KKTC İçişleri Bakanı Ziya ÖZTÜRKLER: ANA VATANIMIZLA BİRLİKTE KKTC’NİN DAHA İYİ NOKTALARA GELEBİLMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

06 Aralık 2022 12:24
Okunma
161
KKTC İçişleri Bakanı Ziya ÖZTÜRKLER: ANA VATANIMIZLA BİRLİKTE KKTCNİN DAHA İYİ NOKTALARA GELEBİLMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

KKTCİçişleri Bakanı Ziya ÖZTÜRKLER: ANA VATANIMIZLA BİRLİKTE KKTC’NİN DAHA İYİNOKTALARA GELEBİLMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

 

 

-Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı, okuyucularımızın sizitanıması açısından biraz kendinizden bahseder misiniz?

-1978 yılında Lefkoşa’dadünyaya geldim. İlk, orta ve lise öğrenimimi Güzelyurt’ta tamamladım.Güzelyurtlu bir ailenin çocuğuyum. Babam bu ülkenin ilk komutanlarındandı.Annem ev hanımı. Lise öğrenimimi tamamladıktan sonra Türk dili ve edebiyatüzerine lisans eğitimim var. Halk bilimi ve liderlik üzerine yüksek lisansyaptım. Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi planlaması üzerine doktoraeğitimimi tamamladım. Yaklaşık 14 yıl öğretmen olarak çalıştım. Milletvekiliolmadan önce 8 yıl Yükseköğretim Genel Müdürlüğü görevini icra ettim. 23 OcakSeçimlerinde Ulusal Birlik Partisinden milletvekili adayı oldum. Ardındanmilletvekili olarak görev yapmaya başladım. 12 Mayıs tarihi itibarıyla daİçişleri Bakanı olarak Sayın Başbakan’ımızın takdirleriyle bu göreviyürütüyoruz.

-Teşekkür ediyoruz. Sizler araştırdığımız kadarıyla TMT’ci bir aileninmensubusunuz. Kıbrıs Türklerinin mücadelesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Kıbrıs Türklerinin kendi vatanında,topraklarında kendi kimliklerini ve öz güvenini koruyabilmek için ta tarihsayfalarına dikkatli bir şekilde baktığımızda onurlu bir mücadelesi vardır.Bizler tabii atalarımızdan geçmiş dönemlerdeki mücadelelerini ortaya koyarkenyaşadıklarını hep dinledik, tarihi kitaplarından okuduk. Türkiye Cumhuriyetiile birlikte, ana vatanımızla birlikte büyük mücadeleler verilerek bizbugünlere geldik. Kıbrıs Türk’ü de her zaman kendi öz varlığını, kimliğini veTürklüğünü korumak için yaşlısıyla, genciyle, çoluk çocuğuyla büyük birmücadele verdi. Onun da altını çizmek gerekiyor. Benim amcam şehittir. Babamhem 1960 Olaylarında hem 1973-1974 yıllarında direkt mücadelenin içerisinde yeralmış, savaşın içerisinde savaşmış Rus kamplarına esir düşmüş bir aileninçocuğu olarak hem de şehit vermiş bir ailenin çocuğu olarak bu duyguları çokiyi tanıyorum ve biliyorum. Aileme annem ve babam Limasol’da yaşıyordu. Nüfusmübadelesi sonrası ailem Limasol’dan Güzelyurt’a geldik. Türk bölgesinegelinceye kadar ciddi mücadeleler veren bir ailenin çocuğuyum. Onun içingururluyuz ve mutluyuz. Hiçbir zaman kendi benliğimizi ve kimliğimizikaybetmemek için mücadele ettik ve hâlen daha mücadelemiz devam etmektedir.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ve daha iyi bir noktaya gelebilmesiiçin elimizden gelen çaba ve gayreti ortaya koyuyoruz. Bugün baktığımızdaCumhurbaşkanı’mız Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın BirleşmişMilletlerin 77’inci Genel Kurulunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nintanınmasına yönelik çağrıları bizler için çok önemli. Yine Türkiye Büyük MilletMeclisinde bu çağrıların yapılmış olması çeşitli toplantılarda dile getirilmişolması bizler için çok önemli. Bizler için gurur kaynağı. Ana vatanımızlabirlikte bu ülkenin daha iyi noktalara gelebilmesi için de elimizden gelenkatkıyı ortaya koyacağız.

- Sağ olun Sayın Bakan’ım. Az öncedeğindiğiniz konuya gelecek olursak eğer, kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiDevleti’nin önemli bir süreçten geçtiğini bizler görüyoruz. İçişleri Bakanıolarak bu konudaki hazırlıklarınızı okuyucularımızla paylaşır mısınız?

- Tabii biz İçişleri Bakanlığının vatandaşahizmet noktasında çok ciddi sorumlulukları var. Bu konuda biz üzerimize düşengörevi yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerin daha iyi bir noktayagelebilmesi için üzerimize düşen görevleri iyi bir şekilde yapmayaçalışıyoruz.  Pasaport konusunda olsun,kimlik konusunda olsun, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hem muhacirlikkonusunda hem tapu kayıtlarında çeşitli yazılımlarla ilgili olarak hazırlamışolduğumuz projeler vardır. Kaymakamlıklar ve belediyeler bize bağlı.Kaymakamlık ve belediyelerimizin daha iyi hizmet verebilmesi için vatandaşayönelik olarak çok ciddi projelerimiz var. Bu projelerimizi hayata geçirmeyedevam edeceğiz. İçişleri Bakanlığı bence hizmet noktasında toplumun merkezindeolan bir bakanlıktır ve toplumun merkezinde olan bir bakanlığın ne kadarsistematik ve teknolojik yapısı çağında daha iyi bir noktaya yükselirse giderekdijitalleşen çağımızda daha iyi noktaya gelmiş olur ve böylece vatandaş da dahaiyi hizmet almış olur. Türkiye Cumhuriyeti’nde bakıyoruz e-devlet sistemindeçok iyi bir noktayla gelmiş, tapu devirlerinde yine çok iyi bir noktaya gelmişdurumda. Çağdaşlaşma noktasında Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptığımız ziyaretlerdegördüğümüz nokta yerli ve millî olma konusunda çok ciddi adımlar ortaya koydu.Bizler de bu bilgiden de yararlanarak kendi projelerimizde vatandaşasunacağımız hizmetleri daha iyi bir noktaya taşıma konusunda hedeflerimiz var.

-Sayın Bakan’ım altyapı ve üst yapı olarak imar konusunda Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Özellikle Kapalı Maraş Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı.Tabii biz bu ülkenin doğru bir şekilde yapılaşmasını, toprak alımlarıyla ilgiliolsun, apartmanlaşmayla ilgili olarak olsun, şehircilik ve plancılığın çokönemli olduğunu ve onların görüşleri doğrultusunda hareket edilmesi noktasındakaymakamlıklar ve belediyeler olarak gerekenleri yapıyoruz. Kaçak yapılaşmakonusunda imar planlarına uygun olmayan konularda üstümüze düşen görevler neise yerine getiriyoruz. Tabii bize göre Kapalı Maraş’ın bir vakıf malıdır.  Osmanlıdan bugüne kadar geldiği için büyükoranda vakıf malı olduğuna inanıyoruz. 8 Ekim 2020’de biliyorsunuz kapalı olanMaraş’ın açılımı ve ondan sonra bir süreç olarak takvimlendirilmesi konusundaTürkiye Cumhuriyeti ile birlikte atmış olduğumuz adımlar oldu. Biz bu noktadadevam edip Maraş açılımının önemli olduğunu ve yine şu anda Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti’ne görevlendirilen yeni büyükelçimiz Metin Feyzioğlu da bu KapalıMaraş açılımında çok önemli görevler üstlendi. Onun için Kapalı Maraş’ınaçılımında Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın ErsinTatar’ın atmış oldukları imzalar ve onların ortaya koydukları vizyon noktasındaaynı şekilde bizler de elimizden geldiğince devam edeceğiz. Kapalı Maraş’tagerekli düzenlemeler yapıldı. Tabi uluslararası hukuk noktasında da Maraş’ınaçılımının adım adım ve doğru bir çerçevede devam ettirilmesi noktasındadestekçiyiz biz de.

-Gördüğümüz kadarıyla suç örgütleriyle mücadele konusunda da Türkiye CumhuriyetiDevleti’yle birlikte paralel bir süreç yürütüyorsunuz. Okuyucularımızı bukonuda da aydınlatır mısınız? FEFÖ var, PKK var ayrıca Kıbrıs TürkCumhuriyeti’nin uğraştığı çeşitli suç örgütleri var. Bu konuda yaptığınızmücadeleyi okuyucularımızla paylaşır mısınız?

Tabii ki. İçişleri Bakanlığının en önemli görevlerinden birtanesi de kamu güvenliğini sağlamaktır. Göreve geldiğimiz ilk günden beri kamugüvenliği noktasında adımlarımızı ciddi bir şekilde attık. TürkiyeCumhuriyeti’nin İçişleri Bakanlığı ile de hem buradaki güvenlik komutanlığı ilebirlikte çok ciddi çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız çerçevesinde sıfırtolerans noktasında bu adımları attığımızı ortaya koyduk. Gerek burada suçakarışmış ve çeteleşmiş ve mafyalaşmış örgütlerle güvenliğimizi sıkıntıyasokabilecek örgütlerle mücadele konusunda hem de bunların Ada’yı girişiyleilgili aynı kararlılık doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ileaynı doğrultuda devam edeceğiz.

Çokteşekkür ediyorum. Değerli zamanınızı bize ayırdığınız için.