OSMANLI DEVLETİ'NİN UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI ASKERÎ SİSTEMİ SAĞLADI

“ OSMANLI DEVLETİ'NİN UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI ASKERÎ SİSTEMİ SAĞLADI „

18 Temmuz 2017 16:18 Evin GÖKTAŞ
Okunma
1491
OSMANLI DEVLETİNİN UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI ASKERÎ SİSTEMİ SAĞLADI

        Prof. Dr. Kemal Görmez, demokrasi tarihimizin Osmanlının modernleşme sürecinden bağımsız olarak anlatılamayacağını söyleyerek konuşmasına başladı.

        Türkiye’nin demokratikleşme sürecini dört döneme ayıran Görmez, bunları şöyle açıkladı: “Osmanlı Devleti’ni yıkılmaktan kurtarma çabaları dönemi, Osmanlı Devleti’nin modernleşme dönemi, Türkiye’nin tepeden inmeci Batılılaşma dönemi, Türkiye’nin demokratikleşme dönemi.”