Selçuk DUMAN: "DARBEYE KARŞI DİRENİŞTE YILDIZLAŞAN TÜRK MİLLİYETÇİLERİ OLDU"

27 Eylül 2016 17:53
Okunma
755
Selçuk DUMAN: DARBEYE KARŞI DİRENİŞTE  YILDIZLAŞAN  TÜRK MİLLİYETÇİLERİ OLDU

Türk milliyetçileri, gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde haksız yere birçok eleştiriye maruz kalmış, yanlış ithamlarla karşılaşmışlardır.
Bunun iki temel nedeni vardır:
Bunlardan birincisi; 
Türk milliyetçiliğinin Fransız İhtilali sonrası yani 18. yüzyıl sonrası hatta 19. yüzyılda bu kavramların Türkler arasında yaygınlaştığı ve 1940’lardan sonra da Avrupa’da ortaya çıkan faşist rejimlerin Türkiye’ye yansıması ile zemin bulduğu şeklinde bir ezberden hareketle Türk milliyetçilerine; “faşist, ırkçı, şoven, kafatasçı” vb. ithamlarında bulunulmuştur.
İkinci neden ise;
Orta Doğu literatüründen hareketle Türk milliyetçilerinin din ve mezhep milliyetçiliği yaptıkları şeklinde ithamlar yer almıştır.
Her iki neden de tarihî ve sosyolojik gerçekler ile uyuşmamaktadır. 
Tamamen oryantalistlerin düşünceleri üzerinden Türk milliyetçilerine iftira atılmıştır.