MİLLÎ BİR DURUŞUN ADI: DEVLET BAHÇELİ

24 Ocak 2022 12:41 Canfer BALÇIK
Okunma
607
MİLLÎ BİR DURUŞUN ADI: DEVLET BAHÇELİ

MİLLÎ BİR DURUŞUN ADI: DEVLET BAHÇELİ
(Canfer BALÇIK)
 
Köklü, baki olsun diye
Güne her gün doğsun diye
Devlet gibi olsun diye
Bir yiğidin adı kondu
 
Adı kondu, sanı kondu
Pak yüzüne şavkı kondu
Cesaretin, dirayetin
Alnına nişanı kondu
 
Dilinde Türk'ün türküsü
Yürüdü Hakk’ın yolunda
Elinde ülkü bayrağı
Aktı bir sevda selinde
 
Gönlü sevgiyle döşenmiş
Türkmen yöresi, obası
Yüreği ta arşa değer
Gücün, kudretin kalesi
 
Özü duru, kökü sağlam
Fettah bir soyun vârisi
Fırtınayla alay eder
Bir çınar gibi duruşu
 
Terazisi asla şaşmaz
Dürüstlüğün abidesi
Korkunun zerresi yoktur
Yalnız Hakk’adır secdesi
 
Adı ebed, DEVLET gibi
Aydınlık ve berrak yüzü
Kararlı ve dik duruşlu
Yerde kalmaz hiçbir sözü
 
Yakarışı Yaradan'a
Kimseye yoktur minneti
Millet en büyük sevdası
“Dava” en büyük serveti
 
Devlet varsa, yollar tekin
Aydınlık ufkun ötesi
Metanetin simgesidir
Haine dinmez öfkesi
 
Büyük bir devlet adamı
Alpler’in “DEVLET HOCA”sı
Ondan feyiz alanların
Gururla tüter bacası
 
 
Dilindeki her kelâmın
Vecizdir her bir hecesi
Bilgeliği, eşsiz tavrı
Yarınların güvencesi
 
Afakın, ışığı, şemsi
Basiretli bir gözcüsü
Uyandıran, yola koyan
Millî bir tavrın sözcüsü
 
Han Tengri’den, Altaylar’dan
Aras’a, Zap’a, Ceyhan’a
Bir uçtan, diğer bir uca
Fikir yayar TÜRKİSTAN’a
 
Şahsi ikbali reddeder;
“Önce vatan!” her tavrında
Gerekirse serin verir
Tek bir sengininin uğrunda
 
Bozkurtları, neferleri
Bayrağını taşıyacak
TÜRK’ün adı, DEVLET adı
Mahşere dek yaşayacak
 
Her çıkmazda bir yol açar
Engel tanımaz yolunda
On altı Türk devletinin
Mayası var hamurunda