SEMİH YALÇIN: KILIÇDAROĞLU, ADAYLIK OLURU İÇİN ABD'YE KOŞTU

06 Aralık 2022 12:11
Okunma
171
SEMİH YALÇIN: KILIÇDAROĞLU, ADAYLIK OLURU İÇİN ABDYE KOŞTU

SEMİHYALÇIN: KILIÇDAROĞLU, ADAYLIK OLURU İÇİN ABD'YE KOŞTU

 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) GenelBaşkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, "CHP GenelBaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilme rüyasının peşine düşüpadaylık oluru için ABD'ye koşmuştur." dedi.

Partisinin "Adım Adım 2023; KöyümBenim" temalı sohbet toplantıları ile mitinglerine ilişkin yazılı açıklamayapan Yalçın, 8 Ekim Cumartesi günü başladıkları sohbet toplantıları kapsamındabugüne kadar 8 il ve 52 ilçeye bağlı toplam 136 köyde vatandaşlarla bir arayageldiklerini belirterek, "Sohbet toplantıları sırasında kadirşinas vevefakâr vatandaşlarımız, MHP kadrolarını sımsıcak duygularla karşılayıpsevgiyle bağrına basmıştır. MHP'ye rağbet eden de itibar eden de varlıksebebimiz olan aziz milletimizdir." ifadesine yer verdi. Açıklamasında,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD ziyaretine ilişkindeğerlendirmelerde de bulunan Yalçın, "Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bugünküyönetimiyse tam tersine yola girmiş, icazeti millet yerine uluslararasıkuruluşlardan ve aktörlerden almayı seçmiştir. CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilme rüyasının peşine düşüp adaylık oluru içinABD'ye koşmuştur. Partisinin politik anlayışını Pensilvanya, Washington vePentagon'dan oluşan şeytan üçgenine hapseden Kılıçdaroğlu, koloniyalizminaskeri hâline gelmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ehliyetsiz ellerinde CHPyönetimi, milletin emrine değil; emperyalizmin yörüngesine girmiştir."görüşüne yer verdi. Yalçın, partisinin çalışmalarını milletin sinesindeyürütmeyi görev bildiğini kaydederek, şunları ifade etti:

"Köylü milletin efendisidir diyenAtatürk'ün altını çizdiği sosyolojik gerçeklik ışığında MHP ise çalışmaprogramlarını daima doğrudan milletin sinesinde yürütmeyi görev bilmiştir.Gerek bugüne kadarki kapsamlı saha çalışmalarımız gerekse 'Köyüm Benim' temalıetkinliklerimiz sırasında yaşananlar, ilhamımızı da icazetimizi de enerjimizide milletten aldığımızın delilleridir. MHP'nin Edirne'den Ağrı'ya, Samsun'danAntalya'ya uzanan mızraklarının anket çuvalına sığmayacağı, siyaset meydanındatecrübe edilmiştir. MHP'nin ve üyesi olduğu Cumhur İttifakının yolunuaydınlatan millî egemenlik güneşinin, balçıkla sıvanamayacağı görülmüştür. Hemegemenliğin hem de mülkün beşerî sahibi olan milletimiz, Cumhur İttifakını sondönemde Türk siyasi hayatına yön veren en isabetli, birleştirici ve onarıcıuzlaşma zemini olarak tensip etmiştir. Bu arada 'Adım Adım 2023; Köyüm Benim'temalı sohbet toplantıları hız kesmeden sürdürülecektir. 14-15 Ekim günlerindegerçekleştirilmesi planlanan sohbet toplantılarında da hedefimiz, 8 il ve 46ilçedeki toplam 123 köyde daha milletimizle buluşup kucaklaşmak, dertleşmek,halleşmek ve söyleşmektir."

HERİLDE BİR KÖYE BİR ÇEŞME HAYRATI YAPTIRILIP VAKFEDİLECEK

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbulMilletvekili Semih Yalçın, "Her İlde Bir Köye Bir Çeşme Hayratı YaptırılıpVakfedileceğine" dair yaptığı açıklamada da şunları kaydetti:

"Eski medeniyetlerde de rastlanan,insanlık tarihi kadar eski olan çeşme yapımı ve çeşme vakfı; özellikle Türklertarafından önde gelen bir hayır sayılmıştır. Türkler; ihtiyaç sahiplerine içmesuyu temin etmek noktasındaki hayır işini hem çeşitlendirmiş hem de bu amaçlatesis ettikleri çeşmeleri sanat eserine dönüştürmüşledir. Anadolu Türkmimarisinde bilinen en eski çeşmelerden biri, Artuklu Beyliği’nin kurucusuNecmeddin İlgazi tarafından 12. yüzyılda Mardin’de yaptırılan hayrattır. Dahasonra gerek Selçuklu gerekse Osmanlı dönemlerinde; sultanlar, devlet adamlarıve varlıklı kişiler tarafından çok sayıda çeşme hayratı yaptırılarak vakfedilmiştir.Bilhassa Osmanlı hayrat çeşmelerinden günümüze kadar gelenler, dikkati çekenmimari özellikleriyle birer sanat eseri olarak tanınmışlardır. Bu güzel millîanane, Cumhuriyet Dönemi’nde de sürmüştür. Türkiye’nin dört bir yanındavakfedilmiş hayrat çeşmeleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de gelenek vegöreneklerimizin yaşatılması hususunda siyaset kulvarında mücadele verenMHP’nin Kızılcahamam’da ülkemizin bekası için canlarını feda eden Ülkücükahramanlar adına yaptırdığı Şehitler Çeşmesi’dir. Türklerin çeşme yaptırarakvakfetmekte yarışma sebeplerinin başında, bu hayrın Sevgili Peygamber’imiztarafından övülüp teşvik edilmesi gelmektedir. Peygamber Efendi’miz; ihtiyaçsahiplerine su temininin, en faziletli hayır olduğunu söylemiştir. Su ötedenberi çok aziz bir nimettir ve onun insanların hizmetine sağlıklı şartlardailetilmesi, her zaman çok kıymetli olmuştur. İklim değişikliği ve küreselısınma yüzünden dünyada ve Türkiye’de su kaynakları giderek azalmış; temiz içmesuyuna ulaşmak, eskiye nazaran daha müşkül hâle gelmiştir. Bu olgunun,gelecekte daha ciddi ve vahim seviyelere ulaşma ihtimali vardır. Tabiatıylabundan sonra çeşme hayratı vakfetme geleneğinin değeri daha da artacaktır.Meselenin anıtsal ve hatıra hususiyeti yanında, bir de vefa tarafı vardır. Birkişi, kurum veya topluluk adına çeşme hayratı vakfedilmesi; aynı zamanda adınahayır işlenenlerin isimlerinin, hatıralarının ve düşüncelerinin yaşatılması,unutulmamalarının sağlanması bakımından da önemlidir. Bu manada çeşme hayratıvakfetmek; toplumsal bilinci ve hafızayı diri tutan, milletçe vefayı canlıkılan erdemli işlerden biridir. Bütün bu gerçekler ışığında; hem MHP tarafındanbaşlatılan 'Köyüm Benim' temalı sohbet toplantıları sürecine katkıda bulunmakve köylümüzle partililerimizin kaynaşmasını ölümsüzleştirmek hem de ihtiyaçsahibi vatandaşlarımız için hayır işlemek maksadıyla çeşme hayratı vakfetmekararı alınmıştır. Bu çerçevede, her ilimizde su ihtiyacı bulunduğubelirlenecek bir köye çeşme hayratı yaptırılacaktır. Böylelikle atalarımızınasırlardır sürdürdüğü faziletli bir gelenek partimizce bir kez daha ihyaedilmiş olacak, hem de ihtiyaç sahiplerinin hayır duasına mazhar olunacaktır.Bu arada bu çeşme hayratlarının her biri, tesis edilecekleri ilden yetişmişbütün şehitlerimizin anılarına ve aziz ruhlarına adanacaktır."