NEREYE GİDİYORUZ?

29 Mart 2014 13:49 Doç. Dr.Cihan ÖZDEMİR
Okunma
1132
NEREYE GİDİYORUZ?

Allah’ın dip dedelerimizi yaratıp “Türk” adı ile bir millet var ettiği tarihin bilinmeyen zamanlarından bugüne dek yaşama imkânı bulmuş her Türk ailesinin soyu, bu milletin çağımıza dek süren uzun ve ilginç macerasının her anına bir şekilde ortak olmuştur. Örneğin, şu anda yaşamakta olan her bir Türk’ün dedelerinden birisi, Mete’nin neredeyse tüm Asya’yı fetheden muhteşem ordusundaki savaşçıları arasında bulunuyordu. Başka bir ifade ile büyük Hun Devleti’ni kuranlar, bizim ailelerimizdi.

 Göktürk Devleti’ni kurarak “Türk” adını ilk defa devletler tarihine yazdıranlar da onlardı: Yani “Türkiye” denen bu ülkede bugün yaşayan ailelerin dedeleri…

Sadakatle Türk beylerinin ardına takılarak Orta Asya’dan ayrılıp Afganistan üzerinden İran’a gelen; Irak, Suriye, Azerbaycan ve Anadolu’yu fetheden Selçuklu ordusunu oluşturanlar da bugün bizim inançlarını, kanlarını ve genlerini taşıdığımız dedelerimizdi...