MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNİN CUMHURİYET’İMİZİN “100’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ”NÜ KUCAKLAYACAK ANAYASA TEKLİFİ

16 Ocak 2023 13:35 İbrahim KAYA
Okunma
270
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNİN CUMHURİYETİMİZİN “100ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ”NÜ KUCAKLAYACAK ANAYASA TEKLİFİ

MİLLİYETÇİHAREKET PARTİSİNİN CUMHURİYET’İMİZİN “100’ÜNCÜYIL DÖNÜMÜ”NÜ KUCAKLAYACAK ANAYASA TEKLİFİ

Av. İbrahimKAYA*

 

Türkiye’nin demokratik birikimi gibi anayasal birikimi deköklü ve zengindir. Osmanlı Devleti her ne kadarKanun-ı Esasi isimli Anayasa’yı 1876 yılında kabul etmişse de Osmanlı/Türkanayasal hareketlerin gelişimini 1808’de Sultan II: Mahmut’un ayanlarlaimzaladığı Sened-i İttifak ile başlatabiliriz. Devamında ise 1839 yılında ilanedilen Tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümâyunu) ile 1856’da ilan edilenIslahat Fermanı’nı zikredebiliriz. Her ne kadar bu belgeler anayasalhareketlerin gelişiminde dönüm noktaları olarak değerlendirilse de OsmanlıDevleti’nin ilk Anayasa’sı 23 Aralık 1876’da kabul edilen ve 119 maddedenoluşan Kanun-ı Esasi’dir. Kanun-u Esasi’yi “1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu”olarak da bilinen TBMM’nin kabul ettiği 1921 Anayasa’sı takip etmiştir.Cumhuriyet’in ilanından sonra da “1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu” olarakbilinen 1924 Anayasa’sı kabul edilmiştir. 1924 Anayasa’sı, 27 Mayıs 1960’akadar yürürlükte kalmıştır. 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi ile birlikte 1924Anayasa’sı yürürlükten kaldırılmış; 9 Temmuz 1961’de yapılan halk oylaması ilebirlikte 1961 Anayasa’sı yürürlüğe girmiştir. Fakat 1961 Anayasa’sı da uzunömürlü olmamış, 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi ile yürürlükten kaldırılmış; 7Kasım 1982’de yapılan halk oylaması ile günümüzde de kullanılan toplam 177maddeden ibaret 1982 Anayasa’sı yürürlüğe girmiştir. 214 yıllık bu sürecikronolojik olarak sıraladığımızda 1808 Sened-i İttifak, 1839 Tanzimat Fermanı,1856 Islahat Fermanı, 1876 Kanun-ı Esasi, 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1924Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1961 Anayasa’sı ve 1982 Anayasa’sı ile karşılaşırız.Türkçe sözlük, Anayasa kavramını, bir devletin yönetim biçiminibelirten; yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren;yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa olarak tanımlar. Fakat Anayasa,sadece bir devletin yönetim biçimini belirtmekle; yasama, yürütme, yargılamagüçlerinin nasıl kullanılacağını göstermekle; yurttaşların kamu haklarınıbildirmekle kalmaz. Anayasa, aynı zamanda bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ilebir milletin çağı yakalama iddiasını da gösterir. 12 Eylül Askerî Cuntasından kalma,darbe yönetimine ait 1982 Anayasa’sının Türkiye’nin gelişmişlik düzeyi ileörtüşmediği ve Türk milletinin çağı yakalama iddiasını yansıtmadığı ortadadır. Buyüzden Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına gireceğimiz 2023 yılı itibarıylaTürkiye’nin 2023 Vizyonuna uygun demokratik, yerli ve millî bir Anayasa’yaihtiyacı vardır. Türkiye’nin yeni Anayasa ihtiyacı konusunda neredeyse bütünpartiler hem fikirdir. Fakat bu partilerin çoğu ya ortaya somut bir metinkoyamıyor ya da Türkiye’yi bölünmeye götürecek sözde Anayasa taslaklarınıtopluma dayatmaya çalışıyor. Oysa Türkiye’nin 1982 yılının dinamiklerindensıyrılması, çağı kucaklaması, 2023 Vizyonuna uygun yerli ve millî bir Anayasa’yaihtiyacı var. Cumhuriyet’imizin 100. yılındayeni bir Anayasa yapmayı, yeni bir toplum sözleşmesini milletimize kazandırmayıbir tercihten öte tarihi, ahlaki ve millî bir sorumluluk olarak gören Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın DevletBahçeli, bu ihtiyacı karşılayacak Anayasa teklifini 4 Mayıs 2021’de kamuoyu ile paylaştı. Lider Devlet Bahçeli, her konuda olduğugibi yeni Anayasa tartışmaları konusunda da sunduğu somut öneriyle tarihe birnot daha düştü.

Türkiye’nin ihtiyacı olan yeni Anayasa’yıhazırlamayı millî bir vecibe olarakgören Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli,Cumhuriyet’imizin 100. yıl dönümünü kucaklayacak 100 maddelik yeni Anayasateklifi ile Anayasalarındeğiştirilemez metinler olmadığından hareketle Türk milletine zamanın ruhunauygun yeni bir Anayasa sundu. Cumhuriyet’imizin temel ilkelerini ve kurucufelsefesini muhafaza eden bu Anayasa, içerik itibarıyla 150 yıllık anayasal birikimimizitaçlandıracak, “2023 Lider Ülke Türkiye Vizyonu”nu güçlendirecek ve çağıngereklerine uygun Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemini kurumsallaştıracaktır. Biryanda Lider Devlet Bahçeli’nin sunduğu Türk milletini, hiçbir ferdini ayırtetmeden samimiyetle kucaklayan Cumhuriyet’imizin 100. yıl dönümüne yakışır,lider ülke ve süper güç Türkiye’nin anahtarı niteliğinde milletimizin ihtiyaçve hedefleriyle müsemma 100 maddelik yeni Anayasa teklifi; diğer tarafta ise “Tarihi geriye sarmak, akıntıya karşı kürekçekmek, devletin temellerine dinamit yerleştirmek, güçlenen Türkiye’ye prangavurmak, milletin takdir ve tercihine kara çalmak” isteyenlerin sunduğuyıkım Anayasa’sı var!

Cumhuriyet’imizin100. yıl dönümünü yeni bir Anayasa’yla taçlandırmak Millî Mücadelekahramanlarına, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine, milletimizin bizatihiegemenlik haklarıyla Türk tarihinin şerefli anılarına hürmetin ve geleceknesilleri düşünen sorumluluk bilincinin gereğidir.” diyen Lider DevletBahçeli, bu sorumluluk duygusuyla hareket ederek üstüne düşen siyasi göreviyaptığı gibi kucaklayıcı tavrıyla Anayasa hazırlık çalışmalarına diğerpartileri de davet etmektedir: “Zillet ittifakını oluşturan partilere çağrım, gelin Cumhurİttifakının yeni Anayasa hazırlığına ve hedefine siz de katılın. Gelin siz debu tarihî sorumluluğa ortak olun. Geçmişe takılarak geleceğin vizyonunu kurmakgibi bir hezeyandan geri dönün. Gelin Türkiye’nin yanında durun. Gelin bu millîşerefe siz de katkı verin. Bunu yapmazsanız tarih ve millet huzurunda nankör veinkârcı olarak anılacaksınız, hiçbir zaman da milletimizden geçer notalamayacaksınız.” Zillet ittifakınıntarafları, bu nazik ve samimi davete icabetetmeyeceklerse bile Lider Devlet Bahçeli’nin örnek tavrından feyzalsınlar kiTürkiye’de siyasete kalite gelsin. En azından aziz milletimize bunu borçlular. Türkmilleti, 2023 Seçimlerinde Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı ile birlikte ikinci yüzyılayön verecek yeni Anayasa’yı da oylayacaktır: Bir yanda bölünmenin alt yapısınıoluşturan ve erkler arasındaki kaosu derinleştiren yıkım Anayasa’sı; diğeryanda ise zamanın ruhuna uygun, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek,Cumhuriyet’imizin 100. yıl dönümünü kucaklayacak Milliyetçi Hareket Partisinin100 maddelik Anayasa önerisi. Bir yanda adaylık pazarlığı yapan, birbiriniyiyen zillet ittifakı, diğer yanda adayı belli, kararı net Cumhur İttifakı. Azizmilletimiz tercihini Lider Devlet Bahçeli’nin ifadesiyle Hakk’ın, halkın, hakikatin tarafı olan Milliyetçi Hareket Partisinden veCumhur İttifakından yana kullanacaktır. MilliyetçiHareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı doğrultusunda Türkmilleti Cumhur İttifakına oy verecek, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanıseçtirecek, güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisini TBMM’ye gönderecek ve Cumhuriyet’imizin 100. yıl dönümünü kucaklayacak 100maddelik Anayasa önerisini yürürlüğe sokacaktır.

 

 

 * MilliyetçiHareket Partisi Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi.