EDİTÖRDEN

06 Aralık 2022 12:07 Ahmet Deniz AĞCA
Okunma
257
EDİTÖRDEN

Değerli Yeni DüşünceOkurları,

Kıbrıs Adası tarih öncesi çağlardan beri (MÖ 9000) insanoğluna evsahipliği yapan ve ilk göçlerini de Anadolu’dan aldığı söylenen Akdeniz’deSicilya ve Sardinya’dan sonra gelen üçüncü büyük adadır. Ada, çeşitliuygarlıklara ev sahipliği yapmış, 1571 yılından itibaren ise Osmanlı Devleti’ninhimayesine geçmiştir. O döneme kadar feodal sistem ile yönetilen ada,Osmanlının himayesinde millet sistemine geçmiştir. Ada’nın imar ve iskânı için, 21 Eylül 1571 tarihli Padişahfermanı ile Karaman eyaletinin belli şehir ve köylerinden Ada’ya mecburi iskân yapılması kararlaştırılmışve Ada’ya Türkler yerleştirilmeye başlanmıştır. Dört sancağa (Lefkoşa, Mağusa,Girne ve Baf) bölünen Kıbrıs, bir eyalete dönüştürülmüş, Ada’da Karaman eyaleti kanunlarının yürürlüğe konulmasıkararlaştırılmıştır. Bu sistem altında gayrimüslimler kendi dinî yetkilileri tarafındanyönetilmiştir. Latin egemenliği baz alındığında onun aksine Kıbrıs kilisesibağımsızlığa kavuşturulmuş, Kıbrıs’ta yaşayan Rumların başı olarak kabuledilmiştir. 1745-1814 döneminde, Müslüman Türk Kıbrıslılar, Kıbrıs Adası’ndaHristiyan Rum Kıbrıslılara karşı çoğunluğu oluşturmuştur (bu dönemde, TürkKıbrıslıların sayısı Ada nüfusunun %75'ine kadar çıktı).

Yukarıda gördüğünüz haritalar KıbrısVakıflar İdaresi tarafından yaptırılıp, Ada’daki Türk mezarları, camiler veTürklere ait çiftlikler Osmanlı kaynaklarına göre yerinde tespit ettirilmiştir.Bu haritayı sunuş yazısına koymamın nedeni ise okuyucunun Kıbrıs Adası’ndaTürk’ün tarihini iyi tahlil etmelerini istememdir.

Değerli okuyucular,

20 Temmuz 1974 tarihinde Ada’daki Türkkatliamlarının artmasıyla soydaşlarımız için harekete geçen Türk ordusu 18Ağustos 1974 tarihine kadar Ada’da yaşayan Türklerin güvenliğini sağlamak içinsavaşmış ve Ada’nın bir kısmını Kıbrıs Türklerine teslim etmiştir. Böylelikle15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuş, ilkCumhurbaşkanı ise rahmetli Rauf Raif Denktaş olmuştur.

Akdeniz’in incisi, Turan’ın vazgeçilmezparçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti günümüzde hem Türkiye için hem deTürk dünyası için vazgeçilmez bir hâl almış, bu vesile ile Türk DevletleriTeşkilatına da gözlemci üye olarak katılmış, umudumuz asil üye olarak varlığınıgösterip dünyanın çeşitli ülkeleri tarafından resmî olarak tanınmış hâlegelmesidir: Bu vesile ile Yeni Düşünce dergimizin KKTC özel sayısının tüm Türk dünyasıiçin hayırlı olmasını diliyorum.

Esen kalınız efendim…