YENİ DÜŞÜNCE’DEN

11 Eylül 2019 14:38 Ahmet Deniz AĞCA
Okunma
362

Değerli Yeni Düşünce okurları,
Türklerin tarihinden bahsedilirken en çok değinilen konular,  teşkilatlanma ve organize olma yetenekleridir. Türkler bu yetenekleri sayesinde defalarca devlet kurma ve diğer milletleri  yönetme şansı bulmuştur. Yakın tarihimizde ise tam bitti denilen noktada yine bu yetenekleri sayesinde Kurtuluş Savaşı’nı gerçekleştirmiş, üzerinde yaşadığımız toprakları yedi düvele karşı korumayı başarmıştır. Bunun en son örneği ise 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı yapılan millî direniş hareketidir. Türkler için teşkilatlanma kültürü genetik bir miras hâline gelmiştir.
Toplumların gelecek hedeflerini sürekli olarak yeniden inşa eden gençliktir. Gençliğin yeni ufuklara doğru ilerlemek amacıyla millî ülküler edinmesi ise toplumun geleceğini garanti altına alır. Osmanlının son dönemlerinde çeşitli dernekler ve yapılanmalarla Türk gençliği milîi ülküler etrafında toplanmış, tarihin kendilerine yüklediği misyonu devam ettirmek üzere teşkilatlanmıştır. Öyle ki bu millî ülküler Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturmuş, bu temeller de Türk milliyetçiliği fikriyatı üzerine inşa edilmiştir.
    Ülkü Ocakları bu fikriyatın bugünkü vücut bulmuş haâidir. Başbuğ Alparslan Türkeş’in emanetidir. Türk gençliğinin ilim, irfan yuvasıdır. Millî idrak millî şuur kaynağıdır. Ülkü Ocaklarının yüzlerce şehidi vardır. Bu vatan için canını vermeye hazır milyonlarca mensubu vardır. Ülkü Ocakları bir hayat okuludur. Ülkü Ocakları annedir, babadır. Ülkü Ocakları binlerce yıllık tarihimizin yansımasıdır. Öyle ki Ülkü Ocakları bünyesinde sadece çıkarılan yayınları söyleyecek olursak aylık olarak Ülkü Ocakları, Ortaöğretime yönelik Bilge Türk ve sanat alanında dönence isminde üç adet dergi çıkarılmaktadır. Bilge Türk dergisi aynı zamanda sesli olarak da yayımlanmaktadır.
Ülkü Ocaklarından çıksa çıksa adam çıkar sayın madam(!)
Esen kalınız efendim…