SON GELİŞMELER BAĞLAMINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

14 Ekim 2016 17:32 Prof. Dr. Selçuk Duman
Okunma
829
SON GELİŞMELER BAĞLAMINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Türk-Rus ilişkileri gerek Sibirya, Türkistan, İdil-Ural ve Kafkasya Türk bölgeleri ile olan ilişkiler bağlamında gerekse Osmanlı Türk Devleti Dönemi’nde; Rusya’nın emperyalist politikaları dolayısı ile sürekli bir karşılıklı savaş ekseninde gelişmiştir.
Çünkü Rusya; bir taraftan Sibirya bölgesini (Hakas, Tuva, Yakut, Altay gibi), Batı Türkistan’ı (Kazakistan, Özbekistan, Kara Kalpak Muhtar Cumhuriyeti, Türkmenistan, Kırgızistan gibi), İdil-Ural Türklerini (Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan gibi), Kafkasya Türk bölgelerini (Azerbaycan, Dağistan, Kumuk, Balkar, Nogay gibi) 19. yüzyılın sonuna kadar işgal etmiş, diğer taraftan Osmanlı Türk Devleti’ne yönelikte, öncelikle Karadeniz’e inmek amacıyla başlattığı yayılma siyasetini, 1774 yılından itibaren kalıcı olarak gerçekleştirdikten sonra Türk Boğazları üzerinden Akdeniz’e inme şeklinde geliştirmiş ve bunu uygulamak içinde büyük mücadele vermiştir.