24. DÖNEM

28 Mayıs 2015 16:00 Aybars Köse
Okunma
1894
24. DÖNEM


Millet egemenliğinin vaz geçilmez unsuru olan ve 23 Nisan 1920’de kurularak Türk Milletinin tarihinde yeni bir sayfa açan Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir dönem daha sona ermiştir. 12 Haziran 2011 seçimleriyle oluşan 24. Dönem 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak seçimler dolayısıyla kurularak Türk Milletinin tarihinde yeni bir sayfa açan Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir dönemine girilmiştir. Meclis, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak seçimler dolayısıyla Nisan 2015 tarihinde çalışmalarına ara vermiştir. Böylelikle son çalışma günlerinde iktidar partisi AKP’nin dayatmaları sonucu ciddi tartışmalara hatta kavgaların yaşandığı, 24 saati bulan çalışmaların yapıldığı, 12 Haziran 2011 seçimlerinden sonra oluşan 24. Dönem sona ermiştir. 
3 Kasım 2002 yılında iktidara gelerek, elde ettiği tek başına iktidar erkini seçildiği günden buyana despot bir biçimde kullanan AKP 24. Dönem ’dede geçmiş iktidarlarında sergilediği despot ve bencil tutumunu sürdürmüştür.  Bu dönem de AKP; muhalefeti hiçe sayma, istişareye kapalı, millet menfaati yerine yandaş ve çıkar çevrelerinin kayrılması anlayışıyla yaptığı tutum ve davranışlarını geçmiş iktidarlarına göre daha da artırarak TBMM’yi çalıştırmıştır. AKP için diğer dönemlerde olduğu bu dönemde de sadece kendi ve kendi gibi düşünenlere göre hareket etmiştir. Çıkardığı kanunları, günü kurtarmak, yandaşlara, akrabalara, partizanlara kısaca kendi zihniyetine hizmet amacı yapmıştır.
AKP’nin muhalefete dair tahammül edilemez duyguları bu dönemde iyice açığa çıkmıştır. Ülke menfaatine yönelik muhalefetin hiçbir uyarısı dikkate alınmamış, patronun sözü dinlenmiş, çıkar ve menfaatler gözetilmiştir. Nitekim 24. Dönem çalışmalarına bakıldığında bu açık bir şekilde görülecektir.
Türkiye Büyük millet Meclisi 24. Dönem çalışmaları 22 ve 23. Dönemlerdeki gibi AKP’nin baskıcı ve dayatmacı anlayışıyla çalışmıştır. Muhalefetin bütün uyarı ve telkinleri bu dönemde de göz ardı edilmiş, duymamazlıktan gelinmiştir. 11 Haziran 2011 tarihinden meclisin çalışmalarını sonlandırdığı 4 Nisan 2015 tarihine kadar 772 tasarı, 2828 kanun teklifi verilmiştir. 2828 kanun teklifinin sadece 143 tanesi iktidar tarafından verilmiştir. Verilen tekliflerin 2425 tanesi hala komisyonlarda bekletilmektedir. Verilen bunca tasarı ve tekliflere rağmen 24. Dönem Parlamentosu sadece 418 kanun çıkarmıştır. Bunun 234 tanesi uluslararası anlaşmalar olduğu dikkate alındığında 24. Dönemde Milletimiz için çıkartılan kanun sayısı sadece 184. Çıkartılan bu kanunların %99’unun AKP’nin verdiği tasarı ve teklifler olduğu düşünüldüğünde muhalefetin milletimizin sorunlarının çözümü için vermiş olduğu tekliflerin dikkate bile alınmadığı açıkça görülmektedir. AKP sadece “ben” demekte, kendisinden başka hiçbir görüşe ya da öneriye tahammül dahi edememektedir.
AKP sadece kanun tasarı ve tekliflerinde değil milletvekillerinin denetim faaliyetlerinde de despot tavrını 24. Dönem boyunca sürdürmüştür. Milletvekillerinin en önemli denetim faaliyeti olan soru önergelerinin cevaplandırılmasında AKP kanunlara ve teemmüllere aykırı davranmış ve soru önergelerinin birçoğunu cevaplandırmamıştır. 24. Dönemde Milletvekilleri tarafından toplumsal sorunların tespitine yönelik verilen yazılı soru önergesi sayısı 63 bin 462’dir. Buna karşılık hükümetin süresi içinde cevaplandırdığı yazılı soru önergesi sayısı 13 bin 956, süresi geçtikten sonra cevaplandırdığı soru önergesi sayısı 24 bin 708’dir. AKP iktidarı TBMM’de verilen yazılı soru önergelerinin ancak % 60’ını cevaplandırmıştır. Süresi içinde cevaplandırdığı soru önergesinin % 21 olması AKP’nin kanunlara, kurallar, teemmüllere ve haklara ne kadar riayet ettiğini açık bir şekilde göstermektedir. Hükümet sözlü soru önergelerinin ise sadece % 30’unu cevaplandırmıştır. 24. Dönemde verilen 7.708 adet sözlü soru önergesinin sadece 2.134’ü cevaplandırılmıştır. AKP’nin sorulara verilecek cevabı maalesef yoktur. Çünkü hak ve hukuk AKP için sadece birer slogandan ibarettir. Yaptığı işlerde hak ve hukuku gözetmediği için AKP sorulara verecek cevap bulamamaktadır. Milletvekillerinin hangi konularda soru önergesi verdiği ve hükümetin cevapları TBMM’nin internet sitesinde öğrenilebilmektedir.
AKP iktidarı milletimizin çeşitli sorunlarının araştırılarak tespit edilmesi, çözüm yollarının bulunması amacıyla milletvekilleri tarafından verilen Meclis Araştırması Önergelerini de hiç dikkate almamıştır. Nitekim milletvekillerince verilen 2 bin 278 Meclis Araştırma Önergesinin sadece 115 tanesi kabul edilmiştir. Diğer önergeler ise mecliste sayısal çoğunluğu elinde bulundura AKP tarafında gündeme alınmamıştır. AKP ne sorunların tespit edilmesini ne de çözülmesini istemektedir. Çünkü milletimizin birçok sorunu AKP’nin 13 yıllık iktidarında ortaya çıkmıştır.
TBMM’yi sayısal çoğunluğunun verdiği erkle baskıcı ve bencil tutumuyla yöneten AKP, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kendi hegemonyasını ilelebet hâkim kılmak amacıyla çalıştırmak istemiştir. Muhalefetin her söylediğine kulak tıkamak, istişare ve tartışmaya kapalı olmak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde sayısal çoğunluğum diktatör ya gibi kullanmak bu söylediklerimizi ispat etmektedir. Milletimiz 24. Dönem parlamento faaliyetlerine baktığında bunu açıkça görecektir.
Unutmayalım ki âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) dahi her işinde istişare etmiş, danışmış ve doğru sonuca ulaşmak için tartışarak kararlar almıştır. O’nun bu davranışı biz insanlığa en büyük örnektir.
Ne yazıktır ki dini her söylemine alet eden ve bir sömürü aracı olarak kullana AKP söylediğiyle yaptıkları arasında hep çelişmiştir. Fakat Aziz Milletimiz bu yapılanları artık görecek ve 7 Haziran seçimlerinde AKP’ye gerekli cevabı verecektir.