KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin ERTUĞRULOĞLU: -“KKTC DEVLETİ’NİN TANINMASININ VAKTİ GELMİŞTİR.”

06 Aralık 2022 12:18
Okunma
148
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin ERTUĞRULOĞLU: -“KKTC DEVLETİNİN TANINMASININ VAKTİ GELMİŞTİR.”

KKTC Dışişleri BakanıTahsin ERTUĞRULOĞLU:

-“KKTC DEVLETİ’NİNTANINMASININ VAKTİ GELMİŞTİR.”

 

-“Türkiye, Kıbrıs Türk halkınıngüvenliği söz konusu olduğunda, her türlü adımı atmaya hazırdır. 20 TemmuzMutlu Barış Harekâtı bunun bir örneğidir.”

 

Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye CumhuriyetiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’nda,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması yönünde yaptığı tarihî çağrınınKKTC’nin pozisyonunu güçlendirdiğini vurgulayarak, “KKTC Devleti’nintanınmasının vakti gelmiştir.” dedi.

Garantör ülke olarakTürkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının güvenliği söz konusu olduğunda, hertürlü adımı atmaya hazır olduğunu vurgulayan KKTC Dışişleri BakanıErtuğruloğlu, “20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı bunun bir örneğidir. Meşru hak veçıkarlarımızı korumak için garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti ile bilistişareatılacak adımları değerlendiriyoruz. Buna, silah takviyesi ve bir deniz üssüinşa edilmesi de dâhildir.” diye konuştu.

KKTC Dışişleri BakanıTahsin Ertuğruloğlu, ABD’nin Ada’daki iki taraf arasındaki dengeyi bozmanın dailerisine geçerek, taraf tuttuğunu açıkça gösterdiğini belirterek, “Ada vebölgedeki gerginliği tırmandırmaya yönelik bu faaliyetleri ne Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti ne de Türkiye Cumhuriyeti’nin kabul etmesi mümkündür.” ifadesinikullandı.

KKTC Dışişleri BakanıErtuğruloğlu, Yeni Düşünce Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Deniz Ağca’nınsorularını cevapladı.

-ABD’nin Yunanistan’averdiği destek ve Rumlara silah ambargosunu kaldırması ile ilgili görüşleriniziöğrenebilir miyiz?

- Doğu Akdeniz bölgesijeopolitik önemi nedeniyle her zaman dikkat çeken bir coğrafya olmuştur. DoğuAkdeniz’de son dönemlerde yaşanan gerginlik Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin(GKRY) Kıbrıs Türk Halkının da eşit söz sahibi olduğu Ada’nın hidrokarbonzenginliklerine ilişkin tek taraflı faaliyetler yürütmeye başlamasıyla ortayaçıktı ve bu gerilim Rum tarafı ve Yunanistan’ın silahlanma faaliyetleri nedeniyletırmanmaktadır. Yunanistan, Türkiye’nin meşru hak ve çıkarlarını savunmairadesini sözde “tehdit” olarak nitelendirmekte ve bu yönde gerçek dışı biralgı yaratmaya çalışmaktadır. GKRY silahlanma bütçesini fazlasıyla artırdı.Saldırı helikopterleri satın aldı, füze sistemi almayı planlıyor. Bunun yanındasınır boyunca 300’e yakın ağır silah mevzisi yerleştirmiştir.

- Garantör ülke olarakTürkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliği söz konusu olduğunda, hertürlü adımı atmaya hazır mı sizce?

- ABD, özellikle, GKRY’ye1987 yılından bu yana uyguladığı silah ambargosunu tamamen kaldırması ve sonolarak GKRY ile yaptığı askerî iş birliği anlaşması ile Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti ve Türkiye’ye karşı dostane olmayan bir yaklaşım sergilemektedir.ABD, GKRY’ye yönelik müzahir tutumuyla gerçek niyetinin beyan ettiğinden nekadar uzak olduğunu açıkça ifşa etmiştir. ABD uzun yıllar Kıbrıs meselesineilişkin dengeli sayılabilecek bir politika izliyordu. Benzeri bir dengelipolitikayı Türkiye ve Yunanistan’ı ilgilendiren konulara da yansıtmaktaydı.ABD’nin bu politikasını birkaç yıldan beri terk ettiğini görüyoruz. ABD adadakiiki taraf arasındaki dengeyi bozmanın da ilerisine geçerek, taraf tuttuğunuaçıkça göstermiştir. Ada ve bölgedeki gerginliği tırmandırmaya yönelik bufaaliyetleri ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne de Türkiye Cumhuriyeti’ninkabul etmesi mümkündür. Garantör ülke olarak TürkiyeCumhuriyeti, Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliği söz konusu olduğunda, her türlüadımı atmaya hazırdır. 20 Temmuz mutlu Barış Harekâtı bunun bir örneğidir.Meşru hak ve çıkarlarımızı korumak için garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti ilebilistişare atılacak adımları değerlendiriyoruz. Buna, silah takviyesi ve birdeniz üssü inşa edilmesi de dâhildir. 

-Doğu Akdeniz’dekiHidrokarbon kaynakları ile ilgili güç mücadelesi mi yaşanıyor şu anda?

- Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti, ortak sahibi olduğu Kıbrıs Adası etrafında bulunan doğalkaynakların da ortak sahibidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ada’daki iki halkınDoğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarından karşılıklı ve eşit bir şekildeyararlanabilmesi için Doğu Akdeniz’in bir iş birliği alanına çevrilmesinidesteklemektedir. Bu nedenle de bugüne kadar hidrokarbon kaynaklarından eşitbir şekilde yararlanılmasını içeren yapıcı öneriler ortaya koymuştur. Bubağlamda Temmuz 2019 tarihli kapsamlı ve yapıcı önerimiz ile ana vatan TürkiyeCumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, KKTC’nin iştirakini deiçeren, bölgesel bir enerji konferansının toplanmasını öngören önerisi hâlâdaha masadadır. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın 2022 Temmuz ayındaenerji konusuna ilişkin yaptığı önerisi de hâlen geçerlidir. Doğu Akdeniz’dekienerji kaynaklarının özellikle Avrupa’ya taşınabilmesi için başta ABD olmaküzere yabancı ülke yetkililerinin yapmış oldukları öneriler ve açıklamalarda,adada var olan gerçekleri yani Ada’da iki halk ve iki devlet olduğu gerçeğinidikkate almaya davet ediyoruz. Mevcut gerçekler ile bağdaşmayan önerilerinbaşarıya ulaşması gerçekçi değildir.

-Türkiye-LibyaAnlaşması’nı değerlendirir misiniz?

- Türkiye Cumhuriyeti veLibya iki egemen devlet olarak bir anlaşma imzalamışlardır. Bu anlaşmauluslararası hukuka ve BM ilkelerine uygun olarak imzalanmıştır. Yunanistan’ınbu anlaşmaya itirazı maksimalist tutumunun tezahürüdür ve hiçbir dayanağıyoktur. Türkiye-İsrail ilişkileri son zamanlarda yeni bir enerji kazanmıştır.Bu önemli bir gelişmedir. Ticaret, ekonomi, turizm ve enerji gibi alanlarda ikiülkenin menfaatine olacak engin bir iş birliği alanı bulunmaktadır. GerekAda’nın gerek İsrail’in keşfini yaptığı doğal gazın piyasalara ulaştırılacağıen uygun yolun Türkiye üzerinden olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir.

-KKTC’nin tanınmasıçağrısı konusundaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

- 2017’de Crans Montana’damüzakere sürecinin çöküşünden ve federasyon modelini esas alan müzakeresüreçlerinin Kıbrıs meselesinde hiçbir sonuç vermeyeceğinin anlaşılmasındansonra Türk tarafı politikasını adadaki gerçeklerle uyumlu olarak egemen eşitlikve eşit uluslararası statü zeminine oturtmuştur. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaşkanıSayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’in 77. Genel Kurulu’nda,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması yönünde yaptığı tarihî çağrıları,bizleri memnun etmiştir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs konusundakipozisyonunu güçlendirmiştir. KKTC Devleti’nin tanınmasının vakti gelmiştir.

-Üçüncü ülkelerin KKTC’detemsilci açma konusunda ne düşünüyorsunuz?

- Özellikle ülkemizdevatandaşı bulunan ülkelerin KKTC’de birer temsilcilik ofisi açmalarınımemnuniyetle karşılarız. KKTC’de 10 bin civarında Rus yaşamaktadır bu az birrakam değildir. Dış politika çok dinamiktir. Ercan Havalimanı KKTC’ninkontrolünde uluslararası havacılık standartlarına uyumlu faaliyet gösteren birhavalimanıdır. Talep olması hâlinde, yasal sorunlar yaratmayacak şekilde,Rusya’dan veya başka ülkelerden uçaklar da pekâlâ gelebilir.

- KKTC’nin 39. Kuruluş YılDönümü ile ilgili bir mesajınız var mı?

- Kasım ayı, KKTC’ninkuruluş yıl dönümüdür. Egemenlik ve varoluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkıkendi kaderini kendi tayin etme hakkını kullanarak 15 Kasım 1983’te devletinikurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümünü 15Kasım’da gurur ve heyecanla kutlayacağız. Meşru mücadelemizde her zamanyanımızda olan ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte müreffeh yarınlaraemin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Özgürlük         mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı’mızRauf Denktaş başta olmak üzere, varoluş mücadelemizde hayatlarını kaybeden azizşehitlerimizi rahmet, tüm gazilerimiz saygı ve minnetle anıyorum, hayatta olangazilerimize sağlıklı ömür diliyorum.