EDİTÖRDEN

18 Ağustos 2021 14:28 Ahmet Deniz AĞCA
Okunma
373

Değerli Yeni Düşünce Okurları,
Her kültür, kendisini yaşatacak ve devam ettirecek insan tipini yetiştirmeye çalışır. Türk kültürünün ideal insan tipi, cesur ve kahraman insanlardır. Kültürümüzde düşmana üstün gelmek ve hâkim olmak kahramanlığın en büyük nişanesidir. Kâşgarlı Mahmud’un da dediği gibi kişi cesaret ve kuvvetiyle “Ya Yavuz düşmanı geri döndürürler ya da ona boyun eğdirirlerdi.”
Türk kağanının üçüncü önemli özelliği ise erdemli olmaktır. Erdem Türklük kadar eski bir kavramdır. Bu kavram yüksek ahlaki değerlerin ve üstün meziyetlerin toplamını ifade eder. Bu bakımdan erdem kavramı “cesaret alplik ve bilgelik” gibi özellikleri de içine alır.
Türk’e liderlik etmiş tüm kağanlar başarıya ulaşmak için her türlü mücadelede kendisi en ön safta bulunmuş ve verdiği emirleri ilk önce bizzat kendisi icra etmiştir. Çünkü Türk hükümdarı, giriştiği her mücadelede başarının her şeyden önce kendi cesaretine bağlı olduğunu çok iyi bilmektedir. Öte yandan, o, kendisinin göstereceği cesaret ve kahramanlıkla, şüphesiz arkasından gelenleri de etkileyerek onları teşvik edeceğinin ve cesaretlendireceğinin de bilincindedir.  
Diğer yandan Göktürk Hükümdarı Bilge Kağan, Göktürk Yazıtları’ndaki ölmez fikirleriyle karşımıza zamanını aşmış “bilge bir lider” olarak çıkmaktadır. O Türk milleti için yakın ve uzak tehlikeleri yüksek kavrayış ve sezgi gücü ile birer birer tespit ederek göstermiştir. Bunlar; Türk töresinden, Türk yurdundan, Türk devletinden, Türk kağanından ve Türk kültüründen ayırmak gibi toplumun dağılmasına ve yok olmasına sebep olacak büyük tehlikelerdir. Bilge Kağan’a göre sonuç ne olursa olsun, sonu felaketle sonuçlanacak bu büyük tehlikelerden daima kaçınmak gerekir.
Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden bu yana gücünü ve varlığını Türk töresinden almış. Atatürk’ten sonra Türk milliyetçiliğini ve töresini yeniden alevlendirmek üzere Başbuğ Alparslan Türkeş’in yüksek mücadelesi ile var olup, devletimizin beka koruyucusu, zamanın Bilge Kağan’ı Lider Devlet Bahçeli ile devam etmektedir. Türk devletine karşı olan teröristler, bunları destekleyen dış güçler, içeride algı operasyonu yapmaya çalışanlar, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’nin “İnsanımızı yaşatacağız, bu sayede devlet yaşayacak.” odaklı birleştirici politikalarına engel olamayacaklardır.
“Devlet-i ebed-müddet”tir efendim.
Esen kalınız…