ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER KERVANININ YOL BAŞÇISI: RUHİ KILIÇKIRAN

16 Ocak 2023 13:31 Burak BULUT
Okunma
203
ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER KERVANININ YOL BAŞÇISI: RUHİ KILIÇKIRAN

Ülkücüşehitler kervanının yol başçısı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesiöğrencisi değerli ağabeyimiz Ruhi Kılıçkıran’ın şehadetinin 55’inci yıldönümünü onun hatırasını yâd ederek, uğruna şehadete yürüdüğü ideallerini mirasalarak icra ediyoruz. Ankara Atatürk Öğrenci Yurdu’nda 1968 yılında şehadetmertebesine erişen ağabeyimiz Ruhi Kılıçkıran’ı gençliğinin baharında aramızdanalan karanlık eller ülkü ve ülke sevdalılarının temiz ideallerine karşı kirliemellerini her daim sürdürmüşlerdir. 1970lerin şiddet ve terör eylemleri ilesarsıldığı ülkemiz karanlığa karşı üç hilalin aydınlığını savunan binlerceAnadolu evladını toprağa vermiştir. Ruhi Kılıçkıran bu kervanın öncüsü olmuş,Ülkücü hareketin tarihinde şehitlik mertebesinin kutsaliyetinin taşıyıcısıhâline gelmiştir. Kılıçkıran’dan Çakıroğlun’a devam eden şehitler kervanımızhareketimizin manevi atmosferinin mukaddes muhafızları olmuşlardır. Onlardanbize miras kalan bu mukaddes hareket dün olduğu gibi bu günde mücadelesinisürdürmektedir. Sadakat timsali bozkurtlar, iffet abidesi Asenalar ülkemizinher bir yanında Ülkü Ocaklarında pişmekte, bu mukaddes davaya taze kan olarakhayata atılmaktadır. Emanetçisi olduğumuz bu miras Milliyetçi-Ülkücü Hareket’inkalbidir. Ülkü Ocakları, şehitlerimizden miras aldığımız bu kervanın yolbaşçısı olan ağabeyimiz Ruhi Kılıçkıran’dan bugüne her daim inanç, fedakârlık,sadakat ve cesaretle “Lider-Teşkilat-Doktrin” ilkesi etrafında kenetlenmişbinlerce vatan evladının yetiştiği adres olmuştur. Bizim tüm şehitlerimizeverilmiş sözümüz, millî bekamızı muhafaza için içtiğimiz ant vardır. Tekrarenifade ediyorum ki, Ülkücülük en büyük unvan, şehadet de en yüce makamın adıdır.Ve Ülkücü yeri gelirse, şartlar oluşursa, vatan ve millet çağrı yaparsa seveseve şehit olmayı göze alan Ötüken sancaktarı, Türk-İslam ülküsünün kahramanlıkdestanıdır. Ülkücü, hesapsız bir davanın hesapsız bir mücadelenin kahramanıdır.Adı, sıfatı ve fiili ne olursa olsun onun başlıca özelliği karanlık oyunlarınaktörü olmamak, 2023’ün büyük Türkiye’sinde şanına ve devraldığı mukaddesmirasa yakışır bir hâl içinde olmaktır. Bunun için başlıca vasfı olanteşkilatçılığı, ilke ve düşüncelerini aydınlatan fikriyatı ve tüm bunlarıntimsali olan liderinden başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Kendilerini liderin,teşkilatın ve doktrinin üstünde gören bir takım fesat ve fitne odaklarınameydan bırakacak, iman dolu göğüsleri zehirleyecek, ülkü ve ilkeleri ile onuçelişkiye düşürecek her türlü kirli tezgâhın karşısındadır. Gazi Mustafa KemalAtatürk’ün de ifade ettiği gibi her türlü ahval ve şerait içinde dahi görev vevazifesinden şaşmadan yoluna devam edecektir. Üzerine atılan iftiralara,şehitlerimizin katline ferman verenlere karşı cesaretle karşı çıkacaktır.Liderimizin de ifade ettiği gibi “Akla gelecek son ihtimal olsa da sözgelimisussak, tarih susar mı? Vicdan susar mı? Hakikat susar mı? Coğrafya susar mı?Ruhi Kılıçkıran’dan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na kadar devam edegelen şehitler kervanısusar mı? Milliyetçi ve Ülkücü gençlik tam bağımsızlık yanlısıdır. Ülkesi,devleti, partisi ve ocağı kimsenin takiye ve taktiklerine kurban etmeyecekkadar da feraset sahibidir. Milliyetçi-Ülkücü gençlik Türk milletinin canlısembolüdür. İstisnasız hoşgörü ve demokrasinin yanındadır. Türk-İslammedeniyetinin varisi, Türk tarihinin geçmiş ve gelecek davacısıdır. Bizimmeselemiz, bir dava ve vatan nöbetidir. Bizim meselemiz, ya gönüllere girmek yada gönüller yapmaktır. Bu vesile ile aziz şehidimiz Ruhi Kılıçkıran nezdindeülke ve ülkü sevdası için toprağa düşen tüm vatan evlatlarının hatıralarını duave saygı ile anıyorum. Onlardan bizlere miras kalan bu kutlu davayı her daimyücelteceğiz, yılmayacağız, yıkılmayacağız ve başaracağız! Başaracağız! Başaracağız!