ÇIKARSA

09 Aralık 2015 12:20 Kenan ÇARBOĞA
Okunma
827


Ne yapsın bu millet, bir iğdiş erden
Bir çocuk beklerken yedi çıkarsa
Elbette başını kaldırmaz yerden
Bey sandığı geda, gidi çıkarsa
 
Zalimin elinde kalınca naçar
Her zulme, zulmete kapılar açar
Mülk temelden batar, adalet kaçar
Haksızın ardında kadı çıkarsa
 
Umutlar bağlayıp talih kuşuna
Günleri yitirir boşu boşuna
Yıkılır dünyası, çöker başına
Kaplanın postundan kedi çıkarsa
 
Kullar yolsuzlukla yola gelir mi?
Düşünen beyinler ibret alır mı?
Kanuna, nizama güven kalır mı?
Adil bilinenler adi çıkarsa
 
Devşirme, vicdanda hile uyutur
Hepimizi bile bile uyutur
Devlet haramiyi elde büyütür
Gaflet ihanete dadı çıkarsa
 
Havuroğlu, bu hâl payidar olmaz
Yiğitler öcünü mahşere salmaz
Yok olur pislikler, zerresi kalmaz
Göğe Ergenekon odu çıkarsa