ATATÜRK, KÜRTLERE ÖZERKLİK VADETTİ Mİ?

20 Ocak 2014 11:05 Prof. Dr.E. Semih Yalçın
Okunma
2377
ATATÜRK, KÜRTLERE ÖZERKLİK VADETTİ Mİ?

Cumhuriyeti kuranlar, MillîMücadele yıllarında öncelikle işgalci emperyalistlerle, onların işbirlikçisiolan yerli güçlere ve ayrıca işgalcilerin işini kolaylaştıran isyancılara karşımücadele etmiştir.

Mustafa Kemal Paşa,öncelikli olarak Anadolu Hareketine karşı çıkan işbirlikçi hükûmetleri,idarecileri ve dernekleri tecrit etmeye, halk nazarında itibarlarını yok ederekyalnızlaştırmaya çalışmıştır.

Millî Mücadele dönemindefaaliyet gösteren işbirlikçi cemiyetlerden biri de Kürt Teali Cemiyetidir. Bu Cemiyet,kurtuluş yıllarında İngilizlerle ve İstanbul hükûmetleriyle uyum içinde yabağımsız ya da özerk bir Kürdistan peşinde koşmuştur. Fakat bu gruplarındışında Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinde yer alan ve mücadele eden Kürt kökenliOsmanlı vatandaşları da mevcuttur.

Millî Mücadele erkânı için‘Türk milleti’ kavramı, Anadolu insanının bütününü ifade etmektedir. NitekimDoğu vilayetlerinde gerçekleşen kongreler sürecinde öncelikle ülkede millîbilincin uyandırılması ve birliğin sağlanması çabalarında Türkler ve Kürtlerbirlikte hareket etmişlerdir.

Birinci TBMM; bütünlükruhunu, Anadolu insanının Türk adı ve kimliği altında ittifak etmesiylebulmuştur.

BugünPKK-BDP-KCK şeytan üçgeninde sürdürülen ayrılıkçı hareketlerin 90 küsur yılönceki Kürt Teali Cemiyeti’nin faaliyetleriyle benzeşmesi, Türk-Kürtkardeşliğinin kadersizliğinden başka bir şey değildir.