ÜLKÜCÜLERİN GENÇLİK HAREKETİ ÜLKÜ OCAKLARI, SİYASİ HAREKETİ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’DİR!

16 Şubat 2023 14:34 İbrahim KAYA
Okunma
338
ÜLKÜCÜLERİN GENÇLİK HAREKETİ ÜLKÜ OCAKLARI, SİYASİ HAREKETİ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİDİR!

ÜLKÜCÜLERİNGENÇLİK HAREKETİ ÜLKÜ OCAKLARI, SİYASİ HAREKETİ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’DİR!

Av.İbrahim KAYA*

Milliyetçi Hareket Partisi, sıradan birsiyasi parti değildir. Türk milletinin ilk kez siyasi parti kavramı iletanıştığı II. Meşrutiyet (1908-1918) Dönemi’nden günümüze kadar bütün siyasipartiler incelendiğinde Milliyetçi Hareket Partisinin kuruluşu, amaçları, temelilke ve değerleri, teşkilat yapısı ve karakteri itibarıyla diğer tüm siyasipartilerden ayrıldığı net bir şekilde görülecektir. Milliyetçi Hareket Partisi,milliyetçilik ve Ülkücülükle özdeşleşen, “MilliyetçiHareket/Ülkücü Hareket” olarak tanımlanan tek siyasi partidir. MHP’yi diğersiyasi partilerden ayıran en temel özellik MHP’nin Türk milliyetçiliğini misyonedinmesidir. Akıl sağlığı yerinde olan herkes Milliyetçi Hareket Partisininmilliyetçilik ve Ülkücülükle özdeşleştiğini bilir. Türk milliyetçisi/Ükücüolmayan hiç kimsenin MHP’de siyaset yapma hakkı da ihtimali de yoktur. MilliyetçiHareket Partisi, 1969 yılından beri Türk siyasetinde var olan, 54 yıllıktarihiyle Türk siyasetinin en köklü partisi durumundadır. Milliyetçi HareketPartisi, diğer siyasi partilerden farklı bir misyona sahiptir. Her ne kadarkurulalı 54 yıl olmuşsa da üstlendiği tarihî misyon itibarıyla da binlerceyıllık Türk tarihinin yükünü omuzlayan, bu bilinçle siyaset yapan Türk siyasitarihinin yüz akı bir siyasi partidir. Milliyetçi Hareket Partisi, kurulduğugünden bugüne, bugünden de sonsuza dek “Önceülkem ve milletim, sonra partim.” ilkesiyle siyaset yapmayı ana ilke olarakbenimsemiş, bu ilkeyi sorumlu siyaset anlayışının gereği olarak Türk siyasetinekazandırmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi ileözdeşleşen Ülkücülük, esasen bir insanın hayatı boyunca şerefle ve gururlataşıyacağı yegâne sıfattır. Bu sıfatı şerefle taşıyabilmek her kişinin değil,er kişinin harcıdır. Hâl böyleyken hayatlarının belirli dönemlerinde şu ya dabu şekilde Milliyetçi Hareket Partisi ile yolları kesişenlerin, Ülkücü olmanınsorumluluğunu taşıyamayıp dalından kopan yaprak misali, akıbetlerini rüzgârabırakanların, gittiği yerin yenisi olamayanların ısrarla “Ülkücü” sıfatını kullanmaya devam etmeleri kendileri adına utançvericidir. Çünkü Ülkücülük yalnız ve ancak Milliyetçi Hareket Partisinde olur.Haksızlık yapanların adaletliyiz, hırsızlık yapanların namusluyuz, haramyiyenlerin dürüstüz, düşmanla iş birliği yapanların vatanseveriz demeleri nekadar anlamsız ve komikse, Milliyetçi Hareket Partisinde olmayanların “Ülkücüyüz” demeleri de o kadar anlamsızve komiktir! Cennetmekân Başbuğ’umuz Alparslan Türkeş’in de ifade ettiği gibi “Ülkücülük kimsenin tekelinde olmaz diyorlar.Halt etmişsiniz. Ülkücülük Milliyetçi Hareket Partisinde olur. ÜlkücüMilliyetçi Hareket Partisinde olur. Milliyetçi Hareket Partisinde olmayan Ülkücüdeğildir. MHP dışında Ülkücülük yapanlar Yahudi dükkânında asılı besmeletabelasına benzer.

Nitekim bizzat Başbuğ’umuz Alparslan Türkeş,üniversitelerin siyaset kürsülerinde ders olarak okutulması gereken veMilliyetçi Hareket Partisinin parti programının temelini oluşturan 9 Işıkdoktrininde milliyetçilikten sonra Ülkücülük maddesine yer vermiştir. “Ülkücülüğümüz nedir?” soruna “Ülkücülüğümüz; Türk milletini en kısa yoldan,en kısa zamanda modern uygarlığın en üst seviyesine çıkarmak, mutlu, müreffeh hâlegetirmek, bağımsız, özgür, kendi haklarına sahip bir hayata kavuşturmaktır.”şeklinde cevap veren Başbuğ Türkeş, bu tanım doğrultusunda Ülkücülerin Türkiye’yiileri, medeni ve güçlü hâle getirmelerini istemiştir. Herkes Ülkücü olamayacağıgibi herkese de Ülkücü denemez! Ülkücülük kolay ve basit bir iş değildir. Sıradaninsanlar şahsi menfaat ve ikbal peşinde koşarken Ülkücü olmak peşinen çileyetalip olmaktır. Çileye talip olamayan, şahsi menfaatlerini milletinmenfaatlerinden üstün görenler Ülkücü değil, Ülkücülükten geçinenlerdir!Nitekim bu gibiler “Önce ülkem vemilletim, sonra partim ve ben.” anlayışı ve inanmışlığını kavramak şöyledursun, “Önce ben, sonra, daha sonra yineben” kibrine ve bencilliğine saplanmış Mankurtlardır. Bu gibilerinMilliyetçi Hareket Partisinin tarihî misyonunu kavramalarını beklemiyoruz ve buyükü taşıyamayıp ülkü kervanından ayrılmalarını normal karşılıyoruz. Bu kutlukervana saldırmalarının da kendi eksikliklerini gizleme çabasındankaynaklandığını, gittikleri yerin bir türlü yenisi olamayanların ısrarla “Ülkücü” olarak anılmaya çalışmalarının suçlulukpsikolojisinin tezahürü olduğunu biliyoruz. CHP’nin, HDP’nin ve dolayısıyla da PKK’nınpeşine takılıp Türkiye’ye saldıranların düştükleri durumu da ibretle izliyoruz.Milletimizin de bu gerçeği gün gibi gördüğüne yürekten inanıyoruz. Tekraren,tüm yüreğimizle ve gururla ifade etmeliyiz ki “Ülkücülük Milliyetçi HareketPartisinde olur.” MHP dışındaherhangi bir partide Ülkücülük olmaz! Başbuğ’umuz Alparslan Türkeş’inifadesiyle “Ülkücü Milliyetçi HareketPartisinde olur. Milliyetçi Hareket Partisinde bulunmayan Ülkücü değildir.Gittiği yerin damgasını yer. Oradaki genel başkanın görüşüne göre yaşar.Oradaki genel başkanın görüşüne göre hareket eder. Onun Ülkücülüğü kalmamıştır.Bunu böyle bilmeliyiz.” Gittiği yerin damgasını yiyen, oradaki genelbaşkanın görüşüne göre yaşayan, oradaki genel başkanın görüşüne göre hareketeden kimselerin Ülkücülüğü kalmamıştır. Davayı satıp başka partileregeçenlerin, FETÖ’ye, PKK’ya ve HDP’ye karşı duruşu net olmayanların Türkiye’yideğil, kendi ikballerini düşündüğü açıktır. Bu gibilerin Ülkücü olmadığıaçıktır. Ülkücü sıfatını kullanmamaları gerektiği de aşikârdır. Ülkücüleringençlik hareketi Ülkü Ocakları, siyasi hareketi ise Milliyetçi HareketPartisidir. Milliyetçi Hareket Partisi dışında siyaset yapanlara “Ülkücü.” denilmesi, MHP’lilerehaksızlıktır. Gittiği yerin yenisi olamayan, kapı kapı gezerek siyasi ikbalarayan, CHP, İP, HDP ve PKK ortak paydada buluşabilenlerin “Ülkücüyüm.” diyebilmeleri travmatik birdurumdur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bile “Ben Ülkücüyüm.”, üstelik “Bengerçek Ülkücüyüm.” açıklaması en hafif ifadeyle bir akıl tutulmasıdır.Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ifadesiyle “Akıl tutulması yaşayıp CHP’li Ülkücülerdenbahseden Kılıçdaroğlu bilsin ki, hiçbir namuslu ve şahsiyet sahibi Ülküdaşım PKK’yla,HDP’yle, Türk’e kefen biçmek için fırsat kollayan alçaklarla yan yana gelmez,aynı hizada bulunmaz. Sayın Kılıçdaroğlu, yolu doğru olanın yükü ağırdır, nevar ki senin ne sözün sözdür, ne siyasetin siyasettir ne de yolun yoldur.

Kılıçdaroğlu’nun bile “Ülkücüyüm.” dediği, at izinin it izinekarıştığı bir siyasi ortamda, Ülkücüler her zamankinden daha dikkatli olmakzorundadır. Milliyetçi Hareket Partili olmanın şerefini taşıyamayan, HDP ve PKKile aynı çizgide siyaset yapan, buna rağmen hâlen “Ülkücü” ya da “Eski Ülkücü”olarak anılmak isteyenleri aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz. ÜlkücülükMilliyetçi Hareket Partisinde olur. Milliyetçi Hareket Partisinin Genel BaşkanıSayın Devlet Bahçeli’dir. Ülkücü de Milliyetçi Hareket Partisinin çatısınınaltında, Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ninemrinde olur. Sayın Devlet Bahçeli’nin emri de Milliyetçi Hareket Partisininher bir ferdinin, büyük Türk milleti için ülkü edindiği millî devlet ve millîkimliğin korunması ile kalkınma ve demokrasi mücadelesini, alınları ak, başlarıdik, kalpleri inançla dolu olarak ilelebet sürdürmeleri, haklı mücadelemizdenasla dönmemeleri, döndürmek için köprübaşlarını tutmuş olan gafilleri de pişmanetmeleridir. Ülkücüler, Lider Devlet Bahçeli’nin emrinde Türk milletinin,Türkiye’nin ve Cumhur İttifakının tarafı olarak 2023 Seçimlerinde Lider Ülke Türkiyezaferini, Türk ve Türkiye Yüzyılı müjdesini Türk milletine armağanedeceklerdir.* MilliyetçiHareket Partisi Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi.