Devlet Bahçeli: BAŞÖRTÜSÜ İLE İLGİLİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN MHP ELİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEK

02 Ocak 2023 15:28
Okunma
136
Devlet Bahçeli: BAŞÖRTÜSÜ İLE İLGİLİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN MHP ELİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEK

DevletBahçeli: BAŞÖRTÜSÜ İLE İLGİLİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN MHP ELİNDENGELEN GAYRETİ GÖSTERECEK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) GenelBaşkanı Devlet Bahçeli, "Siyaset ve Liderlik Okulunun Yeni EğitimDöneminin Açılışı" ile ilgili parti genel merkezinde düzenlenen törenekatıldı. Yeni eğitim döneminin açılışını yapan ve ilk dersi veren Bahçeli,dersin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Siyasi gündeme ilişkinçarpıcı değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Cumhur İttifakını oluşturanpartilerin istişaresi sonucunda bir metin TBMM'de Anayasa değişikliği olaraksunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayretigöstereceğini belirterek, "Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023tarihinde yapılacaktır ama Türkiye'nin şartlarında Meclis bir karar verir,mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partilerle paylaşırsa Türkiye'debir sosyal kargaşa, anarşi, kaos yaratmak yerine belli bir kararı alır veuygular." dedi. Siyasi olayların zaman içerisinde ani değişiklikler vegelişmeler gösterdiğini hatırlatan Bahçeli, "Türkiye'nin, sosyal veekonomik meselelerin ve dış politikanın çok yoğunluk kazandığı bir dönemde dahaönce 'başörtüsü' konusunu çözmüş olan TBMM'de sanki konu çözülmemiş gibi olayıngündeme taşınmış olması ve bu taşınmanın ötesinde bir tartışmaya sebep olmasıülkemiz açısından çok üzücü olmuştur. O hak kullanılmaktadır. Bunun geriyedönüşü söz konusu olamaz ve bu tür tercihte bulunan her insanımıza da milletolarak saygı duymak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Bahçeli, bu tartışmayı tamamensonlandırmak, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin istikrar ve kalıcı yönetimşeklini sağlamlaştırmak açısından ülkede yeni bir Anayasa’ya ihtiyaç bulunduğukanaatinde olduklarını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar Cumhur İttifakınıoluşturan partiler arasında eskiden beri görüşülmektedir. Önümüzdeki dönemitibarıyla da bu inşallah gerçekleştirilecektir ama bu arada hemen Türkiye'ningündemine gelmiş olan bir konu olarak Cumhur İttifakını oluşturan partilerinistişaresi sonucunda bir metin TBMM'de Anayasa değişikliği olarak sunulduğuvakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecek. Bugayretin çerçevesinde de Mecliste oluşan bütün siyasi partilerin de bu hayırlıbir teşebbüsü ortaya koymuş olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da ve onun yönetiminede saygı duyarak, destek vermelerini de talep etmekte olduğumuzu buradabelirtirim."

Bahçeli, "erken seçim"tartışmalarının hatırlatılarak, "Seçimin öne alınmasıyla ilgili birçalışma var mı?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"Böyle bir çalışmayı 48milletvekiliyle TBMM'de temsil edilen bir siyasi partinin ortaya koyup olgunlaştıracağıbir yeter sayı gözükmemektedir. O sebepten dolayı başta Cumhur İttifakınıoluşturan ve ülke yönetiminde de etkin bir konumda olan AK Parti ve diğersiyasi partilerle beraber bir istişare yapılarak seçimlerin ne zaman yapılmasıgerektiği dikkate alındığı takdirde, sunulacak olan bir metin TBMM'de görüşülürve bir karara bağlanır."

Bahçeli, şu an için Türkiye'nin sorunlarıve dış politikanın çok yoğunlaştığı bir ortamda "seçimlerin erkenealınması" tartışmasının siyaseten malzeme yapılmaması gerektiğinivurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Kendilerinin aday belirlemedezorluk çektikleri bir ortamda 6'lı masalı bir siyasi grubun, erken seçimtartışmasını Türkiye'ye sunmuş olmaları çok yanlış bir davranıştır. Seçimleryasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Ama Türkiye'ninşartlarında Meclis bir karar verir, mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğersiyasi partilerle paylaşırsa Türkiye'de bir sosyal kargaşa, anarşi, kaosyaratmak yerine belli bir kararı alır ve uygular ama bunu 6'lı masanın,seçimlere hadi diyelim ki yarın gireceğiz, Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimi varama Cumhurbaşkanı adayları yok. Adayları olmayan bir yerde gürültünün manasıyok. Seçim gününü sabırla beklesinler ve yeri geldiğinde de hedeflerine varmakiçin gayret göstersinler. Biz Cumhur İttifakı olarak Anadolu'dayız, Cumhurİttifakı olarak halkla bütünleşiyoruz. Türkiye'nin sorunları üzerine cesaretleçalışmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi başarılı hizmetlersunuyor."

Bütün siyasi partilerin eğitimçalışmalarına önem verdiğini ancak bazılarının bunu toplantılar, bazılarının dagünlük çalışmayla sürdürdüğünü söyleyen Bahçeli, MHP'nin ise bu çalışmayı 2,5ayı aşkın bir eğitim süreciyle bilim insanlarının katılımıyla ve eğitimekatılacakların bir ön mülakatla sürdürdüğünü vurguladı.

Bu arada programda, kursiyerlerin eğitimaldığı salonlara ismi verilmiş olan Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. MehmetEröz hakkında bilgi verildi. Bahçeli, ayrıca Prof. Dr. Güngör'ün ailesindenistediği bir fotoğrafı da adının verildiği salona astırdı. (AA)