İSLAM ÜZERİNDEN GEÇİNMEK!

30 Ocak 2014 17:54 Prof. Dr.Nadim MACİT
Okunma
2249
İSLAM ÜZERİNDEN GEÇİNMEK!

İslam’ı siyasi çıkar için kullanmanın en somut göstergelerinden birisi: İslam üzerinden geçinmektir. Aile ve efradının geçimini İslam’a bağlayan insanlar, bu alanda kullanılan araçlara karşı tavır geliştiren insanlara karşı aşırı tepki gösterirler. Bu tepki, işin arka planını bilmeyenler için İslami duyarlılığın sonucu olarak görülür ve böyle okunabilir. Aslında mesele bunun tam tersidir. Geçimini İslam üzerinden sürdüren kişi için bunu sağlayan fikrî ve siyasi dil, dinden daha önemlidir. Tepkinin gerçek nedeni bu dilin ve araçların zarar görme endişesidir. Maddi menfaatine, dolayısıyla siyasi konumuna zarar verebilecek tavır ve tutumları sindirmek için tepkisini dini ifadelerle süsler...