MHP Lideri Bahçeli, "Siyaset ve Liderlik Okulu"nun 15. Dönem Sertifika Töreninde Konuştu "SİYASETİMİZ İSTİKRARLIDIR, AYNEN KORUNACAKTIR"

15 Şubat 2020 10:57 Evin GÖKTAŞ
Okunma
2367
MHP Lideri Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulunun 15. Dönem Sertifika Töreninde Konuştu SİYASETİMİZ İSTİKRARLIDIR, AYNEN KORUNACAKTIR

MHP Lideri Bahçeli, "Siyaset ve Liderlik Okulu"nun 15. Dönem Sertifika Töreninde Konuştu
"SİYASETİMİZ İSTİKRARLIDIR, AYNEN KORUNACAKTIR"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhur ittifakına sahip çıkacaklarını ve Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini yaşatacaklarını belirterek, "Söz verdik, kesinlikle yapacağız. Duruş gösterdik, mutlaka riayet edeceğiz. Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacaktır. İlkelerimiz belli ve berraktır, aynısıyla ilerletilecek, ileriye taşınacaktır. Ülkülerimiz kutlu ve kutsaldır, daha da yükseklere çıkarılacaktır." dedi.
MHP Genel Merkezindeki Gün Sazak Konferans Salonu’nda düzenlenen “Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönem Mezuniyet Töreni”nde konuşan Bahçeli, "26 Ekim 2009 tarihinden bu tarafa faaliyette bulunan Siyaset ve Liderlik Okulundan bu süre zarfından okumaya, düşünmeye ve düşündüğünü yaşamaya niyet eden, siyaset üzerine kafa yoran çok sayıda kardeşimiz aramızda yer almıştır." hatırlatmasında bulundu.
Konuşmasında sınırları çizilmiş, akademik formasyonla desteklenmiş, ahlaki duyarlılıkla temellenmiş eğitim sürecinin katılımcılara çok şey kazandırdığına inandığını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:
"15. Dönemde de 40 kardeşimiz Siyaset ve Liderlik Okulumuzda bulunmuş, nihai olarak her birisi sertifika almaya hak kazanmıştır. Bu vesileyle sertifika alan her kardeşimi kutluyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Siyaset ve Liderlik Okulumuzdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Hidayet Vahapoğlu’na, Siyaset ve Liderlik Okulumuzun Koordinatörü Sayın Ali Güler’e, ders veren değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. MHP’nin kurumsal ve fikrî tarihi, MHP’nin misyon ve vizyonu ile ilişkilendirilmiş temel siyasi, ekonomik, diplomatik, sosyolojik, iletişim, sosyal medya ve tarihî konular ile milliyetçi ve Ülkücü kuruluşların tanıtımını içeren toplam 25 ders katılımcılara verilmiştir. 90 saatlik ders süresiyle doyurucu bilgiler paylaşılmıştır. Belirlenmiş ölçme ve değerlendirme sistemi, başarıyı derecelendirme yöntemi Siyaset ve Liderlik Okulumuzun ne kadar kurumsallaştığının da ispat ve ifadesi olmuştur. Temennim, Siyaset ve Liderlik Okulumuzun ilk günkü heves ve heyecanla nice yıllara ulaşmasıdır. Milliyetçi Hareket Partisinin temel önceliklerinden birisi de bu olmalıdır. Çağımızın milletler mücadelesi olduğu düşünüldüğünde, mukayeseli üstünlük kuracağımız stratejik alanların çoğalması vazgeçilmez önemdedir. İnsanlığın gelişim ve ilerleyiş sürecine pasif bir izleyici olarak, edilgen bir zihniyet merceğinden bakmamız doğru ve mantıklı değildir. Şunu bir defa ifade etmek isterim ki, sağlıklı ve ayakları yere basan, aynı zamanda kökünden ve öz değerlerinden kopmayan değişim dinamikleri kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Tarih şuuruna sahip toplumların, geleceği kavrama ve kurma iradesine haiz milletlerin çağın gerisine düşmeleri, hadiseleri geriden takip etmeleri aklın doğasına aykırıdır. Geçmişi kucaklamadan geleceğin köprülerini kurmak hakikaten de hezeyandır."
MERHUM CEMİL MERİÇ’İN İFADE ETTİĞİ GİBİ IŞIK DOĞU’DAN YÜKSELİYORDU
Konuşmasında Türklerin bilime ve İslam dünyasına yaptığı hizmetlerden söz eden Bahçeli, şunları kaydetti:
"Avrupa referanslı bilim tarihi, Türk ve İslam âleminin yükseliş trendini âdeta perdelenmesine hizmet ederek oryantalist zihniyeti meşrulaştırmaya çalışmıştır. Bu nedenle özgüvenimiz on yıllarca aşındırılmıştır. Kendi tarihine küskün, kendi değerleriyle kavgalı nesillerin yetişmesi için mağlup ve mukallit dayatmalar devamlı kamçılanmıştır. Başkalarına özenerek kaynaklarımız kötülenmiştir. Batı'ya karşı siyasi ve fikrî kompleksler ister istemez yabancılaşmayı, yozlaşmayı da beraberinde getirmiştir. Neredeyse bilimin, bilimsel düşüncenin, icatların, keşiflerin sadece Batı menşeli olduğunu servis eden sömürgeleşmiş ve soyulmuş kafalar milletimize ölümü gösterip sıtmaya razı etmek için cephe almışlardır. Âleme nizam verme iddiasında olan bir medeniyete tarihimizin bazı dönemlerinde büyük haksızlıklar yapıldığı bilinen ve hazin nitelikli bir gerçektir. Hem yalan söyleyen hem yanlışa ortak olan hem de yanıltan devşirilmiş zihniyetler gelişme ve kalkınma süreçlerini devamlı kösteklemişlerdir. Hâlbuki Avrupa güneşin dünyanın etrafında döndüğünü esas alan Batlamyus çarpıklığına inanırken Türk-İslam medeniyeti parlak dönemini yaşıyor, dünyanın güneşe uzaklığını ölçen âlimleri yetiştiriyordu. Mesela El Zerkali bunlardan birisiydi. Orta Çağ Avrupa’sında bir yanda kitaplar yakılırken, diğer yanda da fikir ve düşünce hürriyeti kelepçelenirken, doğuda kütüphaneler, eleştirisel düşünce, bilimsel düşünme, yazma eserler, tercümeler beşeriyetin ufkunu aydınlatıyordu. Mütefekkirler, âlimler, fazıl ve faziletli mutasavvıflar, devirlerini ve kendi ölçülerini aşmış bilginler muazzam araştırmalara imza atıyorlar, bayrak gibi dalgalanıyorlardı. Merhum Cemil Meriç’in ifade ettiği gibi ışık Doğu’dan yükseliyordu. Türk milleti asırlarca çift başlı kartal gibi, bir ayağıyla Doğu’yu, diğeriyle da Batı’yı tutmuştu. Türk-İslam medeniyeti buluşların, muhteşem eserlerin, deha mertebesindeki münevverlerin, adalete önem veren yöneticilerin sayesinde insanlığın itibar ve görkem koltuğundan uzunca bir müddet inmemişti. 9. asırda yetişmiş ünlü matematikçi El Harezmi Batı’nın örnek aldığı ve gıpta ettiği büyük bir âlim olarak hâlâ hatırlardadır. Zor ve karmaşık problemlerin basit parçalara ayrılabileceğini ve çözülebileceğini ortaya koyarak çığır açan El Harezmi, hiç kimsenin haberi ve malumatı yokken algoritmayı bulmuştu. Açı nedir, pergel nedir bilinmediği bir dönemde, El Kindi açıların ölçümünü geometriyle buluşturmuştu. Ondalık kesirleri geliştiren El Kaşi, Batı’nın defalarca yeniden bastığı tıp ansiklopedisinin müellifi El Razi’dir. Optiğin mimarı İbnü’l Heysem Newton’dan 600 yıl önce ışığın hareket ettiğini geceleri çöle kurduğu çadırdan tespit etmişti.”
ALİ KUŞÇU VE PİRİ REİS, YAŞADIKLARI ÇAĞLARA SIĞMAYAN MUAZZAM İSİMLERDİ
Türk-İslam medeniyetindeki buluşları anlatırken, nereden nereye geldiğimizi de mutlaka düşünmemiz gerektiğini hatırlatan Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:
“İstanbul’un Fethi’nin manevi mihmandarı olan Akşemsettin ilk kez mikroptan bu alanda öne çıkarılan İtalyan bilim insanından yüz yıl önce bahsetmişti. Teleskobu bulanın kimisi Galilei kimisi de 17.yüzyılda yaşamış bir Hollandalı gözlük üreticisi olduğunu iddia etmişti.  Oysaki bu isimlerden beş yüz yıl önce teleskop ve mikroskobun ilk şeklini kullanan El Hişam ne yazık ki çok az kişi tarafından bilinmektedir. Kopernik’ten 150 yıl evvel güneş merkezli teoriye benzer bir çalışmayı yapan
İbnü’ş- Şatir hâlâ insanlık için çok anlamlar taşımaktadır. 15.yüzyılda uzaya yönelen ve Semerkand’ın yetiştirdiği en büyük kafalardan olan Ali Kuşçu, 16. yüzyılda çizdiği haritalarla dünyayı kâğıda döken Piri Reis yaşadıkları çağlara sığmayan muazzam isimlerdir. Tarih kitapları Ümit Burnu’nu Portekizli denizci Dias’ın keşfettiğini, bundan on sene sonra da Vasco De Gama’nın buradan geçerek Hindistan’a ulaştığını yazmaktadır. Ne var ki, doğru dürüst hiçbir yerde, mesela devrin meşhur Müslüman denizcisi Ahmet İbn Macid’in Ümit Burnu’nu çoktan geçtiği anlatılmamakta, itiraf edilmemektedir. Batı kendi içinde kıvranırken İbn-i Rüşd akılcılığıyla, Gazali sezgisiyle, Mevlana nefesiyle, Yunus dizeleriyle, Yusuf Has Hacib duyuşuyla, Kaşgarlı Mahmud basiretiyle, Farabi vizyonuyla, dahası vehbi tefekkürleriyle tarihe iz ve eserler bırakıyorlardı. İbn-i Sina, hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir, sözünü söylerken, insanlık hem kör hem de sağırdı. İbn-i Haldun siyaset felsefesini asabiyyet ve mülke dayandırırken, onu rol model olarak alacaklar henüz doğmamıştı. Batı derin bir bunalım ve çürüyüş etkisindeyken, yine İbn-i Haldun devleti medeniyeti mümkün kılan siyasal ve sosyal birim olarak yorumlamış, bu alanda Türk devlet geleneği zirvedeki yerini muhafaza etmişti. İmam Mâturîdî akıl derken, akıl tutulması Avrupa’ya taht kurmuştu. Ve diyordu ki, Allah aklı, yararlı ile zararlıyı belirlemede, iyi ile kötüyü ayırt etmede kullanılması gereken bir vasıta olarak yaratmıştır. Mâturîdî, aklın tanımı veya mahiyetinden ziyade ona yüklenen işlev üzerinde durmuş, muhteşem bir fecir olup insanlığın üzerine fener tutmuştu. Nereden nereye geldiğimizi mutlaka sorgulamak zorundayız. İçine düştüğümüz çelişkiyi aşmak mecburiyetindeyiz. Dün neredeydik, bugün ne durumdayız, bu muhasebeyi yapmak boynumuzun borcudur. Çünkü hakikat neredeyse biz hep orada olduk. 10.yüzyılda Batı yerinde sayarken Biruni boylam derecelerini ölçmek maksadıyla Gazne’den bugünkü harap içindeki Bağdat’a iki sene boyunca yürümüştü.”
BU NEDENLE BEKA VE HAYSİYETLİ HAYAT DİYEREK, BİRLİK VE BERABERLİK ÇARISI YAPIYORUZ
Bahçeli, “Peki dünkü haşmet ve görkemin neden gerisine düşülmüştür? Irak, Suriye, Libya niye perişan hâldedir? İdlib’in her gün kanı dökülürken, masumlar katledilirken, savrulmanın boyutları konuşulup dert edilmeyecek mi?” sorularını yönelterek, şunları kaydetti:
“Biz dert ediyoruz, kaldı ki üzerinde düşünüyor, çare ve çözüm üretiyoruz.  Barış, huzur ve istikrarın kaybolma nedenlerini uzaklarda aramıyoruz. Bu nedenle beka diyoruz, haysiyetli hayat diyoruz, coğrafyanın mesajına kulak verip birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz. Türk-İslam medeniyeti geçmişte inandı, kenetlendi, kendine güvendi, elbette çok şeyler kazandı, insanlığa çok şey kazandırdı. Ama bugünkü hâli dramdır, skandaldır. Tıpkı geçmişte olduğu gibi; ön alan, koordinat çizen, tayin ve tasdik eden bir pozisyona gelmedikten sonra beşeriyet kervanına yön verilmesi imkânsızı umut etmekle eşdeğerdir. Daha onlarca örneğini verebileceğimiz ilmin ve irfanın kutup yıldızları, Doğu’nun Batı karşısında bir zamanlar ezici ve açık ara üstünlüğünü de resmetmektedir. Türk milleti bu kapsamda zafer sancağının, bilim ve bilgi otağının her dönemde taşıyıcısı ve öncüsü olmuştur. Arifler, pirler, hikmet ve hidayet sahibi muhterem zatlar akılla kalbi bağdaştırmış, duyguyla mantığı birleştirmiş şüphesiz medeniyetimizi onur ve gururla tanıtıp temsil etmişlerdir. Türk-İslam kudreti yalnız kılıçla, yalnız fütuhatla, yalnız cihat ve gazayla başarıya ulaşmamış; hepsinden önemlisi kalemle, kitapla, tefekkürle gücüne güç katmıştır. Çağlar boyunca bugünleri bile imrendirecek şekilde mürekkep nehrinden kitap ummanı oluşmuş, madde ve manayı ortak bir idealde buluşturan, insanlığın yararına vakfeden derin kavrayış kıtaların ruhuna sinmiştir. Üzülerek söylemeliyim ki Türk-İslam kültürü gelişme rotasını koruyamamıştır. Muhteşem eserler bulanıklaşmış ve solmuştur. Geçmişi geleceğe ekleyecek yeni ve farklı bir kulvar açılamamıştır. Merhum Peyami Safa insanın en kolay kendini aldatacağını söylerken, teşhis maharetini göstermiştir. Bugün Orta Doğu’da herkes birbirine hasımdır. Bilim, teknik, hoşgörü ve uzlaşmada gerçekleşmeyen sıçrama; şimdilerde sosyal, siyasal ve ekonomik maliyetlerin daha da kabarmasına sebeptir. İstikrarlı olmayan, sosyal barışı sağlayamayan, huzuru bulamayan, denge ve düzeni yakalayamayan bir ülkenin kalkınması ve medeniyet pistinden kalkışa geçmesi elbette mümkün değildir. Barış ve kardeşlik korunmadan, toplumsal düzen ve ahenk temin edilmeden, ben yerine bizi, bencillik yerine yardımlaşmayı, açgözlülük yerine paylaşmayı, acımasız rekabet yerine dayanışmayı ikame etmeden herhangi bir yere varmamız sadece hayaldir. Bu nedenle birliğimizi, kimliğimizi ve varlığımızı her düzeyde savunmak geçmişteki övündüğümüz dönemleri yakalamak ve hatta aşmak için ilk ve en önemli kural olarak görülmelidir.”
TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ MİSAKIMİLLÎ HARİTASININ SON SINIRINDAN BAŞLAYACAKTIR
“Mısır’da Sisi, Suriye’de Esad, Libya’da Hafter, sorarım sizlere, İslam medeniyetinin neresiyle bağdaşmaktadır?” diyen Bahçeli, sık sık alkışlanan konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Türk-İslam ahlakını yaşamış, akıl ve izanla beraber merhamet ve şefkati yüceltmiş bir coğrafyadan seri katil nasıl çıkar, cani nasıl çıkar, iblise ruhu satanlar nasıl çıkar, mazlumlara kast eden teröristler nasıl türer? İslam’ı terörle ilişkilendirme alçaklığına teşebbüs edenlerin şerefli maziden ne kadar haberleri vardır? Bir karıncanın hakkını bile koruyan bir dini karalamak, Türklüğe saldırmak nasıl bir gözü dönmüşlük ve düşmanlıktır? Kanuni Sultan Süleyman devrin şeyhülislamı Ebuusuud Efendi’ye sorar: ‘Dırahta ger ziyan etse karınca, Günâhı var mıdır ânı kırınca?’ Yani, eğer karınca ağaca zarar veriyor, onu kurutuyorsa, karıncayı yok etmenin bir günâhı var mıdır? der. Dobra dobra konuşan, doğruları saklamaktan imtina eden şeyhülislam şöyle cevap verir: Yarın Hakk’ın divanına varınca, Süleyman’dan hakkın alır karınca. İşte biz buyuz. İşte böylesi asil, adil ve soylu bir ecdadın ahfadıyız. Şunu unutmayalım ki, dışarıdan gelip yenemeyenler, içeriden çözmeyi deniyorlar. Kullandıkları kirli araçlar ve aracılar da bellidir. FETÖ, PKK, DEAŞ, kiralık tetikçiler, iş birlikçi yöneticiler, bölgesel komplolar, etnik ve mezhep fesadı, zillete düşmüş siyasi partiler işte bunlardan bazılarıdır. Türkiye’de CHP bunların kontrolündedir. İP bunların kolcusudur. HDP terör aparatıdır. Hesap hep aynıdır ve kalleştir. Hedef hep aynıdır ve hıyanettir. Türk-İslam âlemi direnmeli, birlik ve dirliğini sağlayarak ayağa kalkmalıdır. Huzur herkesin hakkıdır. Adaletli paylaşım, hakkaniyetli bölüşüm, insanca yaşam herkesin ortak kaderi olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisinin dünyayı Türkçe okurken ulaşmak istediği ve teklif ettiği ahlaki düzen ve denge arasında bunlar da vardır. Türk milliyetçiliği mazlum milletlere umut olabilecek seviyede, her insana her millete saygıyla birlikte Türkiye’nin hak ve çıkarlarını cesaretle savunacak, dik baş, tok karın, mutlu yarın ilkesine ruh verecek bir müktesebattadır. Türkiye’nin güvenliği Misakımillî haritasının son sınırından başlayacaktır. Bu nedenle Türkiye komşu coğrafyalarda nerede bir kanayan yara varsa oradan bulunmalı, tehdit ve tehlikeler kaynağında yok etmelidir. Türkiye’nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize göre yediği ekmeğe ihanet eden, içtiği suya, soluduğu havaya kasteden zalim piyonlarıdır.”
BUNLAR GİTSİN TERÖRİST DEMİRTAŞ’IN KANLI TİYATROSUNU İZLESİNLER
Konuşmasında CHP, İP ve HDP’ye yönelik ağır eleştirilerini sürdüren Bahçeli, “ Bunlar gitsin terörist Demirtaş’ın kanlı tiyatrosunu izlesinler. Gitsinler Esad’la yanak yanağa versinler. Gitsinler CHP’yle birlikte Kanal İstanbul’a kendilerini atsınlar. Ve gitsinler bir daha da gelmesinler.” diye konuştu.
Bahçeli, partisi ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Yegâne kaygısı devlet ve millet bekasının muhafazası olan Milliyetçi Hareket Partisi; dengeli siyaseti, disiplinli teşkilatı, inanmış kadroları, devasa millî duruşuyla ümit olmaya, tahribatları onarmaya, tehditlerle mücadeleye azimle devam edecektir. Kararlılığımızdan geri adım düşünülemeyecektir. Millî kaderimizi tesadüflerin akıntısına bırakmayacağız. Cumhur ittifakına sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini yaşatacağız. Söz verdik, kesinlikle yapacağız. Duruş gösterdik, mutlaka riayet edeceğiz. Hıyanet dalgaları tsunami boyutunda olsa da irade ve imanımızla direneceğiz, direndikçe korkulukları devireceğiz, devirdikçe korkakları kevgire çevirip Türkiye’nin önünü açacağız. Huzurumuza kast eden fail ve fiillerle mücadelemiz durum ve şartlara göre değişim göstermeden, olay ve olgulara göre şekil almadan sürecektir. Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacaktır. İlkelerimiz belli ve berraktır, aynısıyla ilerletilecek, ileriye taşınacaktır. Ülkülerimiz kutlu ve kutsaldır, daha da yükseklere çıkarılacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi; samanlıkta iğne aramaz, çalı dibi taşlamaz, harmanda dene saymaz, duldada çetele tutmaz, karambole atış yapmaz, çölde deve izi saymaz, zillete meydanı bırakmaz. Ne yapacaksak açıkça yaparız, mertçe yaparız, yaptığımızı da adam gibi açıklarız. Beyhude işlerle avunmayız. Saklayacak, gizleyecek, üstünü örtecek ayıbımız olmadığından müsterih ve müftehir bir vicdanla hareket ederiz. Arkadan dolaşmayız, kenardan bakmayız, kıyıda köşede el ovuşturmayız. Komşuda pişsin bize de düşsün demeyiz. Biz ki, siyasi ömrü yarım asrı bulan, fikrî mazisi bir buçuk asra ulaşan şehit ve gaziler kervanı Milliyetçi Hareket Partisiyiz. Milletimizi doğrudan ilgilendiren, siyaseti meşgul eden, insanı ve insanlığı direkt etkileyen her konu başlığı, her gündem maddesi üzerinde sabırla ve akılla düşünüyoruz. Bu kapsamda yolumuza da inançla ve sevdayla devam edeceğiz. Bana ne demiyoruz, aman sen de yılgınlığıyla başımızı kuma gömmüyoruz, duyarsızlık göstermiyoruz. Her soruna şifresiz çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. CHP sapıtsa da Türkiye’nin kuyusunu kazmak için çabalasa da buna Allah’ın izniyle cumhur ittifakı olarak izin vermeyeceğiz. Zamanında yapılacak seçimlerde zilletten hesabı soracağız. Bizim için millî beka önemlidir, ülke güvenliği hayatidir, aynı şekilde ekonomik beka ve güvenliğimiz de ikame ve ihmali mümkün olmayan değerdedir. Terörle sonuç alamayanlar, gezi provokasyonunda istediklerini bulamayanlar, darbe teşebbüsleriyle altın vuruşu yapamayanlar, ellerindeki son koz olan ekonomik silahlarla etrafımızı habis ur gibi sarmaya tevessül etmişlerdir. Elbette alayı birden püskürtülmüştür.”
 TÜRK MİLLETİNE MENSUBİYET VE HİZMETTEN YORULMAYINIZ, BUNDAN VAZGEÇMEYİNİZ
MHP Lideri Bahçeli, salonu hıncahınç dolduran partililere hitaben yaptığı konuşmasının sonunda Siyaset ve Liderlik Okulundan mezun olanlara tavsiyelerde de bulundu.
“Biz Türk milletinin yanındayız, ister ehlisalip olsun, ister küresel emperyalist kumpas olsun isterse de yedi düvel karşımızda ip gibi dizilsin, biz bu vatandan, bu bayraktan, tek bir insanımızdan asla ama asla ödün vermeyeceğiz.” ifadesine yer veren Bahçeli, daha sonra şunları söyledi:
“Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini zalimler karşısında yiğitçe destekleyecek, tek dişi kalmış canavarlara göğsümüzü korkusuzca siper edeceğiz. Bu aşamada hatırlatmak isterim ki, 9 Temmuz 2018’den itibaren Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi resmen uygulamaya geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti üçüncü evreye demokratik sabır ve istikrar içinde geçiş sağlamıştır. Bu bir kazanım ve milattır. Hükûmet sistemindeki yenilenmenin değerini yok saymak gelecek nesillerin haklarından tasarruf etmektir ki, buna da hiç kimsenin hakkı olmayacaktır. Önümüzdeki süreçte; Bölgesel hadise ve ilişki ağlarının sıklet ve ilerleyişi, Irak ve Suriye’nin kuzeyini havi, İran ve Libya’yı merkezine alan iç tansiyondaki gelişmelerin seyir ve istikameti, Fırat’ın doğusu ve batısındaki arayışların seviye ve ihtirası, yeni hükûmet sisteminin kökleşmesindeki çabaların sebat ve insicamı, FETÖ ve PKK başta olmak üzere, sınır içi ve sınır ötesinde yuvalanan terör örgütleriyle mücadelenin sabır ve ifası, uluslararası ilişkilerin dengeye gelmesindeki çalışmaların seciye ve ivmesi, ekonomideki normalleşme, denge-disiplin-değişim hedeflerinin selamet ve iradesi, Türkiye’nin millî güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atan belirsizlikleri yenme azmi emperyalist hesapları boşa çıkaracak fırsat ve imkânları muhakkak süratte tahkim ve temin edecektir. İnancımız ve beklentimiz budur. Türkiye makûs talihini alt edecektir, zira buna mecburuz. Uyanan dev zalimleri devirecektir. Sanal haritalar başında sınırlarla oynayan, terör örgütlerini teşyi ve teşvik eden sözde müttefiklerin heveslerini kursaklarında bırakmak için yeni hükûmet sisteminin yasamayla uyumlu ve dengeli hareketi de kurumsallaşıp kökleşmelidir. Biz önce ülkem ve milletim dedik, sonra partim ve ben diye duruş gösterdik. Dibi görünmeyen kuyulardan su içmedik. Kof ve küflü düşüncelerin tutsağı olmadık, olmayacağız. Fikir rehberlerimizden olan Yusuf Has Hacib diyor ki, ‘Ne der işit şimdi alçakgönüllü kişi, sınayıp yükselerek eline almış il işini. Akıl gerek seçmeye kişiyi, bilgi gerek yapmaya işini.’ Son olarak sertifika almaya hak kazanan kardeşlerime diyorum ki; Aklıselim olunuz, kalbiselim olunuz, zevkiselim olunuz. Ne olursanız olunuz Türk milletine mensubiyet ve hizmetten yorulmayınız, bundan da vazgeçmeyiniz.”
Barış Pınarı Harekât bölgesinde yol kontrolü esnasında teröristlerin bombalı saldırısında şehit düşen Binbaşı Şevket Tombul’a, Teğmen Sinan Bilir’e, Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı’ya Allah’tan rahmet dileyen Bahçeli, “Başımız sağ olsun diyorum. Unutulmasın ki, şehitler ölmez vatan bölünmez. Ne mutlu Türk'üm diyene!" diyerek konuşmasını tamamladı.