YENİ DÜŞÜNCE’DEN

18 Haziran 2018 13:34 Dr. Ali Güler
Okunma
607

YENİDÜŞÜNCE’DEN

 

            Değerli Yen iDüşünce Okurları,

            Türkiye ve dünya gündemi yüklü bir yeni yıla, yeni bir aya daha giriyor. Ülkemizde, etrafımızda ve dünyada önemli siyasi, diplomatik gelişmeler yaşanmaktadır. Irak ve Suriye eksenli olaylar, ABD Başkanı Trump’ın son kararı ile “Kudüs” eksenli olarak Filistin İsrail meselesine kaymış gözüküyor.

            Kudüs Türk milletinin 400 yıl yönettiği, üç kitabi din açısından da kutsal sayılan bir mekândır. Burası, bu özelliği dikkate alınarak yönetilmelidir. Evangelistlerin tahakkümü altındaki ABD yönetiminin “ben yaptım oldu” mantığı ile gerçekleştirdiği hamlenin bölgeyi ateşe atacağı, içinden çıkılmaz çatışmaları tetikleyeceği aşikârdır.

            Bu nedenle, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Türkiye’nin başarılı bir diplomasi trafiği ile yönettiği Trump kararına karşı atılan adımlar haklı sonuçlar doğurmuştur. ABD emperyalizmi ilk defa bütün çabasına rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ciddi bir tepki ile karşı karşıya kalmıştır.İnsanlık ABD’den daha büyük olduğunu göstermiştir.

Tarihi süreç içinde bakıldığında, ABD’nin küresel güç olma özelliğini yavaş yavaş kaybetmeye başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında nasılki, güç merkezi Avrupa’dan Atlantik ötesine kaymaya başlamışsa; BM’deki oylamada göstermiştir ki, artık ABD küresel bir güç merkezi olma özelliğini süratle kaybetmektedir. Temel soru, yerini ne dolduracaktır? Çin, Hindistan, Avrupa,Rusya vs. Ya da bölgesel güç ittifakları (Rusya-Türkiye-İran) acaba yeni küresel güç odağı olabilirler mi?

Elbette yaşayarak göreceğimiz, cevabını yaşayarak öğreneceğimiz bir durum…“Cumhur başkanlığı Hükümet Sistemi” ile kendisini yenileyen, NATO ittifak ilişkilerini yeniden sorgulayan, savunma sanayi ihtiyaçlarında çeşitlendirmeye giden, Avrupa Birliği ilişkilerini gözden geçiren, kısaca 1952’de NATO’ya girişimizden beri ilk defa “milli” bir çizgide yeniden yapılanan Türkiye öncelikle “bölgesel” bir güç olarak bu yeni dünyada yerini almaya adaydır.

Bu düşüncelerle,2018 yılının Türk-İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz. Güzel günlerde okumanız temennimizle sağlıklı,mutlu, huzurlu bir yeni yıl diliyoruz efendim.

 

Ali GÜLER