OLCAY KILAVUZ LİDERLİĞİNDE 140 BİN ÜLKÜCÜ ANKARA'DA YERİ GÖĞÜ İNLETTİ

11 Haziran 2018 13:40 Ahmet Deniz AĞCA
Okunma
2065
OLCAY KILAVUZ LİDERLİĞİNDE 140 BİN ÜLKÜCÜ ANKARADA YERİ GÖĞÜ İNLETTİ

OLCAY KILAVUZ LİDERLİĞİNDE 140 BİN ÜLKÜCÜ ANKARA'DA YERİ GÖĞÜ İNLETTİ

Ülkücüler önce Başbuğ'unu sonra da Ata'sını ziyaret etti

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'un öncülüğünde Ülkücüler, önce Başbuğ'unu sonra da Ata'sını ziyaret etti. Kılavuz, "Türkiye'nin dört bir tarafından Ankara'ya teşrif eden yüz binlerce adanmış Türk gencinin katılımı ile başkentimiz en görkemli gününü yaşamıştır." dedi.

AHMET DENİZ AĞCA

YENİ DÜŞÜNCE -Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz öncülüğündeki on binlerce Ülkücü, doğumunun100. yılında merhum Başbuğ Alparslan Türkeş 3. Türk Gençlik Çalıştayı veKurultayı" kapsamında başkentte âdeta destan yazdı.

Resmî rakamlara göre 140 Ülkücü, kurultay öncesinde önce merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabristanlığını sonra da Anıtkabir'i ziyaret ederek dua okudu.

Kılavuz, teşkilat mensuplarını Türkeş'in Beştepe'dekikabrine gelişlerinde karşıladı. Kılavuz ve beraberindekiler, Türkeş'in kabri başında dua ederek, kabre karanfil bıraktı. Daha sonra Kılavuz ve 81 ilden gelen teşkilatı mensuplarınca, Alparslan Türkeş Meydanı'n dan Anıtkabir'e"Türk Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi. Kılavuz ve beraberindekiler,Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kılavuz ve beraberindekiler, merdivenleri"bozkurt" işareti yaparak çıktı. Heyet, Atatürk'ün mozolesi başında saygı duruşunda bulunarak, karanfil bıraktı. Heyet, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Kılavuz,buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:  "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin banisi büyük Türk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına. Varlığını Türk varlığına armağan eden Ülkücü Türk gençliği olarak başbuğumuz AlparslanTürkeş'in doğumunun 100. yılında yaşadığı çağa Türk'ün damgasını vuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda bulunmanın büyük onurunu duymaktayız.Malazgirt'in manasını, İstanbul'un coşkusunu, Çanakkale'nin anılarını,Sakarya'nın övüncünü ve Kocatepe'den İzmir'e sel gibi çağlayan zaferlerimizin gururunu yaşarken yaşatmaya, kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yükselterek gelecek nesillere emanet etmeye ant içiyoruz. Büyük Türk milliyetçisi ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğuna inanıyor, önümüze çıkan engelleri bu bilinç ile aşıyoruz. Türklük şuuruyla ve büyük bir gururla haykırıyoruz tüm dünyaya, ne mutlu Türk'üm diyene!" 

Genel Başkan Kılavuz, "Ülkücü Hareket, Türkiye'nin ve Türk milletinin teminatı, Türklüğün taşıyıcı kolonudur. Gafiller ne söylerse söylesin, hainler ne yana giderse gitsin bizim yönümüz de yolumuz da liderimizde bellidir." dedi.

Kılavuz, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Doğumunun 100. Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3. Türk Gençlik Çalıştayı ve Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, 140 bin Ülkücünün yeri göğü inlettiğini söyledi.

Kılavuz,  "Başbuğ Türkeş'in kabrinden Atatürk'ün huzuruna yürüyüşümüz ve toyumuz Türk gençliğinin bir tufan kopmuşçasına milletine ve devletine olan muhabbetine vesile olmuştur.Yüz binlerce vatan, millet, bayrak sevdalısı bozkurt ve asena kucaklaşarak hasret gidermiş, birlikte olmanın bahtiyarlığını ve heyecanını yaşamıştır. Merhum Ata'mızın huzurunda mahşerî bir kalabalığın toplanmasına vesile olan Türk milliyetçiliğinin öncüsü Ülkücü Hareketin kurucusu, Türk'ün son başbuğu Alparslan Türkeş Bey'in adı, mirası, fikirleri kıyamete dek var olacağı âdeta tescillenmiştir. Başbuğ’umuz Alparslan Türkeş bedenen aramızda olmasa da fikirlerive mirası milliyetçi Ülkücü Türk gençliğinin aklında, fikrinde ve yüreğinde ebediyen yaşamaya devam edecektir." diye konuştu.

BAŞBUĞ'UN TÜRK GENÇLİĞİNE ÇİZDİĞİ MİSYON VE VİZYON

Kılavuz, Gençlik Kurultayı sonrasında yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

"100. doğum yılı olması münasebetiyle Başbuğ’umuza atfettiğimiz 3.Türk Gençlik Çalıştayı ve Kurultayını büyük bir coşku ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Çalıştayımız; doktora ve yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören Türkiye'nin tüm illerinden 160, Avrupa Türklüğünden ve Türk dünyasından 40 delege ve müşahidin 24 Kasım Cuma günü Ankara'da başladı. 25 Kasım Cumartesi günü şahsımın açış konuşmasını yapması ile devam eden çalıştay programımıza Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedî istirahat gâhına resmî törenle çelenk koyarak devam ettik. Anıtkabir Özel Defteri’ne onun bize emanet bıraktığı Cumhuriyet'e sahip çıkacağımızı ve gelecek kuşaklara aktaracağımızı dile getirdik. Akabinde çalıştayın gerçekleştirildiği otele geçilerek 9 farklı konu başlığı altında ikişer oturum şeklinde teşekkül eden çalıştay oturumlarımız gerçekleştirildi. Türk gençliğinin, Türk milletinin, dünya Türklüğünün ve İslam âleminin karşılaştığı meselelere ışık tutacak mahiyette konular oturum başlıkları şeklinde seçilerek bu meselelere çözüm önerileri bilgili, birikimli, donanımlı kişiler tarafından ortaya konulmuştur. 'Alparslan Türkeş ve Ülkücü Gençlik' konu başlığımız altında Ülkü Ocaklarının kurucusu Başbuğ’umuz Alparslan Türkeş'in Ülkücü gençliğe çizmiş olduğu misyon ve vizyon,Başbuğ’umuzun eserlerinden yola çıkılarak Ülkücü gençliğin tanımlanması, Başbuğ’umuzun daha geniş kitlelerce tanınması ve kitlelere fikirlerinin aktarılması için neler yapılabileceği gibi meseleler üzerinde durulmuştur. 'Eğitim Sistemindeki Sorunların Gençler Üzerine Etkileri' başlıklı oturumumuzda ise; gençliğin yetiştirilmesinde en önemli faktör olan eğitim meselesinin yaşanan sorunlar minvalinde gençliği nasıl etkilediği ifade edilmiştir. 'İç ve Dış Göçün Sosyo ekonomik Boyutu' konu başlığı altında ülkemize yapılan ve ülkemizden yapılan göçlerin toplumsal ve ekonomik değişimleri nasıl etkilediği hususları üzerinde sorun ve çözüm önerileri ortaya konulmuştur. 'Sosyal Medya ve Diğer Kitle İletişim Araçlarının Gençler Üzerindeki Etkileri' başlıklı konumuzda ağımızın en yaygın haberleşme ve iletişim kaynağı olan kitle iletişim araçlarının olumlu ve olumsuz yanları üzerinde durularak sorun tespitleri yapılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur.

 BİZİ BİZ YAPAN MİLLÎ VE MANEVİ DEĞERLER

‘Toplumsal Yozlaşma ve Değerler Erozyonu’ konu başlığıaltında ise bizi biz yapan millî ve manevi değerlerin popüler kültür tarafından uğradığı tahribat ve millî kültürümüzü tekrar canlandırarak gelecek nesillere medeniyet birikimimizi doğru bir şekilde aktarmanın metotları tespit edilmiştir.

‘Türk Milliyetçiliği ve Demokrasi Anlayışı’ başlığında ise demokrasinin millet egemenliğine dayandığı milliyetçiliğin ise milletten güç alarak kendi programını ortaya koyduğunun ve demokrasi ile milliyetçiliğin ruh ikizi olduğu yönünde görüşler beyan edilmiştir. ‘Türk Toplumunda Aile ve Kadının Önemi’  başlıklı oturumda kültürün ve milletin kökeninin aileye dayandığı, kadının ise Türk kültüründe çok önemli bir yere sahip olduğunun fakat günümüzde aile kurumunun tahrip,kadına yönelik şiddetin arttığı ve buna sebep olan olguların tespiti ortaya konulmuştur. ‘Uyuşturucu ve Diğer Madde Bağımlılıklarıyla Mücadele’ konu başlığında gençliğimizi âdeta esir alan uyuşturucunun gençliğimizden nasıl uzak tutulacağı, bu anlamda ailenin ve gençliğin nasıl bilinçlendirileceği gibi hususlar üzerinde durularak çözüm önerileri sunulmuştur. ‘Ülkücü Gençliğin Türk Dünyası Algısı’ adlı son başlığımızda ise Turan ülküsü olan Ülkücü Türk gençliğinin Türk dünyasına yönelik algıları tespit edilerek bu minvalde nelerin yapılabileceği üzerine hususlar belirtilmiştir. Bu şekilde oturumlar sonlandırılmış, delegasyonun ortaya koyduğu sorun tespitleri ve çözüm önerileri sonuç bildirgesi hâline getirilerek, düzenlenen toplantıda şahsım tarafından ilan edilmiştir. Çalıştayımız oldukça verimli ve akademik bir havada geçmiştir.

ÜLKÜCÜLER CUMHURİYET'İN TEMİNATI OLMUŞTUR

26 Kasım 2017 Pazar günü Türkiye'nin dört bir tarafından Ankara'ya teşrif eden yüz binlerce adanmış Türk gencinin katılımı ile başkentimiz en görkemli gününü yaşamıştır. Şahsi hiçbir menfaat ve beklentisi olmayan yüz binlerce genç iman dolu göğüsleriyle milletimizin ve devletimizin içinde bulunduğu bu zor zamanlarda son nefeslerine kadar devletinin ve milletinin yanında olduklarını büyük bir coşku ve kararlılıkla haykırdılar.Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinden, Türk dünyasından Ankara'ya akın eden ülkücü Türk gençliği Başbuğ’umuz Alparslan Türkeş'in manevi huzurunda toplanarak büyük bir vakar, inanmışlık ve coşku ile Başbuğ’umuzu rahmet, minnet,saygı ve özlemle anarak Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarına doğru yüzyıllarca unutulmayacak, hafızalara kazınacak tarihî bir şekilde yürüyüşe geçmiştir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurundaki bu büyük kalabalık, Türk gençliğinin ilelebet milletinin hizmetkârı ve Cumhuriyet’in teminatı olduğunun açık göstergesi olmuştur. Akabinde yüz binlerle beraber büyük bir aşkla ve heyecan içerisinde toyumuzun düzenleneceği Ankara Spor Salonu’na hareket ettik. Yürüyüşümüz ve toyumuz Türk gençliğinin bir tufan kopmuşçasına milletine ve devletine olan muhabbetine vesile olmuştur. Yüz binlerce vatan, millet, bayrak sevdalısı bozkurt ve asena kucaklaşarak hasret gidermiş,birlikte olmanın bahtiyarlığını ve heyecanını yaşamıştır. Cenabı allah'a sonsuz şükürler olsun ki Ülküdaşlarımızın yüksek bir vazife şuuru ile yürüyüş ve salon içerisindeki ciddiyeti, disiplini, birlik ve beraberlikleri göz kamaştırmış,bizlerin göğsünü kabartmış, cümle aleme örnek olmuştur.

ÜLKÜCÜLER VAR OLDUKÇA TÜRK MİLLETİ DE VAR OLACAK

Dünya yerinde durdukça; yeise kapılan, milletimizin yarınları adına umutsuzluğa duçar olan insanlar Ülkücü Türk gençliğinin bu emin ve kararlı adımlarını, Allah ve vatan diyerek çarpan yüreklerini hatırladıkça üzerindeki karamsarlık perdesini yırtarak mücadele için kendinde bir güç bulacak, şölenimiz; herkese ilham kaynağı olacaktır. Bu ilham yaşanan asrı Türk'ün asrı yapacaktır. Meydanlara, alanlara ve Ankara'ya sığmayan bu çelikten irade Türk milletinin aydınlık yarınlarının teminatıdır. Ülkücüler var oldukça Türk milleti de var olacaktır. Bu mahşerî kalabalık ve yürüyüş bunun apaçık bir göstergesidir. Böylesi mahşerî bir kalabalığın toplanmasına vesile olan Türk milliyetçiliğinin öncüsü Ülkücü Hareketin kurucusu, Türk'ün son başbuğu Alparslan Türkeş Bey'in adı, mirası, fikirleri kıyamete dek var olacağı âdeta tescillenmiştir. Başbuğ’umuz Alparslan Türkeş bedenen aramızda olmasa da fikirleri ve mirası milliyetçi Ülkücü Türk gençliğinin aklında, fikrinde ve yüreğinde ebediyen yaşamaya devam edecektir. Bizlerin böylesi bir kutlu ve coşkulu yürüyüş ve kurultay tertip etmesinde her türlü desteği sunan hareketimizin ve Türk dünyasının Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli Bey'e, Türklüğünü haykırıp gök kubbeyi sarsan Ülküdaşlarıma ve bizlerin mutluluğuna, coşkusuna ortak olan Türk milletinin her bir ferdine teşekkürlerimi ve hürmetlerimi sunuyorum. Dünya döndükçe hatırlanacak, eşi benzeri görülmemiş olan bu kutlu yürüyüşün Türklüğe, Türk milletine ve dünya Türklüğüne hayırlar getirmesini Cenabı hak'tan niyaz ediyorum."