HERŞEY LİDER ÜLKE TÜRKİYE İÇİN!

16 Ocak 2023 13:35 Nihat YAZAR
Okunma
763
HERŞEY LİDER ÜLKE TÜRKİYE İÇİN!

HERŞEYLİDER ÜLKE TÜRKİYE İÇİN!

NihatYAZAR

Hiç kuşkusuz Ülkücü-Milliyetçi Hareketin enönemli varlık sebeplerinden birisi “Lider Ülke Türkiye” ülküsünügerçekleştirebilmektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Hareket, varlıksebebi olan bu ülkü uğruna dünyada eşine rastlanması pek mümkün olmayan boyuttaen ağır siyasi ve sosyal bedeller ödemiştir. Milliyetçi Hareket, yarım asrıaşan tarihinde “Güçlü ve Lider Türkiye”nin inşası için mücadele etmiş bütüngörüş, duruş ve politikalarını bu temel hedefe göre şekillendirmiştir. 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel BaşkanıBilge Lider Sayın Devlet Bahçeli henüz Genel Başkan bile değilken tam otuz yılönce ortaya koyduğu “2023 Lider Ülke Türkiye” ülküsü, Genel Başkan olduktansonra da sabırla ve kararlı bir şekilde verdiği sarsılmaz mücadelenin temelini oluşturmuştur.Bilge Lider’imizin çoğu zaman partisinin ve şahsının zarar görme pahasına “ÖnceÜlkem, Önce Milletim” düsturuyla yürüttüğü politikalar “Lider Ülke TürkiyeÜlküsü” için ortaya konulmuş şuurlu bir duruşun sonucudur. “Lider Ülke Türkiye”ülküsü Milliyetçi-Ülkücü Hareket için asla basit bir slogan, rastgele seçilmişbir hedef ya da fantastik bir hamaset değildir! Her zaman söylediğimiz gibibüyük Türk milletinin Anadolu coğrafyasında varlığını sürdürebilmesi, “milîbeka”sını, istiklal ve istikbalini koruyabilmesi her şeyden önce “Güçlü veLider Ülke Türkiye”nin inşasıyla mümkün olacaktır. Zira her anlamda ve heralanda emperyalist güç odaklarının, haçlı ruhuyla bezenmiş Türk ve Türkiyedüşmanlarının hedefinde olan Türk milletinin yedi düvelle başa çıkabilmesi,kendisini hedef alan tehdit ve tehlikeleri bertaraf edebilmesi ancak heranlamda güçlü ve kudretli “Lider Türkiye”yle mümkün olacaktır. YineMilliyetçi-Ülkücü Hareketin en önemli varlık sebeplerinden ve ülküsünden biriolan “Türk Birliği”nin kurulabilmesi, Turan coğrafyasının ayağa kalkabilmesiher şeyden önce Türkiye’mizin bölgesel ve küresel bir güç olmasına, “LiderÜlke” seviyesine ulaşmasına bağlıdır. Yakın tarihimizde ve yaşadığımız busüreçte görülmektedir ki, Türkiye güçlendikçe, diğer Türk devletlerigüçlenmektedir. Türkiye gücüne güç kattıkça Türk devletleri arasındaki işbirliği ve güç birliği daha da gelişmekte ve dünyanın neresinde yaşıyor olursaolsun bütün Türk topluluklarına güven ve umut vermektedir. Son cihan devletimizolan Osmanlıdan arda kalan yirmi milyon kilometrekareden büyük gönülcoğrafyası, Türk milletinin hatıralarıyla, kültür kodlarıyla, medeniyetizleriyle doludur. Bu gönül coğrafyasındaki bütün kardeşlerimizin gözü-kulağıTürkiye’dedir, yüzlerini Türkiye’mize çevirmişlerdir. Bu coğrafyadakikardeşlerimize umut olabilmek, onlara kol kanat gerebilmek, topyekûn bu gönülcoğrafyasını aya kaldırabilmek ancak yine “Güçlü ve Lider Ülke Türkiye”ylemümkün olabilecektir. Osmanlıdan sonra küresel bir güç olarak Türk milletinin tarihsahnesinden çekilmesiyle birlikte dünyada haydut kanununun geçerli olduğusömürü düzeni hâkim olmuştur. Bu sömürü düzenini elinde tutan küresel güçodakları geri kalmış devletleri ve milletleri sömürebilmek için her türlühaksızlığı uygulamaktan, her türlü vahşeti yapmaktan geri durmamışlardır. Kendisömürü düzenlerini işletebilmek için milyonlarca insanın kanını akıtmaktan bileçekinmemişlerdir. Tarih şehadet etmektedir ki, Türk milleti güçlü ve kudretliolursa bu sömürü düzeni son bulacak, sadece Türk milleti ve gönülcoğrafyasındaki kardeşlerimiz değil, bütün mazlum milletler ve bütün insanlıkhuzur bulacaktır. Dünyadaki haydut kanununa dayalı sömürü düzeninin sonbulması, bütün dünyaya hakkın, hukukun, barış ve adaletin hâkim olabilmesi deancak Türkiye’mizin güçlenmesiyle, “Lider Ülke Türkiye”nin inşasıyla, küreselgüç Türkiye’yle mümkün olacaktır. Milliyetçi-Ülkücü Hareketin temel görüş vehedeflerini oluşturan bu hususlar 15 Temmuz süreciyle birlikte Cumhurİttifakında ete ve kemiğe bürünerek somutlaşmış ve Cumhur İttifakının görüş vehedefleri haline gelmiştir. Cumhur İttifakı Protokolü’nde de yer alan2023-2053-2071 vizyonuyla ortaya konulan “Lider Ülke Türkiye”, “Küresel GüçTürkiye ve Nizam-ı Âlem Ülküsü” bunun en somut kanıtıdır. Başta emperyalist güçodakları olmak üzere, bütün terör örgütlerinin, bütün Türkiye ve Türkdüşmanlarının ve yerli iş birlikçilerinin Milliyetçi Hareket Partisini, BilgeLider’imiz Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızın şahsında Cumhurİttifakını hedef almalarının altında yatan asıl sebep budur. 2023 Seçimleri bubüyük ülkülerin gerçekleşebilmesi için çok hayati bir yol ayrımı, tarihî önemehaiz bir yol kavşağıdır. Biz bütün kalbimizle inanıyoruz ki, büyük Türk milletiBilge Lider Sayın Devlet Bahçeli’nin bu çağrısına kulak verecek, ülkü ve ülkeyolunda Milliyetçi Hareket Partisine güç katacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı’mızınifade ettiği gibi Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılı “Türkiye Yüzyılı”, 21. Asırise “Türk Asrı” olacaktır. Her şey ülkümüz uğruna, ülkemiz hayrına ve “LiderÜlke Türkiye” için!