2022 YILI AB TÜRKİYE İLERLEME RAPORU VE TÜRKİYE’NİN ROTASI

11 Mart 2024 12:44 Nihat YAZAR
Okunma
72
2022 YILI AB TÜRKİYE İLERLEME RAPORU VE TÜRKİYENİN ROTASI

2022YILI AB TÜRKİYE İLERLEME RAPORU VE TÜRKİYE’NİN ROTASI

Nihat YAZAR

13 Eylül 2023tarihinde 2022 Yılı Türkiye İlerleme Raporu AP Genel Kurulunda kabul edildi. 140sayfalık rapor, ruhu, amaç ve hedefleri itibarıyla 2021 yılı raporuylaneredeyse noktası virgülüne aynı. Aslında sadece son iki yılda değil, AB’ye ilkmüracaat tarihi olan 31 Temmuz 1959 yılından itibaren AB’nin Türkiye’ye karşıuyguladığı çifte standartlı politikaları, samimiyetsiz ve haksız yaklaşımlarıve daha önemlisi de millî bekamızı doğrudan hedef alan niyet ve dayatmaları, millîhassasiyetlerimize karşı küstahça tavırları hiç değişmedi. Onun için AB 2022Yılı Türkiye İlerleme Raporu’na da elbette şaşırmadık!

 Türkiye Raportörü Nacho Sanches Amor tarafındanhazırlanan ve Avrupa Parlamentosunda kabul edilen raporda Türkiye’den özetleşunlar talep ediliyor:

-PYD-YPG ilemücadeleyi kesin, sınır ötesi operasyonları durdurun.

-PKK terörörgütünü yok etmekten vazgeçin, müzakere edin, ‘Kürt açılımı’nı başlatın.

-HDP’yikapatmayın, kayyum atamalarını sonlandırın ve görevlerine iade edin.

-Terör örgütümensubu suçlamasıyla hapishaneye attığınız başta Demirtaş ve Osman Kavala olmaküzere HDP’li siyasetçileri, basın mensubu ve gazetecileri ve diğer STKmensuplarını (!) serbest bırakın.

-Bebek katilinin üzerindekitecridi kaldırın, rahatça herkesle görüşebilmesine olanak tanıyın.

-FETÖ ilemücadeleyi gevşetin, KHK ile ihraç ettiklerinizi göreve iade edin,özgürlüklerinin önünün açın.

-Suriye, Irak veLibya’dan çekilin.

-Doğu Akdeniz’desondaj faaliyetlerini bırakın, Yunanistan’ın da sondaj çalışmalarınıengellemeyin.

-Ege Denizi ileilgili Yunanistan’a karşı koyduğunuz tavırdan dönün, Yunanistan’ın rahatçasilahlanmasının önünü açın.

-Yunanistan’ınEge’deki 12 mil iddiasına karşı çıkmaktan vazgeçin.

-Kıbrıs’tayürüttüğünüz bağımsızlıkçı politikayı terk edin, Rum kesimine iltihak edin veKıbrıs’ı bir Rum devleti olarak tanıyın.

-Kapalı Maraş’ıaçmaktan vazgeçin.

-Fener RumPatriği’nin ekümenik sıfatını tanıyın.

-Ruhban Okulunu açın.

-Yabancı vakıf vederneklerin geçmişteki mal varlıklarını iade edin.

-Türkiye’debulunan yabancı dinî cemaat ve azınlıkları baskılamayın hatta devlet olarakonların güçlenmesi için mali destek sağlayın.

-Ayasofya’yıibadete kapatın.

-İstanbul Sözleşmesi’negeri dönün, LGBT’yi meşrulaştırın.

-Ermeni soykırım!Anma programlarını ve etkinlikleri engellemeyin, soykırımı tanıyın.

-Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaUkrayna’dan yana tavır koyun, Rusya’yı karşınıza alın.

-İsveç her neyaparsa yapsın hızlı bir şekilde İsveç’in NATO üyeliğini kabul edin.

-AB’ye rağmen tekbaşınıza yürüttüğünüz millî dış politikalardan vazgeçerek, bizim yörüngemizdebir dış politika yürütün.

-Anayasal olarakve kamuda çok dilliliğin önünü açın.

-Anayasa’nızdakiilk dört maddeyi değiştirin.

-Millî ve üniterdevlet yapısından vazgeçin, çok dilli, çok uluslu yeni bir anayasal düzen kurun.

AB Türkiye 2022Yılı İlerleme Raporu’nda yer alan bu dayatma ve taleplerin neredeyse tamamıdoğrudan millî bekamızı hedef alan, millî hassasiyetlerimizi hiçe sayanhususlar. AB, ikiyüzlü yaklaşımının dışınca açık bir şekilde Türkiye’ninçözülmesini, daralmasını ve hatta bölünüp parçalanmasını talep ediyor. Millîbütünlüğümüzden vazgeçmemizi, millî kimliğimizi bir tarafa bırakmamızı, vatantopraklarımızın bölünmez bütünlüğünü hiçe saymamızı ve bizi tehdit eden baştaterör olmak üzere bütün tehditleri görmezlikten gelmemizi istiyor. Tecrübelerlesabit ki AB’nin, bu taleplerini karşılamamız hâlinde bağımsız bir devlet olarakkalamayacağımız gibi Anadolu’da Türk varlığını koruyabilmemiz bile mümkünolmayacaktır. Bütün bu hadsiz ve haksız dayatma ve talepler yetmezmiş gibiAvrupa Parlamentosu, Türkiye’yi rotasını değiştirmezse AB’ye girişmüzakerelerinin sonlandırmakla tehdit ediyor. Özellikle 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra Cumhur İttifakıylaortaya çıkan siyasi iradeyle birlikte Türkiye başta dış politika ve MillîGüvenlik Stratejisi olmak üzere bütün politikalarını her anlamda ve herboyutuyla millî bir eksene oturtmuş, gelişmeleri başkent Ankara’dan Türkçeyorumlamış ve gelecek hedeflerini medeniyet müktesebatımızı da dikkate alarakbelirlemiştir. Tam bağımsızlıkçı bir anlayışla 2053-2071 vizyonuyla küresel güçTürkiye ve nizamıâlem ülküsünü hedef olarak ortaya koymuş ve bütün politikalarınıda bu hedefe uygun şekilde biçimlendirmiştir. AB, 15 Temmuz’dan sonraTürkiye’nin belirlediği bu rotasından rahatsız olduğunu her vesileyle defalarcadile getirmiştir. Hatta sadece dile getirmekle yetinmemiş, Türkiye’yi yolundanalıkoymak için Cumhur İttifakına açıktan cephe almıştır. Cumhur İttifakınıyıkıp Kılıçdaroğlu’nun Y-CHP’sinin iktidara gelebilmesi için çok yönlü birsenaryoyu uygulamaya koymuştur. Bunu, Raportör Sanches Amor’un 2021 Yılıİlerleme Raporu’nun kabul edildiği Avrupa Parlamentosu konuşmasında ‘’2023 Seçimlerindeşayet Türkiye’deki siyasi irade değişmezse üzülerek belirtmeliyim ki,müzakereler sonlandırılabilir.’’ diyerek açık bir şekilde ifade etmiştir. Bununbütün kanıtları 14-28 Mayıs Seçimlerinde Cumhur İttifakını yıkabilmek içinortaya çıkan şer cephesinde somut olarak görülmüştür.  AB, Türkiye’mizi müzakereleri durdurmaklatehdit ededursun, biz Bilge Lider’imiz Sayın Devlet Bahçeli’nin dediği gibi tambağımsızlıkçı millî Türkiye anlayışından vazgeçmeden, Lider Ülke Türkiye venizamıâlem ülkümüzden zerrece sapmadan yolumuza devam edeceğiz. Bütüninsanlığın barış, huzur ve refah içerisinde yaşayabileceği, hakkın ve adaletinhâkim olacağı, haksızlığın, hukuksuzluğun, sömürünün ve vahşetin her türlüsününson bulacağı bir dünya düzeninin tesisi için Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefinebıkmadan, yorulmadan, inançla, azimle ve emin adımlarla koşacağız.

Hedef Lider ÜlkeTürkiye…

Hedef Küresel GüçTürkiye…

Hedef Türk veTürkiye Yüzyılı…