EDİTÖRDEN

11 Mart 2024 13:00 Ahmet Deniz AĞCA
Okunma
80

Ahmet DenizAĞCA

“Aziz Atatürk’ün “En büyük eserim.” dediğiTürkiye Cumhuriyet’i daha güçlü, daha gelişmiş, daha serpilmiş vaziyette tarihîyolculuğuna devam edecek, önümüzdeki yeni yüzyıla Türkiye’nin mührüvurulacaktır. İstiklâle tutkun, istikbâle hazır, daha nice yüzyıllara olankararlılığımızla... Cumhuriyet’in 100. yılı yüce Türk milletine kutlu olsun.”

Dr. Devlet BAHÇELİ

Değerli Yeni Düşünce Okurları,

Cumhuriyetimizin100. Yılına girdiğimiz 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir yüz yılınıgeride bırakıp diğer yüzyıla girme evresi oldu. Görülmektedir ki devletimizinilk yüzyılında attığı adımlar, ikinci yüzyıla hazırlık mahiyetinde atılmış,özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra DEVLET aklı devreye girmiş vebu süreçte tarihi adımlar atılmıştır. 2023 vizyonu gerçekleşmiş, 2053 ve 2071vizyonları ortaya konulmuştur.

TürkiyeCumhuriyeti Devleti’nin Gönül coğrafyası Afrika, Avrupa, Kafkasya veOrtadoğu’daki eski sınırları dâhilinde kalan Müslümanların yaşadığıbölgelerdir. Ayrıca Osmanlı Devleti idaresinde yer almayan fakat Müslümanların/Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdir. Bunun en büyük ve önemli örneğiRusya’dır.

Göller ve adalardahil kapladığı gerçek alan 814.578 km² olan Türkiye Cumhuriyeti Devletidurduğu yer itibarıyla dünyanın merkezi konumundadır. Birinci Dünya Savaşı’nıardından Osmanlı’nın devamı olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti toparlanmasürecini 100 yıl olarak belirlemiştir. O yıllardan bu yıllara gerek gönülcoğrafyasında gerek dünyada nerede bir mazlum görse oraya el atmış, yardım etmiştir.

Özellikle Cumhurittifakının ortaya koymuş olduğu 16 Nisan 2017 referandumda kabul edilen ve 9Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı hükümetsistemi sistemin teknolojik üstünlüklere sahip bir Türkiye Cumhuriyeti iledünyayı karşı karşıya bırakmıştır.

Nizâm-ı Âlemİ‘lâ-yı Kelimetullah davasının dünyada hâkim kılınmasını hedefleyen devletimizelbet bir gün muvaffak olacaktır.