TERÖRİST KİMLİĞİ NASIL OLUŞUR?

15 Şubat 2014 18:35 Bora İyiat
Okunma
2006
TERÖRİST KİMLİĞİ NASIL OLUŞUR?

Terör, eski fakat kendisini en iyi şekilde güncelleyebilen bir kavramdır. Toplumun kontrolünde en etkili unsurlardan biridir. Aynı anda insanların hem duygularına hem de zihinlerine etki ederek onları kontrol altına almayı başarır. Bu noktadan sonra terörizm, misyonunu psikolojik savaşa teslim etmektedir.

Bir örgütün yaşaması için sempatizan, militan bulması gerekmektedir. Bu amaca varmak için yasa dışı oluşumların kullandığı ilk psikolojik süreç,  grup dinamiğidir.  Grup üyeleri arasındaki ilişki dâhilinde karşılıklı etkileme, başka gruplardan ayırma, özel bir iletişim ve anlam bağı sağlama, hatta hayalî bir dünya yaratma, sıkça rastlanan bir gerçekliktir...