GÖNÜLLERİ BİRLEŞENLER SELAM SİZLERE

31 Ağustos 2018 15:50 Prof. Dr. Temel ÇALIK
Okunma
1273
GÖNÜLLERİ BİRLEŞENLER SELAM SİZLERE

GÖNÜLLERİ BİRLEŞENLER SELAM SİZLERE

Prof. Dr. Temel ÇALIK

Türkiye, 24 Haziran 2018’de yeni bir seçim süreci daha yaşadı. Türk milleti, gelecek dönem için ülkeyi yönetecek kadroları yetkilendirdi. Demokrasiyi yönetim şekli olarak kabul eden ülkeler, kendilerini yönetecek siyasal kadroları seçim yoluyla belirlemektedirler. Demokrasinin anlamı da burada saklıdır. Son yapılan seçimin Türkiye ve Türk milleti için birçok önemli sonuçları vardır. Bunlardan iki tanesini ele almak gerekirse; birincisi Anayasa değişikliği ile gerçekleşen yeni cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin uygulamaya geçecek olmasıdır. İkincisi ise, söz konusu hükûmet sisteminin gündeme gelmesinde ve Anayasa değişikliği yapılarak kabul edilmesinde sorumluluk alan Milliyetçi Hareket Partisinin seçimden aldığı sonuçtur.
Seçimin, Türkiye’de kamu yönetimi açısından önemli sonuçlardan ilki olarak belirtilen cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi uygulaması kısaca şöyle ifade edilebilir. 24 Haziran’da yapılan seçimle; 1946 yılında çok partili hayata geçilmesi ve 1950 Seçimleri ile Türkiye’nin yeni bir yönetimle yoluna devam etmesine benzer şekilde, söz konusu seçimle, bir nevi başkanlık sistemine geçilerek önemli bir dönüşümün yaşanması sağlanmıştır. Bütün tartışmalara rağmen yeni sistemin önceki yıllarda yaşanan cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık makamının ayrı ayrı yürütmeden sorumlu olmalarından kaynaklanan problemleri azaltacağı bir gerçektir. Örnek vermek gerekirse 90’lı yıllarda tanıklık edilen Özal-Demirel, 2002 yılından sonra süren Sezer ve Ak Parti hükûmetleri arasındaki uyumsuzluk herkesin bildiği bir gerçektir. Türkiye’de bu seçimden sonra yürütmenin yetki ve sorumluluğu sadece cumhurbaşkanlığında olacaktır. Böylelikle kamu hizmetlerinin sunulmasında daha etkin ve hızlı karar alma ve uygulama mümkün olacaktır. TBMM, yasama görevine odaklanarak, yasama-yürütme arasındaki denge daha sağlıklı bir yapıya kavuşacaktır.
Seçimin yukarıda belirtilen ikinci önemli sonucu Milliyetçi Hareket Partisinin, aldığı oy oranıdır. Türk milletinin kendisi olan ve onunla bütünleşmiş, milletin varlık ve yokluk mücadelesi anlamına gelen MHP bünyesinde, 7 Haziran 2015 Seçimlerinden sonra planlı ve amaçlı bir şekilde kaos ve kargaşa yaşatılmak istenilmiştir. Söz konusu seçim sonucunda diğer muhalefet partileriyle hükûmet kurulması yönünde baskı yapılmak istenmiştir. Ancak bu, eşyanın tabiatına aykırı bir durumdur. Diğer yandan MHP’ye sunulan başbakanlık teklifinin de ciddiye alınacak bir tarafının olmadığı bilinmektedir. Bu senaryolar tutmayınca seçimin yenilenmesi sonucu Kasım 2015 Seçimleri yapılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, çok ciddi olmayan bir oy kaybı yaşamış ancak milletvekilliği sayısı yarı yarıya azalmıştır. Bunu fırsat bilen çevreler bir kampanya başlatarak MHP’de yönetim değişikliği sloganıyla yola çıkarak il ve ilçe teşkilatlarında bazı bölünmelere yol açmıştır. Ancak MHP yönetimi bu kargaşayı sağduyu ile yönetmeyi başarmıştır.
Milliyetçi Hareket Partisi, 24 Haziran 2018 Seçimlerinin erkene alınmasında önemli bir rol oynamıştır. İyi niyetli olmayan iç ve dış çevreler bu durumu MHP açısından bir zaaf olarak değerlendirmişlerdir. Bilindiği üzere son seçimde siyasi partiler ittifak oluşturmuşlardır. Milliyetçi Hareket Partisinin ittifakla seçime girmesini de bir zayıflık olarak değerlendiren bazı çevreler, MHP’nin tek başına seçime girmesi hâlinde kesinlikle baraj altında kalacağını iddia etmişlerdir. Söylemlere bakılırsa yeni bir partinin kurulmasıyla Türk milletinin MHP’den beklentileri bitmiş ve MHP misyonunu tamamlamış olacaktır. 24 Haziran Seçimlerinde parti çok cüzi bir oy alacak ve tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır. Birçok sözlü ve yazılı basın bu söylemi paylaşıyordu! Siyaset bilimcilerin öngörüleri bu yöndeydi! Anket sonuçları buna işaret ediyordu! Kısacası azımsanamayacak sayıda aydın bu konuda görüş birliği içerisindeydi!
Söz konusu kişi ve kurumların bilmedikleri bir şey vardı. Milliyetçi Hareket Partisini besleyen ideoloji ve fikrî yapı Türk milletinin tamamının düşünce ve hissiyatına hitap etmektedir. Yine Türk milletçileri ve Ülkücü Hareketin siyasal yapılanması olan MHP, çok zorlu sınavları başarıyla atlatarak bugünlere ulaşmıştır. İyi niyetli olmayanların duygu ve düşüncelerinin bir hayal olduğunun milletimiz farkındaydı.
Son seçim sonuçları gösterdi ki, MHP Türk milletinin bağrından çıkmıştır ve onun ta kendisidir. Bütün olumsuz çaba ve çalışmalara rağmen millet MHP’ye takdirini ve teveccühünü göstermiştir. Bazı gazetecilere, siyaset bilimcilerine, anket şirketi sahiplerine kısacası aydınlara gereken cevap bizzat Türk milleti tarafından verilmiştir. Türk milleti üç hilali daha yükseklere taşımıştır. Türkiye ve Türk milletini aydınlık yarınlar beklemektedir. Zaman, birleşme, bütünleşme ve daha güçlü olma zamanıdır. Türk milliyetçiliği ve Ülkücü Hareket, dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi payidar kalacaktır.
UZAKLARDA DERTLEŞENLER SELAM SİZLERE…