REFERANDUM SÜRECİNDE TÜRK’ÜN YÖNETİM DÜŞÜNCESİ VE SİSTEMİNE BAKIŞ

“ Türk devleti, düzene sokmak, yaşatmak, korumak, kollamak ve kondurmak, açları doyurmak, çıplakları giydirmek için vardır. „

01 Temmuz 2017 11:04
Okunma
323
REFERANDUM SÜRECİNDE TÜRKÜN YÖNETİM DÜŞÜNCESİ VE SİSTEMİNE BAKIŞ

Anayasa değişikliği ve başkanlık sistemine geçiş çalışmaları sürecinde Türkiye’de ve Türk dünyasında Türk devlet düşüncesi, hâkimiyet anlayışı ve yönetim sistemini ortaya koymak ayrı bir önem taşımaktadır. Görülecektir ki Türk devleti, düzene sokmak, yaşatmak, korumak, kollamak ve kondurmak, açları doyurmak, çıplakları giydirmek için vardır. Kağan kendini bu tanrısal sorumlulukla var saymaktadır. Kağan, Orhun Abideleri’nde sıkça rastladığımız  “Benim budunum-milletim.” diyerek insanını sahiplenmekte ve milletin oluşumunda öncü olmaktadır.

        Devlet, bir milletin belli bir toprak parçası üzerinde politik bir örgütlenme sonucu ortaya çıkan kişiliğidir. Millet ise, Ernest Renan’ın tanımıyla, ortak bir geçmişi olan ve birlikte yaşama arzusu gösteren insan topluluğudur. Görüldüğü gibi, millet manevi bir ilke, bir ruha dayanır. Ortak geçmişten anlaşılan tarihe sahip olmaktır.