MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞI ÜZERİNE

06 Nisan 2016 10:42 Av. Dr.Ahmet Korhan Mastı
Okunma
1679
MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞI ÜZERİNE

 
 
Başkalarını tanımak akıllılıktır, kendini tanımak gerçek bilgeliktir.
Başkalarını yönetmek güçtür, kendini yönetmek gerçek güçtür. Lao-Tzu
 
Uzun yıllar bütün siyasi partilerce dile getirilen fakat bugüne kadar somut bir adım atılmayan milletvekili dokunulmazlığı konusu HDP’li sözde vekillerin terörü destekler tavır, davranış ve konuşmaları sonrası yeniden gündeme geldi.
Yapılan tartışmalara bakıldığında; aslında somut adım atmak çok kolay iken iktidar partisi ile ana muhalefet partisinin tribüne oynar söylemlerle kamuoyunu meşgul ettikleri, konu ile tartışmanın başlangıcı olan HDP’li sözde vekillerin dokunulmazlığı ile ilgili olarak tek somut önerinin Milliyetçi Hareket Partisinden geldiği ortadadır.
Tartışma konusu olan milletvekili dokunulmazlığı konusunun anayasal altyapısına baktığımızda;  
Anayasa’mızın 83. maddesinin başlığı “Yasama Dokunulmazlığı”dır. Halkımız tarafından daha çok milletvekili dokunulmazlığı olarak bilinen bu madde, aslında içinde iki ayrı konuyu barındırmaktadır: “Yasama sorumsuzluğu” ve milletvekili dokunulmazlığı dediğimiz “yasama dokunulmazlığı”. 
Yasama sorumsuzluğu bizzat Anayasa’da; “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.” şeklinde tarif edilmiştir. Yasamanın tam ve her türlü baskıdan uzak bir şekilde yerine getirilebilmesi için herkesçe kabul edilen bu dokunulmazlığı kısaca hatırlattıktan sonra bizim bugünkü asıl konumuz olan milletvekili dokunulmazlığına dönelim.   
Milletvekili dokunulmazlığı, “Dokunulmazlıkları kaldıracağız.” şeklinde bütün partilerin seçim beyannamelerinde yerini bulmuş, iktidar partisinin 14 yıl önceki beyannamesinde de öncelikli yapılacak işler kapsamına alınmıştır. Fakat Anayasa değiştirecek çoğunlukla iktidara geldikleri hâlde sanki düzenlemeleri başkası yapacakmış gibi “Önce memurların yargılanmasının yolu açılsın.” denerek ötelene ötelene bugüne kadar somut bir adım atılmamıştır. Milletvekili dokunulmazlığı konusunda, Anayasa’nın 83. maddesinin ikinci fıkrasında; “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.” şeklinde tarif edilmektedir. 
Bu tanıma baktığımızda, milletvekilleri lehine bir eşitsizlik doğmaktadır. Milletvekilleri yasama ile ilgisi olmayan, suç teşkil eden eylem ve fiilleri nedeniyle korunmakta bu da kamu vicdanında rahatsızlıklara neden olmaktadır. Seçim öncesi bir suçtan davası veya soruşturması devam bir kişi milletvekili olmakla bu takibattan kurtulmaktadır. Peki, o kişinin işlemiş olduğu suçtan zarar görenin hakkı, hukuku ne olacaktır? İşte bu nedenle milletvekili olanlar bu dokunulmazlığın ardına sığınmamalıdır.
Milletvekilleri; temiz yönetim, temiz toplum, temiz siyaset prensibi ve hedefi doğrultusunda her türlü soruşturma ve kovuşturmadan arınmış bir vaziyette, dokunulmazlığın arkasına sığınmadan memlekete en iyi şekilde hizmet etmelidirler. Onları seçen asılların ise bu konuda talepkâr olmaları ve bunu da ısrarla takip etmeleri gerekir.
Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâli ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasa’nın 14. maddesindeki durumlar için geç kalınmaksızın -bugüne kadar hep haklı çıkmış- Milliyetçi Hareket Partisi ve liderinin teklifinin gereği derhâl yerine getirilmelidir.
Vatan savunması yolunda her gün şehitler verdiğimiz son zamanlarda bölücülere destek verenler hakkında gerekli ceza soruşturması ve kovuşturmasının başlaması, vatandaşlarımızın yüreklerine bir nebze de olsa su serpilmesini sağlayacaktır. 
Gündemde farklı şekilde kalmaya çalışan iktidar ve ana muhalefet partisi, artık yeter! Gelin önce dokunulmazlıkları kaldırın, sonra arkadan Anayasa değişikliği için gerekli çoğunluk zaten olacaktır. Haydi! Artık vakit somut adımlar atma vaktidir.