PROF. DR. E. SEMİH YALÇIN:"CUMHUR İTTİFAKI GÜVEN VE UMUT VERECEK"

18 Haziran 2018 14:33 Prof. Dr.E. Semih Yalçın
Okunma
1182
PROF. DR. E. SEMİH YALÇIN:CUMHUR İTTİFAKI GÜVEN VE UMUT VERECEK

PROF. DR. E. SEMİHYALÇIN:"CUMHUR İTTİFAKI GÜVEN VE UMUT VERECEK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP, 'cumhur ittifakını Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminden esinlenerek ve bu sisteme atfen düşünmüş olup Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de etkilemesini öngörmektedir. İttifak güven ve umut vermekle kalmayacak, güçler dengesinin teşekkülüne de katkıda bulunacaktır." dedi.

AHMET DENİZ AĞCA

YENİ DÜŞÜNCE -Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilen ve yoğun tartışmalara sebep olan "cumhur ittifakı" ileilgili hem görüşlerini ifade etti hem bu ittifakın kamuoyunca anlaşılamayan noktalarına açıklık getirdi.

Yalçın, "MHP, 'cumhur ittifakını Cumhurbaşkanlığı hükûmeti sisteminden esinlenerek ve bu sisteme atfen düşünmüş olup Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de etkilemesini öngörmektedir. İttifak güven veumut vermekle kalmayacak, güçler dengesinin teşekkülüne de katkıda bulunacaktır." dedi.

Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Bütçe görüşmeleri dolayısıyla TBMMGenel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Türk milleti; büyük iç ve dış tehditlere maruz kaldığı badireli dönemlerde, bir takım iç kavgalara tutuşsa da iktidar ve nüfuz mücadeleleri yaşansa da bir yolunu bulup ittifak ederek bekasını korumuştur." diye konuştu. Yalçın, şunları kaydetti:

"2019 yılında milletimizin vicdan ve iradesinde vasat bulmuş dayanışma ruhuyla, diri bir ittihat ve ittifak şuuruyla demokratik engelleri aşmak, bekamıza diş bileyen oyunları birer birer bozmak da millî mukavemetin gerek ve zaruretleri arasındadır. Aslında 15 Temmuz'dan sonra millî mutabakat için müthiş bir fırsat doğmuş ancak politik hırslar ve endişelerle iflah olmaz vehimler yüzünden bu hava dağıtılmıştır. MHP bu konsensüsün yeniden tesisi için yola çıkmıştır ve bu yolda üzerine düşeni kâmilen yapmak için çaba göstermektedir. Neticede milletimiz AKP ve MHP'nin ittifakıyla hazırlanan Anayasa değişikliğine onay vermiş, tehditleri; arkasında millet çoğunluğunun durduğu güçlü bir hükûmet sisteminin önünü açarak bertaraf edilmesinin yolu açılmıştır. Artık adım adım Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin taşları yerine oturmaktadır. Bununla beraber uyum yasaları Meclisten geçirilip sistemin taşları yerli yerine oturuncaya kadar siyasi sallantıların devam etmesi birtakım arızaların çıkması mümkündür. Ayrılıkçı ve bölücü tehlike tamamen geçinceye, ülkede dinamikler ve her türlü ortam normalleşinceye kadar siyasi partilere düşen millî mutabakat içinde hareket etmektir. Bu yapılırken 2019yılında Anayasa değişikliği hayata geçmeden önce uyum yasalarının siyasi uzlaşma arayışı içinde çıkarılması da hayati önem arz etmektedir. İşte bu çerçevede MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, Anayasa değişikliği sürecinde olduğu gibi, uyum yasaları sürecinde de devreye girmiş; Seçim ve Siyasi Partiler Kanunlarında kendi kurumsal kimliklerini korumaları şartıyla siyasi partileri ortak hedeflerde buluşturacak bir çatıyı esas alan hukuki değişikliklerin yapılmasını teklif etmiştir. Milletimiz, 16 Nisan'da 'MHP'nin siyasetler üstü millî öncelik ve hassasiyetlerle henüz tamamen bertaraf edilememiş küresel tehdidi dikkate alan yapıcı siyasetini tasvip ettiğini göstermiştir. Milletin bu teveccühünün karşılıksız bırakılmaması ve buna icabet edilerek 'uzlaşma kültürünün muhafazası', 2019 Seçimlerine giden yolda siyasi bir vecibe olarak görülmektedir. Genel Başkan’ımızın, 2019 Seçimlerinde siyasi partiler arasında açık ittifaka zemin hazırlanması için yasal düzenleme öngören teklifi; bu çerçevede önemli bir adımdır. Söz konusu teklifle; sistemde aksaklıkların yaşanmaması, erkler dengesinin korunması ve siyasi partilerin demokrasimiz içindeki fonksiyonlarını bihakkın icra edebilmeleri planlanmaktadır."

BİZ ASLINDA İTTİFAKI MİLLETLE, HALKLA YAPMIŞ OLACAĞIZ

Konuşmasında, "Bilindiği üzere, bugünkü yasalar açık bir ittifaka izin vermemektedir. Bu yüzden geçmişte siyasi partiler hilei şeriye yoluyla ittifaka gitmişlerdir." ifadesine yer veren Yalçın, şöyle devametti:

"Bu durum, nispi bir belirsizliğe yol açarak hem seçmenin tercihlerini olumsuz etkilemekte hem de istenen sonuçların elde edilmesine mâni olmaktadır. Diğer taraftan bir başka partinin amblemi ve çatısı altında seçime girilmesi; ittifakı kabul eden edilgen konumdaki partinin kurumsal kimliğini zedelemekte, tabanda aşınmalara yol açmaktadır. Bu durum,aynı zamanda ittifaka dâhil olan adayların söylemlerini halka anlatma ve onları ikna etme noktasındaki inandırıcılıklarını da sınırlamaktadır. Oysa bazı Batılı ülkelerde seçimlerde açık ittifaka izin veren yasalar mevcuttur. İleri demokrasilerde ittifak meşru ve başvurulan bir çıkış yoludur. Bu meseleye bir siyasi partinin baraja takılmadan parlamentoya girmesinin önünü açma çabası şeklinde bakmak; yanlış, şaşkın ve şaşı bir niyet olur. Anayasa değişikliği sürecindeki mutabakatın sürdürülmesinin Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde hayata geçirilmesi bakımından yararlı olacağını düşünmekteyiz. Sayın Genel Başkan’ımız, bu bağlamda bir 'cumhur ittifakı'önermektedir. Bu teklifin en temel amacı, güçlü bir parlamento oluşturmaktır.Zaten, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin hedefinde de 'kuvvetli bir Meclis'vardır. Sayın Devlet Bahçeli'nin önerdiği 'cumhur ittifakı', önceden belirlenmiş iki partinin uzlaşması olarak algılanmamalıdır. Bu sadece ittifakın çerçevesini çizen bir tekliftir. Bütün partiler için geçerlidir. Yasal değişikliklerle bu yol açıldığında; 16 Nisan'da Anayasa değişikliğine karşı birleşen siyasi parti, sivil toplum örgütü ve diğer teşekküllerin de müşterek bir çatı tesis etmeleri mümkün olacaktır. Son günlerde gündeme getirdiğimiz siyasi partiler arasında seçim ittifakı düşüncesi, ne iktidar partisinin oy kaybından ne de MHP'nin baraj altında kalacağı endişesinden kaynaklanmıştır. Burada asılolan, yeni sistemde, yani Cumhurbaşkanlığı hükûmet modelinde güçlü yürütme karşısında onu dengeleyen güçlü bir yasama organının oluşturulması, halkın kahir ekseriyetinin de böyle bir oluşuma destek vermesidir. O takdirde 'cumhurittifakı'; siyasi partiler kadar adı üzerinde cumhurun, yani halkın daittifakını sağlayan bir adım olacaktır. Bu yolla biz; aslında ittifakı milletle, halkla yapmış olacağız."

CUMHUR  İTTİFAKI, İSTİKRAR VE ERKLER DENGİSİNİ TEMİNEDECEKTİR

"Cumhur ittifakı; bir gruplaşma, kutuplaşma ve ayrışma husule gelmesinden ve oyların belli bir çatının sandığında yığılmasından ziyade Cumhurbaşkanlığı hükûmet modelinin hem sağlıklı işleyişini temin eden hem de bu işleyişi denetleyen etkin bir parlamentonun teşekkül etmesini hedeflemektedir." görüşünü dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimi kazanacak ve yürütmenin başına geçecek adayın "%50 + 1" alması zarureti dikkate alınırsa parlamento aritmetiğini tayin edecek ittifakların ne kadar gerekli,normal ve meşru olduğu da kabul edilecektir. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde istikrarın ve erkler dengesinin temini için güçlü bir parlamentoya daha çok ihtiyaç duyulacağı, inkâr edilemezbir hakikattir. O hâlde 2019'da hayata geçecek Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin dinamikleri ve anayasal çerçevesi dikkate alındığında güçlü bir Meclis yapısının taşıdığı önem takdir edilecektir. Güçlü Türkiye Büyük Millet Meclisi;güçlü yönetim, sağlıklı bir demokrasi demektir. İşte bu bağlamda 'cumhur ittifakı' bize istenen tablonun ortaya çıkması için fırsat ve imkân verecektir.Güçlü bir parlamento yürütmeyi dengelemekle kalmayacak, etkin bir murakabe organı olarak işlev üstlenecektir. Güçlü bir yasama organı, kuvvetli bir hukuk sistemini oturtmak için gereken demokrasi silahlarını da elinde bulunduracaktır. Bu sayede parlamento sadece yürütme karşısında etkin bir denge unsuru olmakla kalmayacak, yargı erkinin de denge mekanizmasındaki yerini sağlamlaştıracaktır. İttifakı esas alan yasal değişiklikler yapıldığında,mevcut sistemin tıkanıklıklarının giderilmiş olacağı yeni hükûmet sisteminde şu anki yapıdan daha dominant bir parlamento teşekkülünün yolu açılmış olacaktır.Böylelikle ortak siyasi hedef ve niyetleri, Türkiye'nin geleceğine dair asgari müşterekleri olan kitlelerin gücü; bir çatı altında birleştirilerek ortayaçıkan sinerjinin Meclise yansıması sağlanmış olacaktır. Mecliste millî iradeyi daha bariz yansıtan bir siyasi tablo oluşacağından, üç büyük denge unsurundanbiri olarak yasama erki bugüne kadarki en müessir konumuna ulaşabilecektir.İttifaklar gerçekleştirilerek yapılan seçimde, seçime tek çatı altında girme konusunda uzlaşan partilerin birlikteliğinde, kurumsal kimliklerin korunması esas alınacaktır. Oyların dağılımı partilere münhasır olacak, bu sayede ittifakta yer alan her partiye kendi tabanından veya kendisini seçenlerden gelen oyların miktarı belli olacaktır. Meclis aritmetiğini belirleyecek oy yekûnu ise ittifakın toplam oyu temel alınarak belirlenecektir. Bu sayede hem ittifak bünyesindeki partilerin kurumsal kimlikleri ve tüzel kişilikleri korunmuş hem de konsolide olmuş oyları sandığa yansımış olacaktır. İttifakta yer alan siyasi partiler, parlamentoda kendi oylarıyla grup oluşturabileceklerdir.Diğer taraftan genel seçmen kitlesinin çoğunluğunun temayülü en kuvvetli şekilde bir uzlaşma ikliminde toplanmak suretiyle fevkalade verimli bir neticeelde edilmiş olacaktır. MHP, 'Cumhur ittifakını Cumhurbaşkanlığı hükûmeti sistemi'nden esinlenerek ve bu sisteme atfen düşünmüş olup Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de etkilemesini öngörmektedir. Bu nedenle 'cumhur ittifakı', halkın kahır ekseriyetinin temayülünü bir mıknatıs gibi kendine çekecektir. İttifak güven ve umut vermekle kalmayacak, güçler dengesinin teşekkülüne de katkıda bulunacaktır. Anayasa değişiklik referandumunda %51,5 olan halk desteğinin daha güçlü konuma gelmesi, destek oranının artması muhtemel bir ittifakla sağlanabilir. İttifakın seçmen ekseriyetinin temayülünü Meclise yansıtması sayesinde ise, ‘kuvvetler dengesine dayalı, istikrarlı bir yönetim yapısı’ ortaya çıkacaktır. Anayasa değişiklik referandumunda %51,5 olan halk desteğinin daha güçlü konuma gelmesi, destek oranının artması muhtemel bir ittifakla sağlanabilir. İttifakın seçmen ekseriyetinin temayülünü Meclise yansıtması sayesinde ise, ‘kuvvetler dengesine dayalı, istikrarlı bir yönetim yapısı’ortaya çıkacaktır."

 

KUTU HABER

...........

 

YALÇIN: MHP, SEÇİMLERİÇİN İTTİFAK KURMAYA HAZIR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bizs öyleyeceğimizi söyledik." diyerek iktidardan gelecek olan adımı beklediklerini söyledi.

Yalçın, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfınca (TASAV) düzenlenen "Doğumunun 100. yıl dönümünde lider Türkiyeiçin Alparslan Türkeş vizyonu" konulu panel öncesi gazetecilerin seçim ittifakına yönelik sorusunu cevapladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 Seçimleri öncesi AKParti ile iş birliği mesajı vermiş, "CHP-HDP referandum rövanşına girişirse başkanlık için AK Partiyle yan yana oluruz." demişti.

Bahçeli, 'cumhur ittifakı' adını verdiği seçimlerdeki olası bir ittifak fikrini çizimle de anlatmıştı.

MHP'nin görüş ve düşüncelerinin de bizzat Bahçeli vasıtasıyla kamuoyuna açıklandığını hatırlatan Semih Yalçın, bunun karşılığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın olumlu görüşler sarf ettiğini belertti.

Yalçın, şunları ifade etti:

"Tabii bu konunun geniş  tartışılması, her siyasi partinin bu konuda görüşünü beyan etmesi esas olmalıdır. Ana muhalefet partisi de dâhil olmak üzere bu konudaki düşüncelerini kamuoyu önüne çıkmak suretiyle anlatabilmeliler. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonra teşebbüs tabii ki iktidardan gelecektir. Şeklinin nasıl olması gerektiği konusunda da bir ön açıklama bizzat Genel Başkan’ımız vasıtasıyla yapıldı. Zannediyorum uyum yasaları içerisinde bu konu da teklif olarak gündeme veya TBMM'nin gündemine getirilecek. O noktada da MHP konuyla ilgili düşüncelerini, detayları çok net bir şekilde öncelikle basınla paylaşacaktır."