2017’YE GİRERKEN HER YÖNÜYLE TÜRK EKONOMİSİ

“ MHP Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu AKP’nin 14 Yıllık Yönetimindeki Türk Ekonomisini Masaya Ya „

24 Şubat 2017 13:37
Okunma
965

Türkiye Ekonomisi

Geride kalan 14 yılın sonunda milletimizin içinde bulunduğu bir türlü düzelmeyen ağır ekonomik şartlar devam etmektedir.

Türkiye ekonomisi açısından 2016; büyümede istikrarsızlığın devam ettiği, enflasyon hedefinin tutturulamadığı, döviz kurlarında aşırı sıçramalar ve oynaklıkların yaşandığı, Türk lirasının aşırı değer kaybettiği, işsizliğin yeniden çift hanelere yükseldiği, borçlanmada artışların yaşandığı bir yılolarak geçmektedir. AKP 14 yıl boyunca büyüme, ihracat, kalkınma, istihdam, zenginleşme alanında düzinelerce slogan üretmiş, ancak işsizliğe ve yoksulluğa çare bulamamıştır.

Yürütülen hatalı politika ve uygulamalar sonucunda, cari açık, işsizlik ve yoksulluk gibi pek çok sorun kalıcı hâle gelmiş, dış ticaret ve turizm gelirleri 2016’da gerilemiştir.

Hükûmet, üreteni ve katma değer yaratanı ikinci plana iten, tüketim bazlı bir ekonomi yaratmıştır.

Türkiye AKP’nin iktidarıyla 2016’da, siyasi olarak dezenformasyona, ekonomik çöküşe, mevcut havuz medyası ile kitlesel hipnoza, kültürel zedelenmeye maruz bırakılmış, ağır bir darbe girişimi yaşamış ve komşularıyla savaşın eşiğine gelmiştir.

 

Ekonomik Büyüme

1923’ten 2002’ye kadar gerçekleşen ortalama büyüme oranımız yaklaşık %5’tir (%4,9).

2003–2015 dönemi büyüme hızı ortalaması%4,4’tür.

57’nci hükûmet; 2002 yılı 9 aylık büyüme hızını %7,2, yıl sonu büyüme hızını da %6,2 olarak teslim etmiştir.

Türkiye’nin millî geliri 2015’te uzun yıllar ortalamasının (%5) altında %4 büyümüş ve ekonomimiz 79,4 milyar dolar küçülmüş, kişi başına gelirimiz ise 9.261 dolara inmiştir. Son açıklanan 2016 yılı 2’nci çeyrek büyümesine bakıldığında ise; millî gelir yıllık bazda 11,6 milyar dolar erimiş, kişi başına millî gelir ise 9.056 dolara gerilemiştir. Ekonomik büyüme 2016 yılı 2’nci çeyreğinde %3,1 olarak açıklanmış,böylece yıllık büyümemiz %3,9’a gerilemiştir. İktidarın 2016’nın başında %4,5 olan ekonomik büyüme hedefi; dramatik bir düşüşle%3,2’ye çekilmiştir.

İkinci çeyrek büyüme rakamlarına bakıldığında özel sektör yatırımları durma noktasına gelmiş, büyüme iç tüketimle canlandırılmaya çalışılmıştır. Ekonomik büyümenin ön bilgisi diyebileceğimiz Sanayi Üretimi Eylül’de yıllık bazda %4,1 daralmıştır. Bu daralma 3’üncü çeyrek ekonomik büyüme beklentilerinde büyük bir ihtimalle kötüleşmeye yol açacaktır. 2016 yılında %3’lük bir büyüme yakalanması artık mümkün değildir.

 

Enflasyon

AKP’nin öngörüsüz tahminleri enflasyonda da kendini göstermiştir. 2006 yılından bu AKP döneminde enflasyonda %5'lik hedefe bir türlü ulaşılamamıştır. 2001 yılında bağımsızlığı sağlanan Merkez Bankası, 2006’dan bu yana 7 kez hükûmete, enflasyon hedefini tutturamadığı ve yukarı yönlü sapmalar için mektup yazmak zorunda kalmıştır.

Yoksulların enflasyonu zenginlerden daha yüksek çıkmaktadır. 2002 yılında %26,7 düzeyinde olan yoksulların tüketiminde gıdanın payı 2015’te %30,2’ye çıkmıştır. %30,2’lik oran zenginlerin yaklaşık iki katıdır. En zengin %20’nin harcamalarında gıdanın payı %14,6 iken,en yoksul %20’nin harcamalarındaki payı %30,2’yi bulmaktadır.

Son 10 yıldaTüketici Enflasyonu (TÜFE) %116,1 düzeyinde artarken, toplam gıda fiyat artışı%149 olmuştur. Yine son 10 yılda dana eti %186, buğday unu %150, ekmek fiyatı %184, makarnanın fiyatı %135, su-gaz-elektrik fiyatı %128 artmıştır. Vatandaşımız en çok gıda fiyatları ile gerçek yaşamını sürdürürken,gıda fiyatları her yıl ortalama TÜFE üstünde artmaktadır.

Yüksek enflasyon rakamları çalışanlarımızın gelirlerini yıllar içerisinde ve 2016 zamlarını çoktan eritmiş ve kayba uğratmıştır. 2002 – 2015 yılları arasında öğretmen maaşı yaklaşık 3 kat artmış 560 TL’den 2.220 TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde enflasyon %181 oranında gerçekleşirken, öğretmen maaşı reel olarak ancak %114 artmıştır. Meslek hayatına yeni başlayan bir öğretmen, 2002’de maaşıyla 20 çeyrek altın alabilirken, 2015’te ancak 13 çeyrek altın alabilmektedir.

Son açıklanan Kasım 2016 enflasyon oranı %7’dir. Ancak Kasım ayı enflasyon rakamına henüz iktidar tarafından yapılan zamlar ve kur artışları yansımamıştır. 2017 yılı enflasyon rakamlarının bugünden daha yüksek olacağı iyice belirginleşmiştir.