MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya: “ANKARA GRİ, MUTSUZ VE BAHTSIZ!”

“ Çetinkaya, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu kent, ne yazık ki günümüzde yerelde ve genelde iktidar olanların şaşı bakışının talihs „

23 Şubat 2017 14:38
Okunma
648
MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya:  “ANKARA GRİ, MUTSUZ VE BAHTSIZ!”

MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, “Ankara'da bir kısım elit bölgeler oluşturulurken, diğer bir kısmı uyuşturucu, çevre ve gürültü kirliliği, otoparkı olmayan, ömrünü bitirmiş binaların, güvensiz mahallelerin ve her türlü olumsuzlukların içerisinde yaşamaya mecbur bırakılmış. Bundan dolayıdır ki Ankara gri, mutsuz ve bahtsız.” dedi.

Çetinkaya, “Ankara Yerel Gündem Geleneksel Değerlendirme Toplantısı”nı bu yıl Holiday Inn Hotel'de yaptı. İl yöneticileri, ilçe başkanları, büyük şehir belediye meclis üyelerinin de katıldığı kahvaltılı basın toplantısında, başkentin mevcut durumunu ve sorunlarını bütün yönleriyle gözler önüne seren Çetinkaya, Ankara’nın sahipsiz olmadığını bildirdi. Toplantı, gerek yerel gerekse ulusal medya tarafından yoğun ilgi gördü.

Ankara’nın sahipsiz olmadığını vurgulayan Çetinkaya, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu kent, ne yazık ki günümüzde yerelde ve genelde iktidar olanların şaşı bakışının talihsizliğini yaşamaya devam ediyor.” diye konuştu.

Yaklaşık iki saat süren konuşması boyunca AK Partili belediyeleri yerden yere vuran Çetinkaya, Ankara'nın sorunlar yumağı bir kente dönüştüğünü, kültürsüzleşip betonlaştığını, hava kirliliği ve gelmeyen otobüslerle boğuştuğunu anlatan Çetinkaya, âdeta kentin elitler ve fakirler gibi kamplara ayrıldığını ifade etti.

Çetinkaya, ulaşım ve trafiğin çileye dönüştüğünü, gençliğin işsiz olduğunu ve geleceğimizin sigortası çocukların uyuşturucu belasıyla boğuştuğuna da dikkat çeken konuşmasında Büyükşehir Yasası'nın da "Büyük Şer Yasası"na döndüğünü kaydetti.

Çetinkaya’danBelediye Başkanlarına Çağrı

MHP olarak Ankara’nın her sorununun takipçisi olduklarını,olmaya da devam edeceklerini bildiren Başkan Fatih Çetinkaya, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin vatandaşlardan yana hassasiyet göstermesi çağrısında bulundu. Ankaralıların mağduriyet ve serzenişlerine yol açan asfalt katılım payı hacizleri, şişirilen su faturaları, metro seferleri ile semtler arasındakiring seferlerindeki aksaklıkları düzenlediği basın toplantısıyla ifade eden Çetinkaya, şunları söyledi:

"Millî Mücadele’mizin karargâhı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi Ankara'mızda hep birlikte yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti bu şehir, ne yazık ki günümüzde yerelde ve genelde iktidar olanların şaşı bakışının talihsizliğini yaşamaya devam etmektedir. Şüphesiz,başkentler uluslararası arenada bir ülkenin en büyük vitrinidir. Ulusal bazda ise rol modellerdir. Ankara'mız, kaynak ve potansiyel açısından önemli imkânlara sahip olmasına rağmen âdeta kaderine terk edilmiş durumdadır. "İnsan odaklı" gelişmeyi esas alan şehircilik anlayışından uzak bir yönetim sahnelenmektedir. Yapılan uygulamalar, Ankara'nın geleceğine umutla bakma şansı tanımamaktadır. Ankara'yı kuşatan bir büyük tehlikeye dikkat çekmek istiyorum.Büyükşehir merkezleri, toplumu bir arada tutan, insanların birlikte yaşamasını sağlayan, kaynaştıran, tarihî ve kültürel mirası barındıran alanlardır. İmar rantlarının oluşturduğu cazibe ile etrafı kale gibi çevrili, güvenliği olan,içerisinde her türlü ihtiyacı karşılanan, âdeta kurtarılmış bölgeler gibi yükselen, yüksek gelir gruplarına sunulmuş özel yaşam alanları kentin etrafında oluşturulmaktadır. Yatırım ve hizmetler öncelikli olarak hep buralardadır.Yaşam alanları; rezidans, plaza, alışveriş merkezleri gibi üçü bir arada kümelenmiş merkezlere dönüşmektedir. Sonuç olarak kent merkezi de orantısız bir şekilde tenhalaşmaktadır. Neticede küçük işletmeler kapanmakta, Ulus ve Kızılay gibi en merkezi yerlere ilgi azalmakta, buraları

tenha ve güvensiz alanlara dönüşmektedir. Kısacası AVM'ler,kent merkezlerinin canlılığını yutan birer canavar hâline gelmiş bulunmaktadır.-Günümüz Ankara'sında maalesef insanlar, sınıflar hâlin deyaşamaya mecbur bırakıldılar. Gelir düzeyleri, eğitim kalitesi durumu,alışkanlıkları, yaşam tarzları, suç çeşitliliği ve oranları, giyim ve kuşam,hatta araç markaları bile Ankara'da ilçe ilçe, bölge bölge farklılıklar taşımaktadır. Aynı şehirde yaşayan ama birbirinden uzak, kaynaşamayan bir şehir

görüntüsü aşikârdır. Ankara'yı yönettiğini iddia eden yetkililer;bir tarafı kalkınmış, bir tarafı açıkta kalmış, bir tarafı süslü, bir tarafı puslu, bir tarafı güvenli, bir tarafı güvensiz ve hamasi söylemlerle bir şehir imal ettiler."