KÜRESEL MESELELERE ÜLKÜCÜ BAKIŞ

15 Şubat 2014 18:25 Gazi Karabulut
Okunma
3230
KÜRESEL MESELELERE ÜLKÜCÜ BAKIŞ

Ülkücü Hareket yerelden genele bir medeniyet tasavvuruna talip ise dünyada yaşanan olaylara kayıtsız kalması beklenemez. Dün bugün çizgisinde, kendi değerleri doğrultusunda, bölgemizi ve dünyayı etkileyen meselelere çözüm yolları sunmak ve uygulanılmasına gayret etmek Ülkücü fikriyatın misyonu açısından, vazgeçilemez öncelikler arasındadır.

Son 20-30 yıldır daha sık duyduğumuz “küreselleşme” kavramı da bölgemizi ve dünyayı etkileye en etkili tanımlamalar arasında yer almaktadır. Bu kavram ne ifade etmektedir?..