NAZİ ARTIĞI MAZOŞİST HAÇLI AVRUPA!

“ Aman Dikkat! Dostu, Düşmanı Bilelim.. „

05 Temmuz 2017 15:09 Coşkun BAŞBUĞ
Okunma
1769
NAZİ ARTIĞI MAZOŞİST HAÇLI AVRUPA!

Yıllarca ve sinsice uygulanan psikolojik harp sonucu, ülkemizde birçok insanımızın âdeta beyinleri uyuşturuldu, akıl ve mantığı âdeta satın alındı. Kendisine uygulanan bu saldırı sonucu uğradığı erozyonla insanlarımız yaşanan siyasi olayları sağlıklı değerlendirememeye, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri çok farklı ve yanlış açılardan okumaya veya bir başka ifade ile olayları farkında olmadan meşhur üst akılın istediği yönde değerlendirmeye başladı.

Dünyadan bihaber saf ve tertemiz beyinlerin acımasızca yıkandığı bu insanlık dışı harpte en etkili silah görsel ve yazılı basın, yani genel adıyla medyadır. Kurduğu oyunu tüm dünya da bu silahla oynayan üst akıl Türkiye’de de aynısını yaptı ve görsel-yazılı basını silah olarak kullandı. Bizim yerli diye bildiğimiz basının birçoğu da maalesef bilerek ve de isteyerek bu oyunda ülke aleyhine aktif rol oynadı ve hâlen de oynamakta. Okuduğunuz cümleler sizi asla şaşırtmasın. Hedefe oturttuğum birtakım medya, bazı gazeteler, bazı televizyon kanalları bu şer odakları güçler tarafından yıllar önce sinsice bugünler için kuruldu ve âdeta dantel gibi örülerek içimize sızdırıldı. Bu silahlar vasıtasıyla toplum belli bir plan dâhilinde bugünlere hazırlandı.