türk ordusunu mesnetsiz iddialarla itham etmeyekalkanlar, dış ve iç politikaları teslimiyetçi anlayışı ile çözeceklerini vadedenlerleyine vatan sevdalısı gözüküp nefsine yenik düşüp koltuk için davasını satıp buteslimiyetçi irade ile beraber hareket edenlerin ne farkı vardır. Bizsöyleyelim hiçbir farkları yoktur.. Biz; Hun Kağanı Çi-Çi gibi ülküm uğruna ülkemhatırına diyen Milliyetçi Hareketin Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin yolundangitmeye devam edeceğiz. Yolu yolumuzdur. Millî karakterin korunması devletleriçin vazgeçilmezdir. Görüldüğü gibi Türk tarihinde millî karakteri olanliderler ve teslimiyetçi kifayetsizler her zaman olmuştur. millî şairimizMehmet Âkif. “Tarih’i tekerrür diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı,tekerrür mü ederdi.” diyor. Biz buradan yola çıkarak “Ülküm uğruna ülkemhatırına” Lider’imiz Sayın Devlet Bahçeli’nin izinde gözümüzü kırpmadanyolumuza devam edeceğiz.