7 HAZİRAN’A DOĞRU SAKAL BIYIK MESELESİ

29 Mayıs 2015 10:31 Av. Dr.Ahmet Korhan Mastı
Okunma
2171
7 HAZİRANA DOĞRU SAKAL BIYIK MESELESİ

 
 
Resmini gördüğünüz harita, 2002’deki ilk AKP hükûmetinde Millî Savunma Bakanlığı yapan Vecdi Gönül’ün Avusturya ziyaretinde Avusturya Millî Kütüphanesindeki tam teşekküllü atlasta görüp kopyasını aldırdığı ve Türkiye’ye dönüşünde çoğalttırdığı kopyalardan biridir.
Uzun zamandır avukatlık büromun duvarını süsleyen bu harita, Osmanlı Devleti’nin 1658 yılındaki sınırlarını göstermektedir. Sanırım Sayın Gönül bu haritayı devletin o günkü sınırlarını göstermesi bakımından aldırmış olmalıdır.  
Fakat benim büromun duvarında olmasının ayrı bir anlamı vardır. Haritanın sol alt köşesinde Latince olarak Türk İmparatorluğu yazısı bulunmakta ve açıklamalar bölümünde ise “Uyum meselesi yavaş büyüyecek, ihtilaflar tamamen yok olacak.” yazmaktadır.
Cumhurbaşbakanının atadığı zat tarafından ortaya atılan ve AKP kaynaklı çevrelerin de yoğun bir şekilde sahiplendiği Osmanlıcılık furyası, işte bu haritanın altında kalmaktadır.
Temeli, yerel yönetimlere özerklik safsatası ile atılmaya başlanan ve nihayetinde üniter yapıdan federalizme geçişi sağlamayı hedefleyen AKP’nin yeni Türkiye’si, aslında AKP’yi kuran üst aklın kurguladığı “Yeni Osmanlı” projesinden başka bir şey değildir.
Başta Atatürk olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kimlik yapısının hedef alınması, dil, kültür ve tarih üzerinden Türklüğün yıpratılması, Sevr’in, Kurtuluş mücadelesiyle atıldığı çöpten çıkarılma çabaları, hep bu projenin ayaklarıdır. 
Bugün AKP kaynaklı çevreler, önce Türk millet birliğini etnik unsurlara bölüp parçalayıp sonra da güya birleştirmek için suni bir “Osmanlı milleti” yaratmaya çalışmaktadırlar.
Avusturya kütüphanesindeki atlastan da görüleceği üzere, tarihin her döneminde Batılılar, hatta bütün dünya tarafından TÜRK İMPARATORLUĞU olarak adlandırılmış olan bu devletle ilgili olarak politikalarına koydukları “yeni Osmanlıcılık” fikri, asıl itibarıyla Türklüğü silmeye yöneliktir. Asıl amaç; Türk kelimesini, Türk milleti adını ve varlığını silmektir.
Bu kapsamda Türk düşmanlığına dayalı etnik terörizm de Yeni Osmanlıcılık politikaları himayesinde kendisine rahat bir zemin bulmaktadır.
AKP’nin Yeni Osmanlıcılık politikalarının demokrasi ve hoşgörü atmosferi, sadece PKK eşkıyalığını azdırmakta, neticede Türk millet birliğinin parçalanmasına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dağılmasına ve Türk vatanının parçalanmasına hizmet etmektedir.
7 Haziran’da yapılacak olan seçimler de vatandaş üzerinde yeterince aydınlanma sağlanamadığı takdirde bu söylenenlerin gerçekleştirilmesine yönelik bir süreci beraberinde getireceğe benzer.  
Malumları olduğu üzere son günlerde vatandaş üzerinde özellikle HDP denen bölücü partinin seçim barajını geçip geçmeyeceği noktasında müthiş bir algı operasyonu yapılmaktadır. AKP ve HDP’nin gizli ajandası ise HDP’nin barajı geçmemesi üzerinedir. Cumhurbaşbakanının sözde tarafsızlığını bir kenara bırakarak 400 istiyorum talebinin altında yatan da budur.
Çünkü HDP’nin seçim barajını aşamaması sayesinde özellikle ülkemizin güneydoğu bölgesinde hemen hemen bütün milletvekillikleri AKP tarafından alınıp hedefledikleri başkanlık sistemi değişikliği için tek başına Anayasa’yı değiştirecek çoğunluk sağlanmaya çalışılacaktır.
Diğer yandan, barajı geçemeyen HDP tarafıysa aslında biz bölgeden şu kadar milletvekili çıkaracaktık diyerek AKP’nin başkanlık modelinde sözde özerk Kürt parlamentosunu toplamayı hedeflemektedir.  HDP’nin seçim barajını aşması hâlindeyse zaten kankalık devreye girecek ve sistem değişikliği ortak olarak yapılacaktır.
Ülkenin batı illerinde ise bir başka algı çalışması yürütülmektedir. Teröristbaşıyla yakın ilişkileri basında da yer bulmuş İşçi Partisi Başkanı, partisinin adını değiştirmiştir. Bu kesim, CHP’nin günümüz adlandırmasıyla ulusalcı kanadına dönük çalışma yapmaktadır. Vatan Partisi adını alan partinin, İzmir başta olmak üzere özellikle sahil kesimlerinde öncelikle CHP ve sonrasında az da olsa MHP tabanına karşı yapılan bu operasyon sonucunda aldığı her oy, AKP’ye yazılacak ve AKP’nin burada beklentilerinin üzerinde milletvekili çıkarması sağlanacaktır. Böylelikle kankalığın sırları çözülmüş olmaktadır.
Ne diyelim; aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık!
Bu duygularla; doğru ile yanlışı ayırmak, yıkmak için değil, yapmak için, ayırmak için değil, birleştirmek için, bölmek için değil, buluşmak için, küsmek için değil, kucaklaşmak için ayağa kalkma zamanı geldi de geçmektedir bile.