ANTİBİYOTİK KULLANMADAN ÖNCE SORULMASI GEREKEN SEKİZ SORU

26 Temmuz 2016 11:28
Okunma
54368
ANTİBİYOTİK KULLANMADAN ÖNCE SORULMASI GEREKEN SEKİZ SORU

 
 

 Lokman Hekim Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Muharrem Güler, antibiyotik kullanımının son dönemde suiistimale açık hâle geldiğini belirterek bu ilaçların bilinçsiz kullanımı sonucu birçok olumsuzluğun yaşanabileceğine dikkati çekti.
 Akılcı antibiyotik kullanmanın önemini vurgulayan Güler, “Antibiyotiklerin uygunsuz ve aşırı kullanımı sonucu tedavisi zor ve çok ilaca dirençli bakterilerin ortaya çıkacağını, hastanede kalış süresi ve ölümlerin artacağını, tedavi masraflarının yükseleceğini, ilaç yan etkisi ve diğer ilaçlarla etkileşimin artacağını her zaman akılda tutmak gerekir.” dedi.
 Güler, bilinçli ve uygun antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılmasında doktorlar kadar toplumun da bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerektiğini bildirdi.
 Antibiyotiklere karşı oluşan direnç sorununun aslında buz dağının görünen kısmı olduğunu anlatan Güler, “Topluma ilaç dışı tedavi yöntemleri anlatılmalı, yanlış alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Özellikle nezle ya da grip gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin tedavide yerinin olmadığı unutulmamalıdır. Bugün dur demezsek, yarın çok geç olabilir.” uyarısında bulundu.
 Lokman Hekim Hastaneleri doktoru Güler, antibiyotik kullanma gereksinimi duyulan hasta ile karşılaşıldığında şu sekiz önemli soruya yanıt aranması gerektiğini ifade etti:
 
1- Klinik bulguların temelinde antibiyotik kullanma gereksinimi var mı?
2- Tedavi öncesi klinik örnekler alınıp incelendi mi?
3- Enfeksiyona yol açması en olası mikroorganizmalar hangileridir?
4- Uygun antibiyotik hangisidir?
5- Birleşik antibiyotik tedavisi gerekli mi?
6- En iyi uygulama yolu nedir?
7- En uygun doz nedir?
8- En uygun tedavi süresi nedir?