YARGIDA İSYAN

16 Eylül 2014 16:39
Okunma
1255
YARGIDA İSYAN


 
Yargıda Birlik Platformu:
“Yargı; bir zümrenin, grubun, düşüncenin değil, ülkenin tüm renklerinin en liyakatlılarına tevdi edilmelidir.”
 
Yargının siyasallaşmasına isyan, içinde her görüşten hâkim ve savcının yer aldığı "Yargıda Birlik Platformu"nu getirdi.
Son tartışmalarla iyice azalan yargıya olan güveni yeniden sağlamak için oluşturulan platform, geçtiğimiz günlerde Ankara’da Yargıtay hâkimleriyle bir araya geldi.
 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) başta olmak üzere yargı bürokrasisine egemen olan adaletsizlik ve kayırmalardan rahatsız olan hâkim ve savcılar, bu gidişata "dur" demek için tek çatı altında toplanarak "Yargıda Birlik Platformu"nu (YBP) kurdu.  
Yargıda Birlik Platformu; farklı dünya görüşlerine sahip hâkim ve savcıların bir araya gelmesiyle oluştu.  
Platform, "Eskiden, zaman zaman bu toplumun kendi tankı, topu kendine yönelirken, şimdi de zaman zaman adaleti kendi milletine hatta yargı camiasına zulmeder hâle dönüşmüştür." tespitiyle yola çıktı.
Son tartışmalarla iyice azalan yargıya olan güveni sağlamak için oluşturulan platform, geçen günlerde Ankara’da Yargıtay hâkimleriyle bir araya geldi.
Platform daha önce Konya ve İstanbul'da meslektaş buluşmaları yapmıştı.
Ankara Başsavcıvekili Harun Kodalak, toplantıda yaptığı konuşmada HSYK'nın son zamanlardaki uygulamalarından duyulan rahatsızlığı vurgulayarak "Adaleti önce kendi içimizde tesis edelim. Gelin hepimiz elimizi taşın altına koyalım, cesur olalım, ümidimizi asla kaybetmeyelim. Bizler önce kendi içimizde adaleti tesis etmek, sonra tüm yurt sathına yaymak için bir araya geldik." dedi.
 
HSYK İYİ SINAV VERMEDİ

Kodalak, 2010'da referandumuyla HSYK'nın yapısının değiştiğini hatırlatarak, "Aslında ilk bakışta HSYK'nın oluşturulma sistematiği çok idealdi. Getirilen yeni sistem gereği son derece demokratik ve çoğulcu bir görünümü olan yeni HSYK’mız da özel yetkili mahkemeler ile unvanlı görev atamalarında, yüksek yargıya yapılan üye seçimlerinde maalesef iyi bir sınav veremedi. Yeni HSYK’nın uygulamaları hayal kırıklığı yarattı. Rüyamız uzun sürmedi." diye konuştu.
Yeni HSYK’nın bugüne kadar meslektaşlarının kahir ekseriyetine cesaret yerine korku, ümit yerine karamsarlık, huzur yerine huzursuzluk, güven yerine güvensizlik verdiğini ileri süren Harun Kodalak, “Bundan sonra korkunun yerini cesaret, endişenin yerini de güven alacaktır. Bizler önce yargı mensupları olarak kendi içimizde adaleti tesis etmek, sonra bu adaleti tüm yurt sathına yaymak için bir araya geldik. Her birimiz kendi ön yargılarımızdan arınarak birbirimizi anlayabiliriz. Yargımızın düştüğü bu durumdan birlik olarak kurtulabiliriz. Gelin hepimiz elimizi taşın altına koyalım, cesur olalım, ümidimizi asla kaybetmeyelim." görüşünü dile getirdi.

NEDEN BİR ARAYA GELİNDİ?
 
Platformun amacı ve istekleri özetle şunlar:
- Platform; yüksek yargıya, taşra teşkilatındaki unvanlı atamalarda insanların inancına, özel hayatına ve düşüncelerine saygı duyarak evinde zikir mi tespih mi kafa mı çektiğiyle ilgilenmeksizin işinde ehil olup olmadığını esas alarak tasarrufta bulunmayı amaç edinmiştir.
- Yargının her türlü sorunu için mücadele verilecektir.
- Yargı; bir zümrenin, grubun, düşüncenin değil, ülkenin tüm renklerinin en liyakatlılarına tevdi edilmelidir.
- Hak eden hak ettiği yerde oturmalıdır.
- 2010 yılı Ekim ayında oluşan HSYK umut ışığı olacakken, eskiye rahmet okutmuştur.
- Hâkim ve savcıların özlük hakları iyileştirilmeli ve disiplin affı getirilmelidir.
 
PLATFORMU KİMLER KURDU?
 
Platformun ilk kurucuları içinde Ankara Başsavcı Vekilleri Harun Kodalak ve Ramazan Kaya, Ankara 5. İş Mahkemesi Hâkimi Gülsün Mısır, Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimi Hayri Keskin, İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili Ömür Topaç, Yargıtay Tetkik Hâkimi Erkan Özkaya, Gölbaşı Başsavcısı Ali Çalık, HSYK Başmüfettişi Mehmet Yılmaz yer aldı.
Platforma daha sonra HSYK Genel Sekreteri Bilgin Başaran, Genel Sekreter Yardımcısı Musa Kanıcı, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin Menteş, Basri Bağcı, Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Taşkın da dâhil oldu.
 
KUTU HABER
 
AKP’DEN YARGITAY’A YENİ DÜZEN

TBMM Genel Kurulunda AKP yine bildiğini okudu. Yargıtay’ı yeniden şekillendiren yargı paketi kabul edildi.
Yargı paketine göre; Yargıtay daireleri hukuk ve ceza dairesi olarak sayıları belirtilmeksizin 38 daireden oluşacak.
Yargıtay 1. Başkanlık Kurulunun üye sayısı 8’den 12’ye çıkarılacak.
Yargıtay 1. Başkanı seçilmek için en az 10 yıl, Yargıtay cumhuriyet başsavcısı, birinci başkanvekili ve Yargıtay cumhuriyet başsavcı vekili seçilebilmek için en az 5 yıl, daire başkanı seçilebilmek için de en az 3 yıl Yargıtay üyeliği yapma zorunluluğu olacak.