ENOSİS SAPLANTILI PAPAZLAR!

16 Ocak 2023 13:37 Züleyha KARAMAN
Okunma
194
ENOSİS SAPLANTILI PAPAZLAR!

ENOSİSSAPLANTILI PAPAZLAR!

ZüleyhaKARAMAN

 

KıbrısTürk halkının yıllarca yaşadığı mezaliminin başsorumlularından olan Rum OrtodoksKilisesi’nin yeni seçilen Başpiskoposu Yeorgios, daha “taç” giymeden, Rumsiyasi elitlerini etkileme gücünü kullanmaya hızlı başladı. 7 Kasım 2022’devefat eden Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskopos’u 2’nci Hrisostomos’un yerineseçilen ve 8 Ocak’ta düzenlenecek törenle Rum Ortodoks Kilisesi Bapiskoposuolarak “taç giyecek” olan Yeorgios, ilk demeçlerinde, Rum siyasilere parmaksallayarak, “Millî davada kilisenin sözü dinlenmeli.” dedi. Rum toplumunuetkileyen kurumların başında gelen kilisenin, Rum siyasetinde ve eğitimsisteminde etkili olduğu bilinen bir gerçek. Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamahedefi olan Enosis’in bayraktarlığını yapan Rum Ortodoks Kilisesi, KıbrısTürklerinin 1974’e kadar yaşadığı ve soykırıma dönüşen vahşet dolu yılların dabaşsorumlusudur. Yeni Rum Başpiskopos Yeorgios, 2022’in son günü 31 Aralık2022’de, haftalık yayımlanan Rum Kathimerini gazetesinde çıkan demecinde,“millî dava” olarak tanımladığı Kıbrıs sorununda kilisenin, Rum yönetimine vehalkına “doğru nasihatlerde bulunması gerektiğini” söylemiş, “Nasihat,dinlensin diye edilir.” diyerek de şubat ayında yapılacak Rum başkanlık seçimiöncesinde “etki gücünü” hatırlatmıştır. Yeorgios, gazeteye açıklamasında, KıbrısTürklerini azınlık gören ve Türklerin yıllarca ölüm korkusu altındayaşamalarına neden olan Rum politikasının başmimarlarından eski başpiskoposlardanövgüyle bahsetmiş, “seleflerinin yaptıklarından daha azını yapmayacağını” söylemiştir.Yeni Başpiskopos Yeorgios, şöyle devam ediyor: “Büyük seleflerimin harikaçizgisi, hangisini sayayım? Türklerin astığı Kiporianu’yu mu, Kıbrıs halkınaadalet talep etmek için bir yıl İngiltere’de kalan Sofronio’yu mu, İngilizsömürge yönetimi tarafından kovuşturulan ancak kiliseyi özgür tutan Kirillus’uve Leondios’u mu, Makariosları, ömrünü millî davamıza adayan 3’üncü Makarios’umu?”

İzindenGideceğini Söylediği Selefleri Türk Kanı Akıttı

“Büyükseleflerimin harika çizgisi” diyor... “Büyük selefleri” ne mi yaptı? Çok uzağagitmeyelim; Başpiskopos Makarios, Türk-Rum ortaklığında kurulan 1960 KıbrısCumhuriyeti’ni Enosis’e sıçrama aracı olarak kullandı, Ortak Cumhuriyet’teKıbrıs Türklerinin haklarını ortadan kaldırmak için her oyunu oynadı, Kıbrıs’ıgizli gizli silahlandırırken bir yandan da “Garantörlük kalksın.” diye uğraştı.Makarios zamanında Kıbrıs Türklerini yok etmeyi hedefleyen Akritas Planıhazırlanarak uygulamaya konuldu, Kıbrıs Türkleri 1963-1974 yılları arasındaAda’nın %3’üne hapsoldu ve vahşet dolu yıllar yaşadı… Yeni Rum BaşpiskoposYeorgios, bunları “harika çizgi” diye anıyor ve bu çizgide devam edeceğini söylüyor.Kendisinden önceki Başpiskopos 2’nci Hrisostomos ise “Mücadelenin bitmediğini,Girne’de millî marş söyleyeceklerini” dillendiriyordu… Türkiye’den Kıbrıs’a sugeldiğinde söylediği de hafızalardadır; 2’nci Hrisostomus’un, “deli saçması” olaraknitelenen “Türk suyunu içeceğime zehir içmeyi tercih ederim.” sözleri de gerçekzihniyet ve düşüncelerini yansıtıyor. Daha birkaç ay önce Rum papazlara silahkullanma eğitimi de verilmişti. Ayrıca, papazlar neden silah kullanma eğitimialır ki? Yine Kıbrıs’ı kana bulamaya mı hazırlanıyorlar? Rum Başpiskopos Yeorgios, gazeteye yaptığı açıklamasına şöyle devamediyor: “Millî davamızı da izleyecek, gereken yerde hükûmete ve halka doğrunasihat ve müdahalelerimizi yapacağız. Nasihat, dinlensin diye yapılır. Nasihat,millî meseleyi yönetmekten sorumlu hükûmete ve hükûmeti seçen halka yapılır.Saçma şeyler de istemiyoruz. Avrupalıların ve özgür insanların yararlandığıinsan haklarımızın tesis edilmesini istiyoruz. Diğer bütün AvrupalılarAvrupa’nın bütün ülkelerinde serbest dolaşım hakkı varken bizim kendi ülkemizdeserbest dolaşım hakkımız olmasın mı? Onların mülk edinme hakkı varken bizimolmasın mı? Kıbrıs Rum halkının haklarının böyle tesis edilmesini istiyoruz.” RumBaşpiskopos Yeorgios, yine 31 Aralık 2022’de Rum haber ajansına (CNA)açıklamasında da Başpiskopos 2’nci Hrisostosmso ile “görüşlerinin aynı”olduğunu ve uygulamalarını takip edeceğini belirterek, “Avrupalıların sahipolduğu tüm insan haklarını halkımız için aramalıyız.” diyor. Yeni başpiskopos demeçlerindeısrarlı bir şekilde, “Kıbrıs’ta serbest dolaşım, serbest yerleşim” hakkındanbahsediyor.

TürkAskerinin Sağladığı Güven Ortamında Serbestçe Dolaşabilirsiniz

Kendisinetavsiyemiz; komşu devletin vatandaşı olarak, kimliğinizi göstererek sınırdangeçip, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin topraklarında Türk askerininsağladığı güven ortamında serbestçe dolaşabilirsiniz. Ama Kıbrıs Türklerinininsan haklarını da unutmayın! İnsanlık suçu ambargolar altında yaşayan, Kıbrıs Adası’nınsahibi Kıbrıs Türklerinin en temel insan hakları, mensubu olduğun “devlet”tarafından engelleniyor. Başpiskopos Yeorgios, hayalden uyanın! “Büyükseleflerinin” geçmişte Enosis hedeflerinin Kıbrıs’ı ne hâle getirdiği, KıbrısRum toplumun başına ne işler aştığı, Kıbrıs Türk halkına ne acılar yaşattığıgerçeğinden ders çıkarın! Halkınıza Kıbrıs Adası’nın gerçeklerini söyleyin. Kıbrıs’taegemen iki ayrı devlette, yan yana yaşayan iki ayrı toplum olduğu gereceğinikabul ediniz. Kıbrıs Türk halkı ile iyi komşu olarak yaşamaya bakınız. Rumhalkı ve Rum siyasiler tarafından dinlenmesini istediğiniz o nasihatlarınızı Kıbrıs’taiki ayrı devletin iş birliği yapması ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesiüzerine yapınız.