Yalçın'dan Yeni Bir Kitap Daha: SEMİNER NOTLARI "ÜLKÜCÜ GENÇLERİN YETİŞMESİNDE ROL OYNAYAN ETKİNLİKLERİN BAŞINDA, HİÇ ŞÜPHESİZ SEMİNERLER GELMEKTEDİR"

11 Temmuz 2020 13:27 Evin GÖKTAŞ
Okunma
2258
Yalçından Yeni Bir Kitap Daha: SEMİNER NOTLARI ÜLKÜCÜ GENÇLERİN YETİŞMESİNDE ROL OYNAYAN ETKİNLİKLERİN BAŞINDA, HİÇ ŞÜPHESİZ SEMİNERLER GELMEKTEDİR

Yalçın'dan Yeni Bir Kitap Daha: SEMİNER NOTLARI
"ÜLKÜCÜ GENÇLERİN YETİŞMESİNDE ROL OYNAYAN ETKİNLİKLERİN BAŞINDA, HİÇ ŞÜPHESİZ SEMİNERLER GELMEKTEDİR"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Bakan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, 2000'li yıllarda Ülkü Ocakları ve TÜRKAV bünyesinde verdiği seminerler sırasında milliyetçi-Ülkücü gençlere ve camia mensuplarına hitaben yaptığı konuşmalarını kitaplaştırdı.
Yalçın, en son "Seminer Notları" adıyla yayımladığı 603 sayfalık eserinde, "Türk kimliğinden Türk Müslümanlığına, Hatay ve Musul Meselelerinden misyonerlik faaliyetlerine, Türkiye Jeopolitiğinden Büyük Orta Doğu Projesi’ne kadar son derece önemli birçok meselenin teorik boyutta anlaşılması ve mukayese edilebilmesiyle ilgili derin bir bakış açısı sunuyor. Şimdiye kadar NUTUK dâhil birbirinden değerli ve entelektüel nitelikte 20'yi aşkın eser kaleme alan Yalçın, bu son çalışması "Seminer Notları"nı, sadece Ülkücü camianın değil tüm Türk gençlerinin okumasını istiyor.
Yalçın, bu çalışmasından kısa bir süre önce de "MHP'nin Kuruluşunun 50'nci Yılı" dolayısıyla, "Davaya Adanmış Ömür Devlet Bahçeli" ile "Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ve Devlet Bahçeli" adlı iki kitap birden kaleme almıştı.
Toplam 603 sayfadan oluşan Seminer Notları’nın "Ön Söz" bölümünde Ülkücü gençlerin Türkiye'nin gündemine ve memleket meselelerine karşı ne kadar çok duyarlı olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları belirtiyor:
"Ülkücü gençler; Türkiye’nin gündemine ve memleket meselelerine karşı duyarlılıkları yanında, Türk tarihini ve Türk milliyetçiliği ülküsünün fikrî kaynaklarını öğrenmeye iştiyaklarıyla bilinirler. Ülkücüler, Ömer Hayyam’ın 'Tarih kâinatın vicdanıdır.' sözünü kendilerine düstur edinmişler, buradan hareket ederek öncelikle Türk tarihini öğrenip özümsemişlerdir. Şanlı sayfalarla dolu tarihimizden aldıkları ilhamla maşerî vicdanın teşekküllü neferleri olmuşlar; mesut, müstakil ve müreffeh bir gelecek temini için mücadeleye bilenmişlerdir. Ülkücü camiayı entelektüel açıdan besleyen kaynaklar oldukça zengin ve muhteliftir. Bunlar arasında seminer, panel ve konferans gibi toplu etkinliklerin önemli bir yeri vardır. Bu tür toplantılarda, zamanın gündemine dair konular üzerinde hazırlanan metinler davetlilere sunulduğu gibi, ele alınan hususlar hakkında münazara ve değerlendirmeler de yapılabilmektedir. Ülkücü gençlerin yetişmesinde rol oynayan etkinliklerin başında, hiç şüphesiz seminerler gelmektedir. Sunucu veya anlatıcının dinleyicilerle daha yakından temasa gelme imkânı bulduğu seminerlerde; gündem konularının yanında bir de Ülkücü camianın fikir dağarcığını zenginleştiren tarihî, siyasi, kültürel, askerî, sosyolojik, ekonomik vb. konulardaki araştırma ve çalışmalar aktarılmaktadır. Kuruluşlarından bu yana Ülkü Ocaklarında ve diğer Ülkücü kuruluşlarda düzenlenen seminerler sayesinde on binlerce, yüz binlerce gönüldaşımız bilgi ve birikim sahibi olmuş, kendini yetiştirme fırsatı bulmuştur."
KİTAPTAKİ KONULAR SEMİNER NOTLARINDAN İHTİMAMLA SEÇİLDİ
Yalçın, "Seminer Notları" kitabının nasıl hazırlandığı konusunda şunları yazıyor:
"Elinizdeki eserde yer alan çalışmalar, 2000’li yıllarda Ülkü Ocakları ve TÜRKAV bünyesinde verdiğimiz seminerler sırasında milliyetçi-Ülkücü gençlere ve camiamızın mensuplarına aktarılan notlardan oluşmaktadır. Türk kimliğinden Türk Müslümanlığına, Hatay ve Musul Meselelerinden misyonerlik faaliyetlerine, Türkiye Jeopolitiğinden Büyük Orta Doğu Projesi’ne kadar sadece Ülkücü camiayı değil, bütün Türk gençliğini ilgilendiren mühim konular; seminerlerde dile getirmek üzere tarafımızdan ihtimamla seçilmiştir. Tabiri caizse 'yorganı sırtında' bir vaziyette Türkiye’nin birçok ilini dolaşarak büyük bir zevk ve onurla verdiğimiz bu seminerlerin notları; 15 yıl kadar demlenmeye bırakıldıktan sonra, bir kitapta toplanmak üzere yeniden gözden geçirilerek güncellenmiş ve genişletilmiştir. Bahse konu seminer notlarının bazıları başlangıçta dipnotlu, bazıları da dipnotsuz olarak düzenlenmiş, ancak insicamlı hâle getirmek ve kaynaklarını somutlaştırmak gayesiyle tamamı dipnotlu makaleye dönüştürülmüştür.  ‘Seminer Notları’nda yer alan, bazıları bugün hâlâ sıcaklığını muhafaza eden bazıları da sık sık tartışma vesilesi olan konularla ilgili değerlendirme ve tahlillerin; geçmişi aydınlatacağı, günümüze ışık tutacağı, gelecek adına yol gösterici olacağı ve bilhassa gençlerin fikrî intibahına katkıda bulunacağı düşüncesindeyiz. Noksan ve hatalarımızın hoş görüleceğini umuyoruz."
MİLLÎ MÜCADELE, ATATÜRK VE TÜRK KİMLİĞİ, ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ
Atatürk'ün bizzat kendisinin kale aldığı ölümsüz eseri Nutuk'u genişleterek ve dipnotları ile zenginleştirip yeniden yayımlayan Prof. Dr. E. Semih Yalçın, Seminer Notları’nda da "Millî Mücadele, Atatürk Milliyetçiliği, Atatürk ve Türk Kimliği”  konularına da geniş yer verdi.
Millî Mücadele hareketinin, emperyalizme karşı bir direniş hareketi olmakla birlikte, manevi cephesinin ağır bastığı bir kültürel kimlik savaşı olduğunu kaydeden Yalçın, "Türk milleti, vatanın bağımsızlığı ve kendi istiklali için mücadele ederken, yok edilmeye çalışılan kimliğini 'millî' ve 'manevi' olmak üzere iki temel esas üzerine bina ederek korumuştur. Millî Mücadele'de 'Kuvayımilliye' adıyla vücuda gelen varlık azim ve refleksine bu iki esas ruh vermiştir." diyor.
Yalçın, Mustafa Kemal Atatürk'ün yalnız bir devlet kurucusu değil, aynı zamanda kurmuş olduğu devleti Türk milletinin sosyal ve tarihî şartlarının gerekli kıldığı sağlam temellere oturtmuş olan bir fikir adamı, bir inkılapçı olduğunu vurgulayarak, "Atatürk, askerî zaferin Başkomutanı olduğu gibi, yeni Türkiye devletinin de siyasi mimarıdır. O, Osmanlının çöküşünü gördükten sonra yeni Türkiye devletini çok kültürlü bir yapı üzerine değil, Türk kültürü ve toplumu üzerine siyasi bir kurumlaşma ile yapılandırmıştır. Bu çerçevede farklılıkları kurumlaştırma yerine, zaten var olan ve büyük ölçüde Türk kültürüne dayalı ortak noktaların kurumlaştırılmasına önayak olmuştur." ifadesine yer veriyor.
Kitabında, "Türk Milliyetçiliğinin Tarihî Gelişimi, Türklerde Milliyetçiliğin Tarihî Kökleri, Millet ve Milliyetçilik” konularında okuyucularına derin bilgiler sunan Yalçın, "Atatürk ve Milliyetçilik ile MHP ve Milliyetçilik"le ilgili çarpıcı tahlillerde bulunuyor.
ATATÜRK'ÜN MİLLİYETÇİLİĞİ TÜRK MİLLETİNİN DEĞERLERİNİ KORUMAYI ESAS ALIR
Yalçın, "Atatürk ve Milliyetçilik" konusunda, özetle şu değerlendirmede bulundu:
"Milliyetçiliği, millet sevgisi, millete güvenme aşkı olarak kabul eden Atatürk, genç nesillerin mutlaka bu duygu ve düşünceyle yetişmesini istemiştir. O, İstiklal Harbi'ni ve inkılaplarını, bu büyük millî hisle başarmıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde, tesis etmeye çalıştığı millî devlet yapısının merkezine Türk milliyetçiliğini oturtmak için çaba göstermiş, milliyetçi düşünce onun sağlığında âdeta devletin resmî ideolojisi hâline gelmiştir. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı, özellikle Türk milletinin birliği ile beraberliğine yer ve değer vermektedir. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı birleştirici ve toplayıcı nitelikte ve millet yararınadır. Bu anlayış Türk milleti gerçeğinden hareket eder ve ona dayanır. Gerçeğe dönüktür. Türk milletinin yükselme ve çağdaş milletlere ulaşma ülküsünü ifade eder. Türk milletini meydana getiren değerleri korumayı esas alır. Atatürk’ün milliyetçiliği, hürriyete ve insan şahsiyetine değer verir. Zaten gerçek milliyetçilik, medeniliğin özü olan hürriyetten doğar. Hür olmayan, esarete razı olan bir toplumda millî ruh gelişmez. Bu inanışın temeli şudur: ‘Türk için Türklük, hür olduğu nispette kuvvetlidir ve kuvvetli kalacaktır.’ Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı eşitlikçidir, eşitlik fikrine dayanır, bu anlayışın kaynağı ise millî hâkimiyettir. Demokrasiyi hedef alır ve buna ulaşmanın ilk aşamasını ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.’ ilkesinin kabulü ve uygulanmasıyla mümkün görür.”

SEMİNER NOTLARI'NIN İÇERİĞİNİ HANGİ KONULAR OLUŞTURUYOR?
Prof. Dr. E. Semih Yalçın'ın, kendi ifadesiyle seminer notlarından ihtimamla seçtiği konulardan oluşan kitabının "İçindekiler" bölümü her biri ayrı bir kitap konusu olacak nitelikte şu başlıklardan oluşuyor:
"- Ön Söz/Türk Kimliği/Millet Nedir?/Kültür Nedir?/Etnisite Nedir?/Türklerin İslam'ı Kabulü ve Yeni Millî Kimlik/Osmanlıdan Cumhuriyet'e Kimlik Arayışı/Atatürk ve Türk Kimliği/ Türk Milliyetçiliğinin Tarihî Gelişimi/Millet ve Milliyetçilik/Türklerde Milliyetçiliğin Tarihî Kökleri/Atatürk ve Milliyetçilik/MHP ve Milliyetçilik/Türk Müslümanlığı/Maturidilik ve Türk Müslümanlığı/Türk Petropolitiği/Enerji Bağımlılığının Gelişimi/Uluslararası Petrol Sistemi/ Osmanlı Dönemi Petropolitiği/Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Petropolitiği/Musul-Ankara Anlaşması/Türkiye ve Petrol Aramaları/Değişen Türk Petrol Kanunu/ABD'nin Asya, Orta Doğ Petrol Politikaları/Türk Hidropolitiği/Kanal İstanbul Projesi/Türkiye Jeopilitiği Seminerleri/ Jeopolitik Kavramı ve Türkiye/Jeopolitik ve Jeostratejik Kavramlarının Ortaya Çıkışı ve Önemi/ Jeopolitik ve Jeostratejik Teori ve Düşünceler/Türkiye'nin Jeopolitik ve Jeostratejik Konumu/ Dünya Hâkimiyet Teorileri ve Türkiye/Merkezi Türk Hâkimiyet Teorisi/Türkiye'nin Balkanlar'la İlişkileri/Yunanistan/Yunanistan ile Türkiye Arasındaki İlişkiler ve Sorunlar/Batı Trakya'da Türk Nüfusu/Kıbrıs Sorunu/Ege Denizi Sorunları/Kara Suları Sorunu/Hava Sahası Sorunu/FIR Hattı Sorunu/Bulgaristan/Türkiye'nin Kafkasya ve Türk Rus İlişkileri/Türk-Rus İlişkileri/ Gürcistan-Türkiyeİlişkileri/Türkiye-Azerbaycan İlişkileri/Türkiye-Ermenistan İlişkileri/Karabağ Sorunu/Türkiye'nin Orta Doğu Ülkeleriyle İlişkileri/Türkiye-Irak İlişkileri/Türkiye-İran İlişkileri/Türkiye-Suriye İlişkileri/Hatay Meselesi/Başlangıçtan Osmanlı Dönemi'ne Kadar Bölgenin Durumu/1936'ya Kadar Bölgenin Durumu ve Statüsü/Hatay Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Tarafların Durumu/1937 Anlaşmaları ve Hatay'ın Statüsü ve Anayasa'nın Kabulü/Hatay Devleti'nin Kuruluşu ve Türkiye'ye Katılma Kararı/Hatay'ın Türkiye'ye İlhakı/Musul Petrolleri Meselesi/Batılı Devletlerin Petrol Politikaları/Musul-Ankara Anlaşması ve Musul Petrol Gelirlerinin Tahsilatı/Soğuk Savaş'ın Sona Ermesinden Sonra Musul Meselesi/Balkan Antantı (1934)/Türkiye-Yugoslavya İlişkileri/Türkiye-Romanya İlişkileri/Türkiye-Bulgaristan İlişkileri/Türkiye-Yunanistan İlişkileri/Balkan Paktı'na Doğru: Konferanslar/İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Balkan Konferansları/Balkan Antantı'nın İmzalanması/Balkan Antantı'nından Sonra/Türkiye'de Misyonerlik Faaliyetleri/Osmanlı Devleti'nde Okullar/Cumhuriyet Dönemi'nde Azınlık ve Yabancı Okulları ile İlgili Düzenlemeler/ Türkiye'de Yürütülen Misyonerlik Faaliyetlerinin Kaynakları/Ortodokslar (Fener Rum Patrikhanesi)/Dinler Arası Diyalog Söylemleri/Fener Rum Patrikhanesi/Pontus Meselesi/Süryaniler/Asur Milliyetçiliği Yaratma Gayretleri/Sözde Soykırım İddiaları/Süryanilerin Eğitim İmkânları/Basın Yayın Alanındaki Etkinlikleri/Süryani Örgütler ve Asuristan Kurtuluş Partisi/Asuri-Süryani Örgütlerin Faaliyetleri/Büyük Orta Doğu Projesi/ABD/Avrupa Birliği/Rusya/Çin/Enerji Kaynaklarının Jeopolitik Önemi/Ulaştırma Hatlarının Jeopolitik Önemi/Toplumsal Yapının Bölgenin Jeopolitiğine Etkisi/Büyük Orta Doğu Projesi'nin Gelişimi/Orta Doğu Serbest Ticaret Girişimi/Orta Doğu Ortaklık Girişimi/Büyük Orta Doğu Projesinde Türkiye'nin Rolü/Medeniyetler İttifakı Mümkün mü?/Medeniyet Kavramı ve Kültür/Diyalog Kavramı ve Esasları/Müslüman- Hristiyan Diyalogsuzluğu/Türklerin Diyalog Anlayışı; Tarihî Arka Plânı/Günümüzde Dinler Arası Diyaloğun Gelişimi/Dinler Arası Diyaloglar Hakkında Farklı Görüşler/Mukaddeslere Saldırı ve Müslümanları Ehlileştirme Çabaları."