TÜRKMAN DAĞI’NDA

24 Temmuz 2015 13:46 Hakan İlhan Kurt
Okunma
1526


- Türkman Dağı’nda direnen Türkmen savaşçılarına…

Aydışım de hele, torpag çilesi
Türkman Dağı’nda hey, Türkman Dağı’nda.
Arab’ın arsızı, Kürt’ün hilesi,
Halep’ten beride ürek bağında…

Varıp dağa dolur, varıp tez ele,
Karaca yağıza, göğçek gözele.
Görüncek bismillah, iman tezele
Türkman Dağı’nda hey, Türkman Dağı’nda.

Külek tuttu cemden sulak söyüdü,
Göv yemiş sütlendi, başak böyüdü.
Gene Arab’ınan döyüş öyüdü,
Türkman Dağı’nda hey, Türkman Dağı’nda.

Beyceğin ok kimin yaydan boşana,
Kaş çata boyluca, tüfeng guşana…
Zağlı gurşun n’eyler dolup daşana,
Türkman Dağı’nda hey, Türkman Dağı’nda.

Er odur gününde arslan balası,
Feleğin yüzüvne gara çalası,
Öksüze, yetime Türkman kal’ası
Türkman Dağı’nda hey, Türkman Dağı’nda.