“ÜÇ U” FORMÜLÜ

29 Mart 2014 15:49 Prof. Dr.E. Semih Yalçın
Okunma
2213
“ÜÇ U” FORMÜLÜ

AKP iktidarının torba yasalar hâlinde TBMM’ye getirdiği ve sahip olduğu çoğunluğu dayatarak geçirdiği sözde Demokratikleşme Paketleri, tam manasıyla “Antidemokratikleşme Paketleri”dir.

Son olarak 5. paketle Meclise getirilerek geçirilen yasa değişiklikleri; hükûmetin halka hizmetkâr olmak yerine milleti kendine hizmetkâr kılma, devlet çarkını işletmek yerine, devletin bütün imkân ve kaynaklarını parti kadrolarının emrine verme gayretini ortaya koyan hamlelerdir.

İleri demokrasi sloganıyla yola çıkan iktidarın; ileri demokrasiden, demokrasinin ilerisine geçerek önünü tıkamayı, hukukun üstünlüğü yerine parti çıkarlarının üstünlüğünü, kamu yararı yerine parti kadrolarının çıkar ve hâkimiyetini sağlamayı kastettiği anlaşılmıştır.

Sonuncular dâhil, hükûmetin TBMM gündemine getirdiği bütün yasal değişiklikler, Anayasa ve yasa ihlalleriyle dolu hukuksuzluk manzumesidir. Bunların hepsi hayata geçtiğinde devlet ve hukuk sistemi içinden çıkılamaz bir kaosa yuvarlanacak, Türkiye’yi çadır devleti hâline getirecektir. Zaten AKP’nin amacı da ülkemizi karmaşaya sürükleyerek topraklarımızı federasyonlara bölecek şiddetli bir zaafın pençesine bırakmaktır.

Tayyip Erdoğan ve kabinesi kendini devletin yerine o kadar koymaktadır ki devletin gizliliğe esas kuralları bile Başbakan ve Bakanlar tarafından ihlal edilmektedir. Kriptolu telefonların Başbakan’ın oğlu tarafından kullanılması, başta Erdoğan olmak üzere hükûmet üyelerinin devletin güvenlik ve selametini gerektiren birtakım özel vasıtaların yetkisi olmayan kişilerce kullanıldığını göstermektedir. Bu ağır bir suçtur...