BİRİZ, BERABERİZ, HEP BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ!

03 Nisan 2023 12:36 İbrahim KAYA
Okunma
282
BİRİZ, BERABERİZ, HEP BİRLİKTE TÜRKİYEYİZ!

BİRİZ,BERABERİZ, HEP BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ!

Av. İbrahim KAYA*

 

Hangiyokuşu gördük de düzlüğüne ulaşamadık.

Hangigeceyi gördük de sabahına uyanamadık.

Buda geçecektir, nihayet Allah bizimledir.

Buçilemiz de bitecektir, nitekim

Türkmilleti tek yürektir.

Dr.Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi GenelBaşkanı

Türkiye’de6 Şubat 2023 tarihinde saatler içerisinde iki büyük deprem yaşanmıştır. Asrınfelaketi olarak değerlendirilen bu depremlerden birincisi Kahramanmaraş’a bağlıPazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, ikincisi ise Elbistan ilçesinde 7.6büyüklüğündedir. Her iki deprem de o kadar büyüktür ki sadece Türkiye’de değil,dünyanın birçok yerinde derinden hissedilmiştir. Fakat Kahramanmaraş merkezliolduğu için en büyük hasarı Türkiye almıştır. Kahramanmaraş’a komşu birçok ildedeprem sebebiyle büyük hasarlar oluşmuştur. Depremin etkisi o kadar şiddetlidirki Kahramanmaraş ile birlikte Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana,Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Elâzığ olmak üzere toplam 11 ildeolağanüstü hâl ilan edilmiştir. Türkiye, 7 gün millî yas ilan etmiştir.Böylesine büyük bir felakette birçok vatandaşımız hayatını kaybetmiş, birçokvatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tanrahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Azizmilletimizin başı sağ olsun. Bir kez daha gördük ki yüce Allah kimseyidevletsiz bırakmasın. Deprem sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti derhâl vaziyetalmıştır. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,depremin ilk gününden itibaren duruma müdahale etmiş, tüm varlığıyla bölgeyeulaşmış ve kamuoyunu anbean bilgilendirmiştir. Başta altılı masa olmak üzeremerak edenler detaylı bilgiye https://www.afad.gov.tr üzerinden erişebilirler.Tabii devleti ve hükûmeti eleştirmekten fırsat bulabilirlerse…

Devletimizinbütün birimleri ilk andan itibaren depremden etkilenen şehirlerimizdekivatandaşlarımız için seferber olmuştur. AFAD’ın verdiği resmî rakamlara göre 21Şubat 2023 tarihi itibarıyla Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardındanbölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye,Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşantoplam 15 bin civarında arama-kurtarma personeli görev yapmaktadır. Üstelik burakama 5 bin civarındaki gönüllüler dâhil değildir. Elbette bölgede görevlikişi sayısı bu kadarla sınırlı değildir. Bölgede görevlendirilen (AFAD,Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, yerel güvenlik, yerel destekekipleri vs.) personel sayısı da dâhil edildiğinde deprem bölgesinde görevyapan toplam personel sayısı 250 bin civarındadır. Devletimiz bölge için sadeceyetişmiş insan gücünü değil, arama-kurtarma işlerinde kullanılmak üzere baştaekskavatör, çekici, vinç, kepçe gibi iş makineleri olmak üzere 10 binlercearacı da seferber etmiştir. Türk milleti de her zaman olduğu gibi yaralarısarmak için maddi-manevi tüm gücüyle devletinin yanında olmuştur. Devletimizaziz milletimizin yanında olmak, yaraları sarmak ve acıları dindirmek için 11ili kapsayan afet bölgelerine 38 vali, 160 mülki idare amiri, 19 AFAD üstyöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımlarınkoordinasyonu için de 12 büyükelçi ve 15 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgedegörevlendirilmiştir. Devletimiz, var olan bütün imkânlarını sosyal devletanlayışıyla tereddütsüz seferber etmiş, bu kapsamda sadece kara ya da demir yoluyladeğil, hava yoluyla da deprem bölgelerinde personel ve malzeme sevki için hava köprüsükurmuştur. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri,Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet GenelMüdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı toplam 116helikopter ve 78 uçak görevlendirilmiş, bu hava araçları şimdiye kadar toplam12 bin civarında sorti yapmıştır. Dahası devletimiz insanı yaşat ki devletyaşasın şiarıyla deniz araçlarını da seferber etmiştir. Deprem bölgesinepersonel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Millî Savunma Bakanlığı veSahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda toplam 38 gemi görevlendirilmiştir.Devletimiz, ilk günden itibaren vatandaşının yanında olmuş, “Afet Barınma Grubu” kapsamında deprembölgesindeki vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını; “Afet Beslenme Grubu” kapsamında deprem bölgesindekivatandaşlarımızın beslenme ihtiyacını ve “AfetPsikososyal Destek Grubu” kapsamında da deprem bölgesindekivatandaşlarımızın psikososyal destek ihtiyacını gidermek için tüm gücüyleseferber olmuştur. Devletimizin, milletimiz için yaptıklarını ve yapacaklarınıanlatmaya sayfalar yetmez! Merak edenler detaylı bilgiyehttps://www.afad.gov.tr üzerinden erişebilirler. Tabii maksatları doğru bilgiedinmekse… Fakat anlaşılan o ki böylesine büyük bir felakette bile siyasi rantdevşirme peşindeler. Binlerce yıllık devlet geleneği ile Türkiye Cumhuriyetiayakta ve her bir vatandaşının yanı başında iken bölgede “devlet yok” iftirasına sarılan müfteriler, alternatif ve paraleldevlet oluşturma çabasındalar. Fakat bu gibi şer odaklarının hesap edemedikleritarihî gerçeği yüzlerine her fırsatta biz haykırmaya devam edeceğiz: Bundanönce PKK ve FETÖ örneklerinde olduğu gibi devletimiz iradesini nasıl ortayakoyup terörün başına balyoz gibi indiyse bundan sonra da devletimiz alternatifve paralel devlet oluşturma çabasında olanların tepesine aynı şekilde balyozgibi inecektir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, binlerce yıllık devletgeleneğimizin ve tecrübelerimizin birikimiyle kurulmuştur. Yaşanan herfelakette etkin ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmiş, kendisini kanıtlamış,afetzede vatandaşlarımızın yaralarını kısa sürede sarmayı başarmıştır. Allah’ınizni, milletimizin desteği ve yöneticilerimizin desteğiyle asrın felaketinin,Kahramanmaraş merkezi depremlerin sebep olduğu yaraları da en kısa zamandasaracaktır. Durum bu kadar açık ve net iken deprem bölgesinde devletinolmadığını ifade edenler aslında devletin olmamasını arzu edenler ve devletesavaş açanlardır.

Türk dünyasının bilge lideriMilliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin 14 Şubat 2023’tetarihe not düştüğü gibi “Devlet nerede diyenler şimdi kulağını açıp dinlesin:Devlet, depremzedeye ekmek dağıtan belediye başkanıdır, çorba kaynatan, yardımkonvoylarının koordinasyonunu yapan, trafiği düzenleyen, asayişi ve güvenliğitemin eden isimli isimsiz nice kahramandır. Devlet, su dağıtan zabıtaçavuşudur, arama kurtarma yapan askerdir, AFAD görevlisidir, gönüllüinsanlardır. Devlet, yağmacıyı yakalayıp doğduğuna pişman eden cesur polistir.Devlet, dozer süren teknisyendir, ambulans süren şofördür, sela okuyanmüezzindir, muayene eden doktordur, iğne vuran hemşiredir, pansuman yapanhastabakıcıdır. Türk yönetim felsefesine göre, devlet millettir, milletdevlettir, tarihin zor ve zahmetli dönemlerinde bu ikisini ayırt etmek aslamümkün olmamıştır.

Yüzlerce yıllık birikimiyle Kızılayımız,AFAD’ımız ve devletimizin ilgili birimleri varken, bu kurumlar dimdik ayakta vemilletimizin her bir ferdi için tüm imkânları kullanarak seferber oluyorken, “hesaba çekilme, denetlenme, hesap verme veaçıklama yapma” gibi en temel alanlarda bile birçok soru işareti barındıransosyal medya yapılanmalarının, kendilerine alan açma adına kamu kurum vekuruluşlarımızı yıpratmalarını, ülkemize âdeta savaş açmalarını kabul edemeyiz.Böyle bir duruma hiçbir şart ve koşulda izin veremeyiz.

Türkiye’de devlet vardır ve insanlık varolduğu müddetçe de var olacaktır! Milliyetçi Hareket Partisi Genel BaşkanıSayın Devlet Bahçeli’nin ifadesiyle “Devleti bir kenara itip, ahbap çavuş ilişkileriyle yardımtoplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını birnevi gölgelemektir, bizim nazarımızda da itibar edilmemesi gereken biryanlıştır. Hatay’ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip kurgulanmışyalanı sosyal medyadan servis ederek korkuya, paniğe ve can kayıplarına nedenolanlar afet bölgesinde neyin peşindedir? Devletin yapamadığı, yatıştıramadığıve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar va babalacılar akbaba gibi kanatçırpmaktadır? Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenlerbindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Böylesi bir muhterislikkimin harcı, kimin haddidir? Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, hermüşkülatın, her mihnetin, her mikrobun üstesinden gelmesi mümkün vemukadderdir. Devletimize ve hükûmetimize sonuna kadar güveniyoruz, her şartaltında arkalarında olduğumuzu tavizsiz bir duruşla ifade ediyoruz. Yardım vedesteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru en sağlıklı yoldur, kaldı kibeklentimiz ve çağrımız da budur.

Biz biriz,beraberiz, hep birlikte Türkiye’yiz. Dosta, düşmanaduyurulur!

 

 

 * MilliyetçiHareket Partisi Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi.