BENGİ LİDER DEVLET; ASRA GÜVENCE

22 Ağustos 2022 16:46 Canfer BALÇIK
Okunma
364

BENGİ  LİDER DEVLET; ASRA GÜVENCE
(Canfer BALÇIK)

Hem köklere bağlı hem de çağcıldır
Hem aslan yürekli hem insancıldır
Davanın lideri, onlarca yıldır

Gönüller, onunla erer gönence
Bengi lider Devlet; asra güvence

Kibre kapılmadı, yanlış yapmadı
Hiç kimseyi darda, yolda koymadı
Ülkücü tavrından asla şaşmadı

Örnektir yaşlıya, çocuğa, gence
Bengi lider Devlet, asra güvence

Davayı can bildi, öyle yaşattı
Yolu aydınlattı, gücü kavrattı
Nadim  olanlara kapıyı açtı

Türk'ün türküsünü,  söyler dilince
Bengi lider Devlet, asra güvence

Devlet ayaktadır, etmeyin  tasa
Üflese devrilir her türlü masa
Sahip o kudrete, tarihi harsa

Sırtlandı davayı, bütün ömrünce
Bengi lider Devlet, asra güvence

Şavkı  bir şems   gibi, yansır semaya
Tavrıyla ün salmış, bütün dünyaya
Değişmeyen yönü 'Kızıl Elma'ya

Umutlar yeşerir, onu görünce
Bengi lider Devlet; asra güvence

Türk'ün has evladı, halkın umudu
Türkçe adım attı, dimdik yürüdü
Yoldan sapanları korku bürüdü

Ortaktır; hem keder hem de sevince
Bengi lider Devlet asra güvence

Aşılmazı yoktur, çıkmazdan çıkar
Bütün tuzakları, bentleri yıkar
Yüreğiyle ufku, bir çağı tutar

Yaşamadı, asla, kendi keyfince
Bengi lider Devlet asra güvence

Sözünü düz söyler, eğip de bükmez
Kavlini bozmaya hiçbir güç yetmez
Hakk'tan gayrısına asla diz çökmez

Gözler onu arar, dara düşünce
Bengi lider Devlet asra güvence

Hakk nasip eyledi; o da buyurdu
Geçilmez yerlerde köprüler kurdu
Kayırdı Türklüğü, kayırdı yurdu

Hain, soysuz titrer, ismi geçince
Bengi lider Devlet, asra güvence

Not:
-9 adet üçlü dize; hem dokuz ışığı hem de üç hilâli temsil ediyor.
-Dokuz adet beyit(iki satırlık dize) Ay ve yıldız ile dokuz ışığı simgeliyor
-Dokuz rakamı Türk ve Altay mitolojisinde ve Şamanizm'de kutsal rakamdır.
-Türklerin Anadolu'yu yurt edindiği yıl olan 1071'deki rakamların toplamı dokuzdur.
-Dokuzun as ve üs katları da kutsal olup; şiirdeki satır sayısı dokuz rakamının beş katı olan 45'tir. Kırk beş sayısını oluşturan 4 ve 5 rakamlarının toplamı da dokuzdur.
-MHP'nin kuruluş tarihi 9 Şubat 1969'dur. 2023 yılı MHP'nin 54. yılı olup, dokuzun katıdır.
-Dokuzun katları olan şiirde; on yerde "Devlet" adı geçmektedir.
Türk ordusunun temeli olan onlu sistem; Mete Han tarafından, M.Ö. 1209 yılında oluşturulmuş ve halen devam etmektedir. Türklerde kutlu günler her on yılda bir daha büyük coşkuyla kutlanmaktadır.
Ayrıca; erkek çocukların doğumu, genelde dokuz ay on günde gerçekleşmektedir.