TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZİNDEN 3 MAYIS’LA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI:

“ TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZİNDEN 3 MAYIS’LA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI: „

18 Temmuz 2017 16:47 Evin GÖKTAŞ
Okunma
1508
TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZİNDEN 3 MAYISLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI:

        “Büyük Türk milleti, tarihte pek çok hanedan devleti kurmuş ve bunların en büyüğü ve en uzun ömürlüsü olan Osmanlı cihan devleti, 600 yıllık hayatının büyük kısmında dünyaya örnek olmuştur. İmparatorluklar çağının sona ermesi, millî devletlerin ortaya çıkması sürecinde, Devleti aliyye çeşitli tarzı siyasetlerle ayakta durmaya çalıştı ama olmadı. Türk milletinin yeniden diriliş hamlesi, yeniden Ergenekon’dan çıkışı olan Millî Mücadele sonunda millî devletimizi kurduk. Neticede kurduğumuz Cumhuriyet, Türk kültürünü esas aldı. Türk milliyetçileri fikir ve uygulamada Cumhuriyet’in kuruluşuna harçlarını koydular. Zaman içerisinde real politik denilen Demokles’in kılıcı, onların da tepesinde sallandı. Türk Ocaklarının kapatılmasından sonra dahi, kısmen hayalî bazı teorileri de içine alan bir anlayışla da olsa Türklük davası ve Türkçü düşünce, devletin temel politikası olmaya devam etti. Ne var ki Türk milliyetçileri, 1944’te dönemin şartlarının etkisiyle büyük bir takibata, işkencelere, tabutluklara maruz bırakıldı. Geçmiş, biz ondan gerekli dersleri çıkarırsak bir anlam taşır.