EDİTÖRDEN

15 Ekim 2020 15:48 Ahmet Deniz AĞCA
Okunma
777

Değerli Yeni Düşünce Okurları,
Dünya literatüründe “On İki Ada” olarak geçen adalar ismini, Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim bölgelerde uyguladığı yönetim şeklinden almıştır. 12'li denen bu sisteme göre her on hane birer temsilci çıkarır, bu temsilciler de aralarından bölgeyi yönetecek "12 kişilik bir ihtiyar heyeti" seçer. Türkçe "On İki Ada" ismi ilk önce Yunancaya daha sonra birebir çevrilerek diğer Batı dillerine girmiştir.
1522 yılında Rodos’un fethi ile yaklaşık 400 yıl Osmanlı Devleti’nin nizamıâlem hudutlarında kalan adaların büyük bir bölümü 1912 yılında Trablusgarp’ı işgal eden İtalyanların elinde kaldı. II. Dünya Savaşı'nda İtalya'nın 1943'te teslim olmasından sonra İngilizlerin adaları alma girişimleri başarısızlığa uğradı. Denetimi ele geçirmiş olan Alman birlikleri Mayıs 1945'te adalardan çıkarıldı. Adalar, 1947'de Türkiye’nin taraf olmadığı Paris Antlaşması’yla Yunanistan'a geçti.
1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1947 yılında imzalanan Paris Antlaşması gereğince Yunanistan tarafından 12 Ada ve etrafındaki adalarda kolluk kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurulmaması ve tahkimat yapılmaması hükme bağlandı. En son Meis Adası’nı silahlandıran Yunan hükûmeti tarihî işgalci ve çirkef kodlarını yeniden devreye soktu ve bize gözdağı vermeye çalıştı.
MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin emri ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ın tatbiki ile 9 Eylül 2020 tarihinde 12 Ada’yı temsilen 12 kortej ve 81 ili temsilen her kortejde 81 Ülküdaşımız olmak üzere çok güzel bir mesaj verildi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın mesajı "Yunanistan şunu iyi bilmelidir ki, yüce Türk milletinin her ferdi sefer için hazırlıklıdır, teyakkuzdadır ve tarihî hakkı olan 12 Ada için kan ve can vermekten kaçınmayacaktır." idi. Bilinmelidir ki Ülkücü Türk gençliği necip milletimizin 57. Alayıdır ve fitili yakmak için her daim hazırdır. Bu fitil Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yaşayan 82 milyon vatandaşımız ve dünya üzerindeki 500 milyondan fazla Türk’ü temsilen yakılacaktır.
Değerli okurlar, geçtiğimiz günlerde Ermenistan’ın işgal ettiği Karabağ topraklarından Azerbaycan ordusuna saldırmasıyla beraber Azerbaycan ordusu topraklarını geri almak için taarruza geçti. “İki devlet tek millet” anlayışı ile hareket ettiğimiz ve gerekirse tek devlet gibi hareket ederiz dediğimiz Azerbaycanlı Türk kardeşlerimize bu uğurda canımızı vermeye hazır olduğumuzu buradan söylemek istiyor ve “Allah sizi kutsal mücadelenizde muzaffer eylesin.” diyorum.
    17.10.2019 tarihinde vefat eden her gün ve her an gönlümün en güzel köşesinde olan can abim Turan İlteber Yalçın’a vefatının seneidevresinde Rabb’imden rahmet diliyorum. Ruhu şad mekânı cennet olsun inşallah. İman ettik ve illa buluşacağız diyorum.
Esen kalınız efendim.