EDİTÖRDEN

11 Ekim 2023 11:28 Ahmet Deniz AĞCA
Okunma
209

 

DeğerliYeni Düşünce Okurları,

Bu ay, zihinlerimizin derinliklerinde yolculuketmek ve anlam arayışına dalış yapmak üze­re bir aradayız. Bu ay sizlerikelimelerin öte­sinde yatan büyük düşüncelere odaklanarak, "Nizâm-ı Âlemİlâ-yı Kelimetullah" kavramını incelemeye ve bunun içinde Milliyetçi Hare­ketPartisinin günümüzdeki rolünü anlamaya davet ediyoruz. Ayrıca, Türk adaletanlayışının köklerine dokunarak Türk’ün tarihte alemle­re nasıl nizam verdiğinianlamaya çalışacağız. Adalet, milletimizin temel değerlerinden biri­dir. Türkadalet anlayışının köklü tarihine ba­karken, adaletin kılıcının keskinliğini vehal­kımızın adalet arayışındaki kararlılığını fark edeceksiniz. Türk adaletsisteminin gücü ve bu sistemin nasıl bir "Nizamı Alem İlayi Kelimetul­lah"anlayışıyla şekillendiğini, bu sayının sayfa­larında bulacaksınız.

Türk dünyasının bilge lideri Devlet Bahçe­li'nin2020 Ocak ayında yapmış olduğu ko­nuşmada “Milliyetçi Hareket Partisi’ne ölümfermanı yazanlara unuttukları bir hususu ha­tırlatayım: Davamız dualıdır.Davamız hak davasıdır, hakikat da­vasıdır, İlay-ı Kelime­tullah davasıdır.Cihan yıkılsa emin olun çatımız sarsılmayacaktır. Biz Milliyetçi HareketPartisiyiz, biz Türkiye sev­dalısı cesur yürekleriz” şeklinde ilham vericisözleri, "Nizâm-ı Âlem İlâ-yı Kelimetullah" felsefesine ışık tutmaktave Türk milletinin ve devletinin sahip olduğu anlayışın, bu kavramın ışığındanasıl bir anlam kazandığını daha ya­kından kavranılmasını sağlamaktadır.

Ayrıca bu sayıda sadece düşüncelerle değil, savunmasanayisindeki büyük adımlarla da meşgul olacağız. Türkiye'nin savunma sanayi­sindekihamleleri ele alınacak, ülkemizin ba­ğımsızlığını korumak adına attığı heradımın, bir "Nizâm-ı Âlem İlâ-yı Kelimetullah" fel­sefesiyle uyumiçinde olduğunu göreceksiniz. Esen kalınız efendim…